Posėdyje – apie vaistinę, sportą, planus ir ataskaitas

Posėdyje – apie vaistinę

Be patvirtinto biudžeto praėjusią savaitę rajono tarybos posėdyje išnagrinėta nemažai ukmergiškiams aktulių klausimų. Kai kurie jų sukėlė aštrių diskusijų.

Posėdis tradiciškai prasidėjo sveikinimais gimtadienio proga. Pasveikinti vasario mėnesį gimusieji – vicemerė Klavdija Stepanova ir tarybos narys Valdas Petronis.

Piliečių tribūnoje pasisakė du ukmergiškiai. Mindaugas Tamošiūnas dar sykį iškėlė brangstančių komunalinių atliekų tvarkymo klausimą, teiravosi, kur dingo taip ir nepastatytai rūšiavimo linijai numatyti pinigai. Taip pat uždavė klausimų dėl pastatų renovacijos – ragino pirmiausiai atkreipti dėmesį į šilumos sistemų modernizavimą, o ne sienų tvarkymą. Iškėlė ir klausimą dėl šilumos kainos mokesčio.

UAB „Ukmergės vaistinė“ vaistininkas Dalius Rastauskas atkreipė dėmesį į kaip tik šio posėdžio darbotvarkėje esantį klausimą dėl patalpų ligoninės pirmame aukšte – pritarimo leisti ligoninei jas nuomoti viešo konkurso būdu.

Tose patalpose anksčiau buvo įsikūrusi Ukmergės vaistinė. Veiklą vykdė beveik 10 metų. Tačiau praėjusių metų pradžioje buvo priversta sutartį su ligonine nutraukti. Priežastis tam labai svari – Vyriausybės nurodymas vaistinių patalpų plotams. Reikalauta, kad jie būtų ne mažesni kaip 60 kvadratinių metrų. Tuo tarpu Ukmergės vaistinė nuomojosi apie 30 kvadratinių metų.

Minėtas vyriausybės įsakas labai greitai buvo atšauktas, tad savo filialą pernai pavasarį ligoninėje uždariusi vaistinė norėtų grįžti į ankstesnes patalpas.

Tačiau be konkurso to padaryti jau nebegali.

Apginti nepavyko

Kai pagal darbotvarkę politikai priėjo prie šio klausimo svarstymo, užvirė diskusijos. Atsirado nemažai ir opozicijos, ir valdančiosios daugumos politikų, palaikančių vaistinę. Siūlyta abipusiu sutarimu atnaujinti nutrauktą sutartį ir leisti Ukmergės verslininkams tęsti ne jų valia priverstą nutraukti veiklą.

Socialdemokratas V. Petronis priminė, kad sutartis buvo nutraukta dėl vyriausybės sprendimo, ragino ją atnaujinti, nežiūrėti į šį klausimą formaliai ir stengtis išsaugoti vienintelę rajone gamybinę vaistinę.

Tam pritarė „valstietis“ Romas Pivoras, pasiūlęs klausimą atidėti.

Bet Teisės skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis pažymėjo, kad turi būti skelbiamas naujas konkursas. Pasak jo, kitaip šią situaciją galėtų spręsti du privatūs subjektai, tačiau ne savivaldybė.

Nors buvo sulaukta siūlymo klausimo svarstymą atidėti, daugumos balsais tam nepritarta.

Šių beveik 24 kvadratinių metrų ploto patalpų nuomai Ukmergės ligoninė skelbs konkursą. Taip pat ligoninei suteikta teisė viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui išnuomoti ir dar kelias šiuo metu laisvas patalpas. Vienos jų – šalia buvusios ligoninės bibliotekos, kitos – atskirame morgo pastate.

Patvirtintas planas

Taryba pritarė atnaujintam savivaldybės strateginiam veiklos planui 2017–2019 m. Jame pateikiama rajono savivaldybės išorės ir vidaus aplinkos analizė, programų aprašymai, jų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinės, programų vertinimo kriterijų suvestinės bei asignavimų valdytojų ir priemonių vykdytojų sąrašas. 

Ukmergės savivaldybės strateginiame veiklos plane numatomi  tikslai ir priemonės,  suplanuoti asignavimai šiems tikslams pasiekti.

Posėdyje patvirtinta rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaita bei Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos šių metų sąmata.  Pateikta informacija apie Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas.

Suplanavo veiksmus

Praėjusių metų pabaigoje tarybos nariai dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje saugumo klausimais. Daugiausia tąsyk kalbėta apie savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą, aptartos kaimo ugniagesių problemos.

Šiame posėdyje tvirtintas jų sprendimo planas. Jame – Valų ugniagesių komandos perkėlimas į naujas patalpas: siūloma 2018 m. svarstyti lėšų poreikį, kad dalis Valų kaimo bendruomenės pastato patalpų būtų pritaikyta ugniagesių veiklai. Taip pat siūloma ugniagesių komandą steigti Pabaisko miestelyje.

Kitąmet numatoma svarstyti lėšų poreikį įsigyti naudotą vakarietišką gaisrinį automobilį, ugniagesių komandų pastatų remontui, o šių metų biudžete numatyti 100 tūkst. eurų gaisrinių automobilių garažo statybai.

Plane numatomas savanoriškos ugniagesių veiklos organizavimas, aprūpinimas būtina įranga ir technika.

Šiemet planuojama numatyti 5 tūkst. Eur įsigyti savanorių ugniagesių rūbų, gaisrinių žarnų ir smulkaus gaisrinio inventoriaus. Kitąmet numatoma įsigyti padidinto pravažumo specialiąją transporto priemonę – mikroautobusą.

Policijos komisariato vadovybė išvažiuojamojo posėdžio dalyviams buvo išsakiusi vos kelias problemas. Tinkamą vaikų apklausų kambarį įrengti nutarta biudžete numatyti 2 tūkst. Eur.  Kitas policijos išsakytas  prašymas – keisti pirmo ir antro aukšto sporto salių kiliminę dangą. Tačiau politikai mano, kad šiuos darbus komisariatas turėtų atlikti savomis lėšomis.

Nauji nuostatai

Nutarta pakeisti prieš trejus metus tvirtintus Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso nuostatus. Savivaldybės administracija šį konkursą kasmet skelbia patvirtinus einamųjų metų biudžetą. Taigi šiųmetinis bus skelbiamas jau artimiausiu metu.

Konkursą organizuojančio Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Violeta Širmenė pasakojo, kad pasikeitimų nuostatuose prireikė, nes nevyriausybinėms organizacijoms  rengiant projektus vis atsirasdavo įvairių neaiškumų.

Naujosiose nuostatose numatyti aiškesni projektų vertinimo kriterijai. Pareiškėjai aiškiai matys jų projektui komisijos skirtus balus, kurie skiriami už galimybes užtikrinti veiklų tęstinumą, numatytų veiklų poreikio pagrįstumą, aktualumą visuomenei bei kitus kriterijus. Konkurse nevyriausybinės organizacijos gali dalyvauti su partneriais. Už tai skiriami papildomi balai.

Labiau apibrėžiamos projekto išlaidos. Pavyzdžiui, maitinimui galės būti numatoma ne daugiau kaip 20 proc. nuo prašomos projekto finansavimo sumos.

Prioritetinis projektinių veiklų sąrašas ir maksimali finansavimo lėšų vienam projektui suma kasmet nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Pernai maksimali vieno projekto finansavimo suma siekė 600 Eur.

Naujose nuostatose numatoma, kad komisijos narių sprendimu, projektui finansuoti gali būti skirta iki 100 proc. didesnė nei maksimali lėšų suma.

Šiuo metu rajone yra registruota daugiau nei 150 nevyriausybinių organizacijų. Projektus kasmet rengia ir vertinti teikia apie trečdalis iš jų.

Patvirtino sporto programą

Nemažai diskusijų sukėlė klausimas dėl Ukmergės rajono kūno kultūros ir sporto rėmimo 2017–2019 metų programos patvirtinimo.

Andriaus Kalesniko (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)) siūlymu šioje programoje atsirado pokyčių.

Sutarta, kad programa galios tik vienerius – 2017 metus. Taip pat pritarta minčiai, kad sportų salių rezervacija vyks tik elektroniniu būdu, o ne žodžiu, kaip dabar.

Plane, be kita ko, numatyta organizuoti visiems rajono antrų klasių mokiniams 18 akademinių valandų mokymo plaukti pamokas. Per metus savivaldybės biudžetui tai kainuotų porą tūkstančių eurų. Tiek atsieitų mokinių pavėžėjimas iš atokesnių kaimo seniūnijų mokyklų iki baseino.

Patvirtintoje programoje – daugiau siūlomų naujovių. Viena iš jų – finansiškai skatinti sporto centro trenerius skiriant piniginę premiją už auklėtinių pasiekimus.

Nauja redakcija

Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos apraše nurodyta, kad kiekviena savivaldybė turi pasitvirtinti šių lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Vadovaudamasi minėtu dokumentu, Ukmergės rajono taryba 2015 m. sausio 28 d. patvirtino šį aprašą, kurį pernai  papildė naujomis nuostatomis.

Švietimo ir mokslo ministras neseniai dar kartą pakeitė kai kurias įsakymo nuostatas, tad šiame posėdyje teko darsyk koreguoti savivaldybėje tvirtinamą dokumentą.

Rengs apklausą

Rajono savivaldybės administracijai pavesta organizuoti vietos gyventojų apklausą dėl gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo. Apklausos teritorijos – Siesikų seniūnijos Keručių kaimas (plotas – 234,51 ha) ir Pivonijos seniūnijos Vytinės kaimas (26,87 ha).

Apklausos prireikė, nes Vyriausybės nutarime, susijusiame su mūsų rajono teritorijomis ir jų pavadinimais, atsirado techninė klaida. Minėti kaimai liko neįtraukti.

Apklausos vyks kovo mėnesį Siesikų ir Pivonijos seniūnijose, gyventojų nuomonės bus įrašytos apklausos lapuose, o pateikti rezultatai svarstomi artimiausiame rajono tarybos posėdyje.

Savivaldybė, įvertinusi gyventojų nuomonę, parengs šių kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo dokumentus ir siūlys Vyriausybei priimti sprendimą dėl Keručių ir Vytinės kaimų gyvenamųjų vietovių nustatymo ir pavadinimų suteikimo.

Išnuomos

Nutarta išnuomoti viešo konkurso būdu ne ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui savivaldybei priklausiančias negyvenamas patalpas – kabinetą Vytauto g. 39. Šiame pastate įsikūrusi Pivonijos seniūnija, savivaldybės metrikacijos skyrius. Šias patalpas kurį laiką nuomojosi privati įmonė.

Nustatytas 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 1,27 Eur. Savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas organizuoti patalpų viešą nuomos konkursą.

Parduos aukcione

Nutarta papildyti Viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūlyta įtraukti į šį sąrašą 36/100 pastato-banko-muziejaus, esančio Kęstučio a. 7.

Šis turtas, savivaldybės tarybos 2016–08–26 sprendimu, kuris įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 d., buvo perimtas iš Kraštotyros muziejaus. Taryba siūlymui pritarė.

Taisyklės

Taryboje patvirtintos Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Pateikė ataskaitas

Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Rima Boškevičienė pristatė Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2016 metų ataskaitą.

Vieni iš  projektų kol kas – dokumentų  rengimo fazės, kiti – jau tuoj bus įgyvendinti. Vienas tokių – piliakalnio atnaujinimo projektas. Informuota, kad Šventosios pakrantės sutvarkymo projektas artimiausiu metu tikrai nebus įgyvendintas – jis nukeltas. Nukeltas ir projektas, kuriame rengtasi kurti atviras erdves jaunimui.

Informaciją dėl atstovavimo Vilniaus teritorinės ligonių kasos  stebėtojų taryboje pateikė Savivaldybės tarybos narys, Vilniaus TLK stebėtojų tarybos narys Arūnas Jasaitis.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *