Žyma: automobiliai

Slidžiame kelyje kaktomuša susidūrė automobiliai

Antradienį Ukmergėje kelyje ties Dukstynos sodų bendrija kaktomuša susidūrė dvi transporto priemonės.…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Kelių policija: atkreipiamas vairuotojų dėmesys dėl padangų naudojimo

Lietuvos kelių policijos tarnyba primena, kad nuo lapkričio 10 d. iki kovo…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Apgaulingoje sankryžoje – saugumo viltys

At­si­ra­do vil­čių ma­žin­ti ava­rin­gu­mą vai­ruo­to­jams vi­zu­a­liai ap­gau­lin­go­je Del­tu­vos ir Žie­do gat­vių san­kry­žo­je.…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Tarnybinis automobilis – ne tik darbui?

Ar ga­li­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius nau­do­ti ne tik dar­bo reik­mėms? Nors…

Sulaikyti vogtoje mašinoje

Lap­kri­čio 4-osios anks­ty­vą ry­tą, apie 5 val. 30 min., uk­mer­giš­kis pa­ma­tė, kad…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Esi pradedantysis vairuotojas ir pažeidei KET? Tu turi tai žinoti

Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B, B1…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Eismo įvykio metu apgadinti keturi automobiliai

Tre­čia­die­nį 10 val. 34 min. Del­tu­vos ir Žie­do gat­vių san­kry­žo­je įvy­ko eis­mo…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios