Kėdainiuose vyko jaunimo dziudo čempionatas

Kėdainiuose vyko jaunimo dziudo čempionatas / A. Sakas

Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių (U-16) ir jau­nių (U-18) dziu­do čem­pio­na­tai. Juo­se da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos bei sve­čiai iš Lat­vi­jos.

Uk­mer­gės spor­to cen­trui jau­nu­čių (U-16) gru­pė­je at­sto­va­vo 4 spor­ti­nin­kai. III vie­tą iš­ko­vo­jo Aus­tė­ja Šid­laus­kai­tė Ak­vi­lė Mu­le­vi­čiū­tė li­ko penk­ta. Sep­tin­ta vie­ta ati­te­ko Eit­vi­dui Pa­slaus­kui.

Jau­nių gru­pė­je at­sto­va­vo 6 spor­ti­nin­kai. I vie­tą iš­ko­vo­jo Ig­nas Lo­bi­nas, Man­tas Kliman­ta­vi­čius. Taut­vy­das Vil­čins­kas li­ko penk­tas. Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja dziu­do sky­riaus spor­to mo­ky­to­jai Ar­tū­ras Sa­kas ir Eu­ge­ni­jus Si­mo­nai­tis.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *