Patvirtino ne visų ataskaitas

Patvirtino ne visų ataskaitas / Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Praėjusią savaitę rajono tarybos posėdyje išnagrinėta daugiau kaip 60 klausimų, patvirtinta net keliolika savivaldybės įmonių ir mokyklų vadovų ataskaitų. Vienos ataskaitos tvirtinimas atidėtas.

Posėdis prasidėjo tradiciniais sveikinimais. Pasveikinti gimtadienius kovo mėnesį šventę tarybos nariai Jonas Grybauskas ir Andrius Kalesnikas.

Piliečių tribūnoje kalbėjo ukmergiškis Mindaugas Tamošiūnas. Jis samprotavo apie šilumos punktų pertvarką, susijusią su legioneliozės profilaktika.

Taip pat kalbėtojas sulaukė atsakymo į praėjusiame posėdyje jo užduotus klausimus. Tąkart teiravosi apie turėjusią būti įrengtą atliekų rūšiavimo liniją. Apie tai „Ukmergės žiniose“ jau esame rašę ne kartą. Savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Algimantas Šuminskas informavo, kad į klausimą teikėjui atsakyta raštu, bei trumpai atsakė į klausimus dėl Ukmergės butų ūkio darbų apmokėjimo, temperatūrų grafikų daugiabučiuose, šilumos punktų priklausomybės.

Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja Daiva Gladkauskienė atsakė į praėjusiame posėdyje kalbėjusio UAB „Ukmergės vaistinė“ vaistininko Daliaus Rastausko klausimą apie situaciją, kai vaistinė liko be nuomotų patalpų ligoninėje. Priežastis – Sveikatos ministerijos patvirtinta tvarka, ribojusi vaistinių plotą. Greitai ministerija tvarką atšaukė, bet jai galiojant vaistinės nuomos sutartis su ligonine buvo nutraukta. Kalbėta apie tai, kad vaistinė norėtų grįžti į turėtas patalpas be konkurso. Praėjusiame posėdyje daug diskutuota šiuo klausimu. Vis dėlto balsų dauguma likta prie nuomonės skelbti patalpų nuomos konkursą. Šiuo metu konkursas jau paskelbtas.

Apie nuveiktus darbus

Vadovaudamasis savivaldos įstatymu, ataskaitą apie nuveiktus per metus darbus tarybai pateikė rajono meras Rolandas Janickas. Jis informavo, kad visa metinė veiklos ataskaita pateikta atskiru neseniai atspausdintu leidiniu. Jis išdalintas visiems posėdžio dalyviams ir bus dalijamas visiems ukmergiškiams.

R. Janickas trumpai supažindino tik su tarybos posėdžių veikla. Pasidžiaugė ir išvardijo nė vieno posėdžio nepraleidusius tarybos narius, tačiau neišvardijo daugiausiai posėdžius praleidusiųjų.

Rajono vadovas dėkojo visiems už praėjusių metų darbus.

Savo metinės ataskaitos pagrindinius akcentus pateikė ir savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas.

Balandžio 3 d. 17 val. 30 min. Kultūros centre vyks susitikimas su rajono gyventojais. Jame visi galės sužinoti apie Ukmergės rajono tarybos ir administracijos praėjusių metų veiklą.

Vienos nepatvirtino

Mokyklų vadovai kiekvieną pavasarį savivaldybės tarybai privalo atsiskaityti už praėjusių kalendorinių metų veiklą. Šiame posėdyje pritarta Dainavos, Deltuvos, Vidiškių, „Šilo“, Pabaisko, Dukstynos, Veprių, Užupio pagrindinių mokyklų, Želvos gimnazijos, Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos, Pašilės progimnazijos, Taujėnų gimnazijos Ukmergės sporto centro direktorių ataskaitoms.

Vienos mokyklos ataskaita nebuvo patvirtinta. Tarybos nariai informuoti, kad Senamiesčio pagrindinėje mokykloje pradėtas tarnybinis patikrinimas. Jis turėtų būti baigtas per mėnesį – iki kito tarybos posėdžio, kai ataskaitas teiks likusių mokyklų vadovai. Dėl ko pradėtas patikrinimas, nepaaiškinta.

Po posėdžio Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorė Audra Uselienė paaiškino, kad patikrinimas susijęs su duomenų apskaita. Kol kas daugiau nieko komentuoti negalinti. Tarnybinį patikrinimą atlieka mero sudaryta komisija.

Nusišalino

Ataskaitas pateikė savivaldybės įmonių vadovai. Taryba patvirtino Turizmo ir verslo informacijos centro, Kultūros centro, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, Nestacionarių socialinių paslaugų centro, Kraštotyros muziejaus direktorių ataskaitas.

Taip pat patvirtintos UAB Ukmergės autobusų parko, „Ukmergės vandenų“, Ukmergės butų ūkio vadovų finansinės ataskaitos.

Prieš šių ir kai kurių kitų klausimų svarstymą dažniausiai kartota politikų frazė buvo „nuo klausimo nusišalinu“. Taip yra, nes didžioji dalis rajono tarybos narių arba patys, arba jų sutuoktiniai dirba savivaldybės įmonėse.

Suplanavo mokinius

Savivaldybė kasmet privalo nustatyti planuojamą klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasės komplekte.

Planuojama, kad ateinančiais mokslo metais rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 3646 mokiniai. Tai 138 (4 komplektais) mažiau negu dabar.

Šiuo metu rajone ugdomi 302 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Mokytis pirmoje klasėje prašymus pateikė 295 būsimų pirmokų tėvai, 7 dar nepasirinko mokymo įstaigos. Mokinių skaičius bus tikslinamas rugpjūtį.

Priešmokyklinis ugdymas

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu savivaldybės įpareigotos kasmet iki kovo 31 d. nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse.

Kitais mokslo metais rajone pagal priešmokyklinio ugdymo programas bus ugdomi vaikai, gimę 2011 m. Tais metais rajone užregistruota 314 vaikų. Ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą gauti 283 prašymai. Tikslinant gyventojų registro duomenis nustatyta, kad 21 šešiametis išvykęs su tėvais į užsienį arba kitus Lietuvos rajonus. Dar 10 priešmokyklinukų gyvenamoji vieta tikslinama.

Nuo praėjusių metų priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Programa gali būti įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose taikant įvairius ugdymo modelius, kurie skiriasi pagal ugdymo laiką, vaikų amžių. Priešmokyklinis ugdymas finansuojamas iš mokinio krepšelio ir rajono biudžeto lėšų.

Suaugusiųjų švietimas

Tarybai svarstyti pateiktas savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2017 metams. Jo įgyvendinimo koordinatoriumi paskirtas Ukmergės švietimo centras.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos įgyvendinimui rajono savivaldybės biudžete skirta 4000 Eur. Dar 4000 Eur turėtų skirti Švietimo ir mokslo ministerija. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui bus naudojamos mokinio krepšelio lėšos – 10000 Eur.

Reorganizavo prijungdami

Taryba pritarė sprendimui nuo liepos 1 d. reorganizuoti Ukmergės rajono pedagoginę psichologinę tarnybą, prijungiant prie Ukmergės švietimo centro.

Naujoji įstaiga vadinsis Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba. Jos adresas – Klaipėdos gatvėje, kur dabar įsikūrusi rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Patvirtintas didžiausias leistinas tarnybos etatų skaičius – 18,5.

Išrinktas atstovas

Išrinktas atstovas UAB „Ukmergės šiluma“ balandžio 6 d. šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime. Savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis įpareigotas atstovauti ir balsuoti savivaldybei priklausančiomis 637 755 akcijomis. Balsuojant už sprendimą dėl pelno paskirstymo, pelną – 15 372 Eur – perkelti į kitus finansinius metus.

Taip pat įpareigotas balsuoti už tokios sudėties ,,Ukmergės šiluma“ valdybą: rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus Rinkliavų poskyrio vedėja Zita Morkūnienė, visuomenės atstovas Jonas Imantas Bieliakas.

Patalpų klausimai

Penkerių metų laikotarpiui pratęsta savivaldybei priklausančių negyvenamųjų 13,39 kv. m patalpų Kauno g. 16-4 nuomos sutartis su A. P. Nustatytas 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 1,49 Eur.

Nutarta viešo konkurso būdu dešimčiai metų išnuomoti savivaldybei priklausančias nedideles patalpas Valų kaime Žemaitkiemio seniūnijoje bei Žemaitkiemio miestelyje. Šias patalpas nuomojasi „Telia“. Įmonė norėtų nuomotis ir toliau, bet pasibaigus nuomos sutarties terminui reikia skelbti naują konkursą.        

Leista Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui penkerių metų laikotarpiui išsinuomoti V. N. ir R. N. priklausančias gyvenamąsias patalpas Želvos miestelyje, mokant 1 kv. m nuompinigių dydį – 1,19 Eur per mėnesį.

Nesant galimybių turėti savo patalpas, Ukmergės PSPC jas nuomoja ambulatorijai.

Taryba pernai gruodį patvirtino savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto sąrašą. Tačiau jame atsirado pokyčių: nuomininkui mirus, Veterinarijos g. 6 esantis būstas įrašytas į socialinio būsto fondo sąrašą ir bus nuomojamas šeimai.

Padidėjo vertės

Modernizuojant mokyklų pastatus, didėja jų vertės, o norint tai įforminti dokumentuose, reikalingas rajono tarybos sprendimas. Tarybai pritarus Vidiškių pagrindinės mokyklos pastato vertė padidinta 30 000 Eur, Jono Basanavičiaus gimnazijos – 115 999 Eur, Siesikų gimnazijos – 116 000 Eur.

Įsigijus modernios aparatūros ir atlikus renovaciją didėja ir Ukmergės kultūros centro pastato vertė. Jam perduotas ilgalaikis materialusis turtas – scenos apšvietimo sistema, kinofikacijos sistema, vaizdo transliavimo įranga. Bendra įrangos vertė 56 530 Eur. Renovuoto Kultūros centro vertė didėja 483 131 Eur.

Patvirtintas planas

Patvirtintas Ukmergės vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 m. veiksmų planas. Jis nustato Vaikų globos namų teikiamų  socialinių paslaugų, globos sistemos pertvarkos tikslus, principus, uždavinius ir kryptis. Vadovaujantis Veiksmų planu bus vykdoma nuosekli vaikų socialinės globos pertvarka ir kuriamos naujos socialinės paslaugos bendruomenėje.

Skirs pašalpas

Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriuje buvo gautas prašymas skirti vienkartinę pašalpą šeimai, auginančiai trynukus. Vaikams reikalinga medicininė reabilitacija ir kitos mokamos paslaugos, vienam iš šeimos vaikų nustatytas sunkus neįgalumas. Abu tėvai turi vaikų priežiūros atostogas. Šiai šeimai iš rajono biudžeto skirta 1000 Eur vienkartinė pašalpa.

Prašymą pašalpą gauti, tarpininkaujant seniūnijos socialiniams darbuotojams, pateikė ir kita ukmergiškių šeima. Lėšos reikalingos namo remontui. Šeima tvarkinga, joje auga 4 vaikai. Namų aplinka labai skurdi, būstui reikalingas remontas. Šeimos pajamos – socialinė pašalpa. Šiai šeimai skirta 520 Eur vienkartinė pašalpa, pinigus pervedant į  seniūnijos sąskaitą.

Taisyklėse – pakeitimai

Pakeistos Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės. To prireikė, nes įsigaliojus naujam Administracinių nusižengimų kodeksui, 2015 m. patvirtintose Taisyklėse nebuvo apibrėžtos kai kurios sąvokos ir nebuvo aiškiai aptarti įpareigojimai, draudimai bei teisės. Dabar tai reglamentuojama detaliau ir tiksliau.

Savivaldybės ūkio komitete siūlyta pakeisti kelis Taisyklių punktus. Po pataisymo „Naudojama teritorija“ apibrėžiama kaip „nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitu teisiniu pagrindu naudojama teritorija arba Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiajame plane daugiabučiui priskirtas žemės sklypas; nesant specialiojo plano – su seniūnija suderintas daugiabučio namo eksploatacijai reikalingas žemės sklypas“.

Taisyklėse buvo numatyta, kad teritorijų naudotojai ir tvarkytojai privalo jiems priklausančiuose žaliuosiuose plotuose užtikrinti, kad žolė būtų ne aukštesnė kaip 50 cm. Po pakeitimo žolė „patrumpinta“ iki 30 cm. Pusmetrio žolės galės želti tik ne prie daugiabučių, kur galbūt pjaunama ir džiovinama pašarui.

Keletą pakeitimų pasiūlė Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas. Su minėtomis taisyklėmis galima susipažinti internetiniame Ukmergės savivaldybės tinklalapyje.

Lengvata – ne visiems

Svarstant klausimą „Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų gyventojams ir įmonėms“, politikų malonės sulaukė ne visi. Vienas to prašęs ukmergiškis neatleistas nuo žemės mokesčio. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nesuteikti ir nuo sukauptų skolų nutarta neatleisti keturių to prašiusių asmenų, o dviejų prašymus tenkinti.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų už praėjusius metus nutarta nesuteikti ir nuo sukauptų skolų iki 2016 m. neatleisti UAB „Benko“ ir žemės ūkio kooperatyvo ,,Verdenis“.

Ims paskolą

Tarybai pritarus nutarta imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 866,9 tūkst. Eur paskolą investicijų projektams, numatytiems savivaldybės šių metų biudžete, finansuoti. Savivaldybės administracijai pavesta parinkti kredito įstaigą, paimti paskolą ir užtikrinti jos grąžinimą.

Finansavimo laukia net 18 projektų, prie kurių savo lėšomis prisidės savivaldybė. Bendra šiems projektams numatyta suma – 866,9 tūkst. Eur.

Tikslinamas biudžetas

Tikslinamas vos prieš mėnesį patvirtintas šių metų rajono biudžetas. Nuspręsta padidinti 689 tūkst. pajamų planą – specialiąją tikslinę dotaciją valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti. Iš jų: 530 tūkst. Eur Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato rekonstravimui, 159 tūkst. Eur – Siesikų gimnazijos pastato rekonstravimui, 2,7 tūkst. Eur – Ukmergės kultūros centrui.

1,4 tūkst. Eur skirta vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“ – indaplovei įsigyti, 1,9 tūkst. Eur – Dainavos pagrindinei mokyklai – šilumos sistemos remontui.

Pritarta projektui

Pritarta projekto „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ įgyvendinimui – teikti paraišką pagal ES fondų investicijų veiksmų programą.

Numatoma sutvarkyti teritoriją tarp Žiedo, Deltuvos ir A. Smetonos gatvių ir pritaikyti naujai veiklai. Taip pat atnaujinti Vasario 16-osios, Klaipėdos g. skverą, A. Smetonos g. atkarpą ir Vasario 16-osios gatvę.

ES paramos dalis sudaro iki 92,5 proc., pareiškėjo – ne mažiau kaip 7,5 proc. Numatomas lėšų poreikis – 4 065 297 Eur.

Pritarė projektui II

Pritarta projektui „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ – teikti paraišką paramai pagal ES fondų investicijų veiksmų programą.

Šiuo metu Ukmergės sporto centras pagrindinę veiklą vykdo Vienuolyno gatvėje esančiame pastate. Sporto būrelių užsiėmimai vyksta rajono švietimo įstaigų sporto salėse. Projektu planuojama gerinti neformaliojo švietimo paslaugų kokybę, pritaikant dalį „Šilo“ pagrindinės mokyklos patalpų. Jose numatoma įrengti baseiną ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, patalpas pritaikyti stalo teniso ir šachmatų būreliams.

ES paramos ir Švietimo ir mokslo ministerijos dalis sudaro iki 85 proc. projekto išlaidų, pareiškėjas privalo prisidėti ne mažiau kaip 15 proc. Lėšų poreikis – 324 886 Eur. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 2-eji metai.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *