Žyma: Projektas

Laimėtas dar vienas projektas

Lietuvos kultūros taryba (LKT) paskelbė kultūros ir meno programų finansavimo rezultatus. Atsižvelgus į…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Parengtas projektas dėl priverstinio gydymo nuo alkoholizmo

Sveikatos apsaugos ministerija praneša apie parengtą Narkologinės priežiūros įstatymo pakeitimo projektą. Jis…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Naują autobusų stotį projektuos „Lidl“

Ukmergės autobusų parkas ir UAB „Lidl Lietuva“ pasirašė sutartį dėl senojo autobusų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Tarptautinis forumas vyko Slovėnijoje

Įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą, šalies savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija pakvietė…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Susipažino su švenčių tradicijomis

Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras, vyk­dy­da­mas tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą, su­lau­kė sve­čių iš Ru­mu­ni­jos ir…

Įgyvendintus ES projektus žymės ąžuolų giraitė

6,7 mlrd. eurų – tiek siekė Lietuvai skirta ES parama per 2007–2013…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Savivaldybėje laukiamos didelės permainos

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos laukia didžiausi per pastaruosius kelis dešimtmečius struktūros pokyčiai.…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Kaimo gerovei viliamasi dviejų milijonų

Ska­tin­ti ver­slu­mą kai­me, kur­ti dar­bo vie­tas sie­kia­ma pro­jek­tais. Ti­ki­ma­si, kad juos įgy­ven­din­ti…

Susitiko bibliotekos projekto dalyviai

Į Ukmergę susitikti su Vlado Šlaito viešosios bibliotekos projekto partneriais, rėmėjais, bičiuliais…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Konkursas dalyvių dėmesio nesulaukė

Sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se vie­šų­jų mies­to erd­vių su­tvar­ky­mui no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti ne­at­si­ra­do. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo…