„Ukmergės centro pertvarkos projektas tolimas nuo kokybiškos architektūros“

„Ukmergės centro pertvarkos projektas tolimas nuo kokybiškos architektūros“ / Ukmergės centro viešųjų erdvių pertvarkymo projektas (UAB „Panprojektas“; E. Klimavičienė

Lietuvos architektų rūmai (LAR), gavę Ukmergės miesto bendruomenės tarybos prašymą įvertinti Ukmergės miesto centro rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, surengė išvažiuojamąją architektūros ekspertų tarybą Ukmergėje. Ekspertus smarkiai nuvylė tiek šio projekto sprendinių kokybė, tiek nerezultatyvi Ukmergės savivaldybės pareigūnų koncentracija į formalius procedūrinius aspektus.

Birželio 28-ąją Ukmergės centro (Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis) viešųjų erdvių pertvarkymo projektą ekspertams pristatė autoriai – UAB „Panprojektas“.

Diskusijoje su LAR ekspertais dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės meras R. Janickas, architektas-konsultantas K. Sabaliauskas, administracijos direktoriaus pavaduotoja A. Balčiūnienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė S. Vitaitė, Investicijų, užsienio ryšių skyriaus vyr. specialistas L. Rugienius ir KPD Vilniaus padalinio specialistė R. Trapikienė bei Ukmergės bendruomenės atstovas G. Karvelis. Buvo išklausyta informacija apie projekto eigą, abejonės dėl jo sprendinių ir apsikeista nuomonėmis.

Vėliau LAR ekspertai A. Ambrasas, G. Filipavičienė, A. E. Paslaitis, G. Zykuvienė, R. Miliukštis, L. Paulauskienė, pirmininkaujami A. Karaliaus, diskutavo uždarame posėdyje.

Ekspertus nuvylė projekto sprendinių kokybė, padrika vertybinė orientacija ir silpnas ryšys su vieno stipriausią identitetą turinčių Lietuvos miestų istoriniu-architektūriniu kontekstu. Taip pat – nerezultatyvi Ukmergės savivaldybės pareigūnų koncentracija į formalius procedūrinius aspektus, nesuvokiant problematikos ir projektinių sprendinių kokybinių aspektų ir nepasitelkiant tam reikalui kompetentingų konsultantų.

Trumpai tariant – normaliu atveju projektas turėtų būti sustabdytas ir utilizuotas, nes „sveikos, racionalios ir konceptualios užuomazgos“ aptikti jame nepavyko.

LAR ekspertai rekomendavo projekto autoriams sustiprinti kūrybines intelektines pajėgas ir darbą pradėti nuo „balto lapo“, nes atsitiktinių, nenuoseklių ir koliažinių elementų rinkinys, šiuo metu pateikiamas kaip projektas, iš esmės neatitinka istorinio miesto istorinio centro vertybinių charakteristikų.

Nurodė atsisakyti

LAR ekspertai rekomendavo atsisakyti smulkių ir erdviškai silpnai motyvuotų statinių ties Vilniaus gatvės kampu, nes tai neišvengiamai lemtų vietos pabloginimą ir komplikacijas.

Atkreiptas dėmesys, kad po II pasaulinio karo dramatiškai pasikeitė šios kvartalo dalies erdvinė struktūra ir urbanistinė situacija tapo problemiška, jai būtinas specialus, tikslinis architektūrinis-urbanistinis nagrinėjimas ir modeliavimas, kas iš esmės netelpa į šio projekto parametrus, todėl negalėtų būti atlikta, ką įrodo ir menkaverčiai sprendiniai.

LAR ekspertai akcentavo, kad įvertinant tarpukariu sukurtos memorialinės Kęstučio aikštės dualumą (aikštė-skveras) būtina laikytis šio esminio principo projektiniuose sprendiniuose, nuosekliai formuojant Ukmergės identitetu jau tapusią dvinarę aikštės-skvero kompoziciją.

LAR ekspertai pabrėžė, kad įvertinant stipraus ir stilingo tarpukario paminklo „Lituania Restituta“ erdvinį ir semantinį dominavimą Kęstučio aikštėje, primygtinai derėtų vengti aktyvių, individualizuotų ir kontrastuojančių paminklo atžvilgiu formų ir kompozicijos principų, pirmenybę teikiant simetrijai, nuosaikumui ir plastinei raiškai.

Taip pat LAR ekspertai atkreipė dėmesį, kad įvertinant esminį suaugusių, brandžių medžių erdvinį, rekreacinį vaidmenį Kęstučio aikštės skverinėje dalyje vertėtų rimtai pasistengti maksimaliai išlaikyti šiuos žaliosios architektūros formantus ir naujais keisti palaipsniui tik ten, kur būtina dėl medžių sveikatos būklės.

Be to, LAR ekspertai pasiūlė, įvertinant tarpukariu susiformavusią erdvinę, semantinę Pilies parko ir Vienuolyno alėjos kompozicinę darną, stengtis šį esminį žaliosios architektūros darinį (ypač alėjos tąsą iki šlaito) gerbti projektiniuose sprendiniuose ir maksimaliai įdarbinti bendroje parko struktūroje.

„Gydyti“ pasiūlė nuo esmės

Parko prieigose taip pat pasiūlyta apsispręsti dėl užstatymo ir nepalikti jo dabartiniame chaose, kas iš esmės devalvuoja urbanizuotą parko kraštinę. Be to, LAR ekspertai pastebėjo, jog viešųjų erdvių projektavimas nekuriant vyksmo scenarijų ir žmonių traukos taškų yra bergždžia gimnastika, todėl priminta autoriams pradėti „gydyti“ projektą nuo esmės, o ne nuo dekoro. Kartu akcentuotas perteklinis Pilies kalno ir piliakalnio jungties sureikšminimas įrengiant eskalatorių, kas ne tik rodo projekto rengėjų neadekvatumą, bet ir nesubalansuoto instrumentarijaus problemą.

LAR ekspertai išreiškė viltį, jog Ukmergės miestas, turėdamas neeilinį istorinį ir kultūrinį palikimą, yra vertas žymiai aukštesnės prabos sprendinių, kurie lemtų vietos pagerinimą, o ne atvirkščiai.

pilotas.lt

Dalintis

Nuotraukų galerija:

R. Skemundrienė

R. Skemundrienė

N. Sargautaitė).

N. Sargautaitė).

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *