Žyma: Mokslai

Mokslo metai – su naujovėmis ir dovanomis

Prasidedantys mokslo metai bus jau kitokie nei anksčiau – jie truks ilgiau.…

Jono Basanavičiaus gimnazijoje – VGTU klasė

Nuo šių metų rugsėjo Jono Basanavičiaus gimnazijoje startuoja VGTU klasė. Gimnazijos direktorius…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Laikomi brandos egzaminai

Šią savaitę rajono gimnazijų abiturientams – Paskutinio skambučio šventė. Tačiau atsipalaiduoti nėra…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Vaistas nuo pamokų praleidinėjimo – naujas mokymosi modelis

Vos sep­ty­nio­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų kla­sėse mo­ko­ma pa­gal nau­ją mo­ky­mo­si bū­dą, kuo­met pa­mo­kos…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Ukmergės gimnazistai mokėsi iš kino

Dve­jus me­tus tru­kęs pro­jek­tas „Mo­kau­si iš ki­no“ su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo: fil­mus žiū­rė­jo…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Primenama lengvata mažuosius palydint į mokyklą

Artėjant Rugsėjo 1-ajai Valstybinė darbo inspekcija primena vieną iš Darbo kodekso numatytų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Naujų mokslo metų pradžios kaina – beveik pusė milijono eurų

Kol vaikai dar džiaugiasi paskutinėmis atostogų savaitėmis, šalies moksleivius maitinančioje įmonėje „Kretingos…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios