Verslui – fondo parama

Verslui – fondo parama /

Savivaldybės tarybos nariams neseniai vykusiame posėdyje buvo pristatyta, kaip naudojamos Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšos.

Apie tai pasakojo rajono mero pavaduotoja Klavdija Stepanova.

Tarp objektų, kuriems pernai skirta parama, – uždarosios akcinės bendrovės, individualios įmonės, mažosios bendrijos bei viešosios įstaigos.

Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondą, kurio steigėjas – savivaldybės taryba, administruoja VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras. Fondo lėšomis siekiama skatinti rajono savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą.

Finansinė parama teikiama savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms, viešosioms įstaigoms ir kitiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, verslo paramos institucijoms bei visuomeninėms verslininkų organizacijoms.

Pernai SVV rėmimo fondui buvo skirta 20 480 Eur. Iš jų fondo administravimui – 1 720 Eur. Sulaukta 63 prašymų gauti paramą, iš jų subsidijuoti 58.

Finansinė parama pareiškėjams skiriama, atsižvelgiant į tam tikras jų įgyvendinamas priemones, skatinančias smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Jos gali būti susijusios su inovacijomis versle, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, lietuviškos kilmės gaminių sertifikavimu ir kitais panašiais procesais. Taip pat subsidijuojami subjektai, vykdantys tautinio paveldo, tradicinių amatų, tautodailės, mugių, švenčių organizavimo veiklas.

Daugiausia – po 800 eurų – skirta uždarosioms akcinėms bendrovėms „Bendra statyba“, „Antara LT“ ir „Ukrenga“. Pastarosios dvi po tokią sumą gavo net už kelias priemones.

Tarp didžiausios paramos sulaukusių – ir UAB „Skanuma“, kuriai skirta 750 eurų. Kiek mažiau, 740 eurų, skirta prekyba drabužiais užsiimančiai UAB „Kalnų aidas“. Ji taip pat gavo 500 eurų už pagal kitą priemonę įgyvendinamą veiklą.

Septyniais šimtais eurų įvertinti individualios įmonės savininko Evaldo Čirbos, UAB „Visi miško darbai“, ūkininkų Justo Lengerto, Sauliaus Galvono, kitų prašymai, šešiais šimtais – UAB „Roris ir Ko“, penkiais – MB „Dovanynas“, UAB „Litwool“, kitų pareiškėjų.

350 eurų skirta mažąją bendriją „Roko virtuvė“ įkūrusiam Rokui Galvonui, po 300 Eur – UAB „Valdo leidykla“, UAB „AASE“, UAB „Inovatyvių verslo sprendimų korporacija“, UAB „Maisto versmė“ ir kitoms įmonėms, taip pat ūkininkams Andriui Zvicevičiui, Mindaugui Kazlauskui. 200 eurų – ūkininkei Emilijai Zvicevičienei.

120 eurų atseikėta visuomeninei organizacijai Ukmergės rajono vietos veiklos grupei. Po šimtą, du šimtus eurų padalyta dar keliems individualią veiklą vykdantiems asmenims, bendrovėms.

Kai kurių pareiškėjų prašymai skirti minėto fondo paramą nebuvo patenkinti. Tarp tokių pateko viešųjų įstaigų Turizmo ir verslo informacijos centro, Jaunimo laisvalaikio centro, UAB „Roris ir Ko“, „AASE“ prašymai – jie buvo atmesti.

Rajono verslininkai, įstaigos, organizacijos paraiškas pagal fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos apraše nurodytas priemones gali teikti kartą per kalendorinius metus. Subsidija gali būti skiriama už einamuosius metus ir už vienus ankstesnius metus iki paraiškos pateikimo.

UŽ inf.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *