Posėdyje – ir kelionių įspūdžiai

Posėdyje – ir kelionių įspūdžiai / Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Praėjusiame rajono tarybos posėdyje didesnę laiko dalį užėmė ataskaitos ir vizitų užsienyje įspūdžiai, o ne klausimų tvirtinimai. Sulaukta ir vieno įspėjimo maištu.

Ukmergės rajono tarybos posėdis tradiciškai pradedamas nuo sveikinimų. Jie skiriami tą mėnesį gimusiems politikams. Tačiau šįkart tokių nebūta. Kaip juokavo rajono meras Rolandas Janickas, visa garbė atiduodama gegužės mėnesį gimtadienį švenčiančiam Ukmergės miestui.

„Kurčias neišgirs“

Apie galimą maištą iš piliečių tribūnos prabilo šilumos ūkio reikalais kalbėjęs ukmergiškis Mindaugas Tamošiūnas. „Neskaičiuoju, kelintą kartą aš išeinu į šią tribūną su probleminiais klausimais, bet kai žinau bei galiu patarti, kaip tas problemas spręsti, o sutinku tik atsainų pasipriešinimą, darosi liūdna ir pikta. Pažadu – šiandien kalbu paskutinį kartą, nes suprantu – „gobšus nepraturtės, o kurčias neišgirs“, – sakė jis.

Pasakojo šildymo sezono pabaigoje dviejų namų šilumos punktų žurnale, dalyvaujant šilumos ūkio prižiūrėtojui, šiemet užrašęs rodmenis. Po poros savaičių vėl pasižiūrėjo rodmenis, suskaičiavo, kad, atėmus cirkuliacijai ir karštam vandeniui paruošti suvartotą šilumą, lieka „neaiškių“ 1315,18 kWh.

Sudėjęs visas „neaiškias“ kilovatvalandes, padauginęs iš visų Ukmergės daugiabučių ir pavertęs tai pinigais, ukmergiškis randa didžiules sumas. Įsitikinęs, kad tai – neteisėtai iš gyventojų nusavintos lėšos.

Priminęs kitas anksčiau paliestas problemas, kritikuotą Butų ūkio darbą, daugiabučių renovacijos nesklandumus, įvardino tai kaip rajono vadovų tiesioginių pareigų nevykdymą neginant eilinių rajono gyventojų interesų.

„Kartu su miesto bendruomenės aktyvu bandysime sudėlioti mintis ir kreipsimės į institucijas, kurios išsiaiškins, koks pavojus gresia žmonėms ir valstybei“, – sakė ukmergiškis, žadėdamas: jei rajono vadovai nekreips dėmesio į pastabas, žmonės pakartos veiksmus, vykusius prieš buvusį šilumos ūkio nuomininką.

Patvirtinta sudėtis

Posėdyje patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis. NVO tarybą sudaro 12 narių, tarp kurių – ir nevyriausybininkai, ir savivaldybės atstovai, ir rajono tarybos nariai.

NVO atstovai iš kultūros, sporto, socialinės ir neapibrėžtos srities organizacijų buvo deleguoti gegužės 3 d. vykusio visuotinio NVO susirinkimo metu. Bendruomeninių organizacijų atstovą delegavo Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga, jaunimo atstovą – rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

Taps progimnazija

Svarstant klausimą „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo“, pritarta, kad devintų ir dešimtų klasių nebeliks „Šilo“ pagrindinėje mokykloje. Ji taps progimnazija.

Permainas lėmė vaikų skaičiaus mažėjimas. Miesto pagrindinių mokyklų tipo keitimas į progimnazijas svarstomas, kai 9, 10 klasių mokinių skaičiaus vidurkis nesiekia 20. Paaiškėjo, kad tik du mokiniai ketino tęsti mokslą „Šilo“ pagrindinės mokyklos 9 klasėje.

Devintos klasės čia neliks nuo rugsėjo. Oficialiai mokykla progimnazija taps 2018 metais. Pati jauniausia rajono mokykla, kuri kadaise vadinosi Šeštąja vidurine, seniau buvo ir viena didžiausių rajono ugdymo įstaigų.

Pirko fortepijoną

Biudžeto patikslinimas buvo susijęs su socialiniais ir švietimo klausimais. Atsižvelgiant į socialinėms išmokoms skirtų lėšų panaudojimą, pritarta siūlymui sutaupytas lėšas skirti kitai socialinei paramai finansuoti.

Savivaldybės perimtose Vaikų globos namų patalpose Vilniaus gatvėje bus atliekami šildymo ir vandentiekio sistemų pertvarkymo darbai, kurių metu atjungtos sistemos. Siekiant užtikrinti įstaigos veiklą, skirta lėšų šildymo ir vandentiekio sistemų projektavimui bei remontui.

Kadangi patalpose numatoma plėsti socialines paslaugas, turi būti užtikrintas aplinkos prieinamumas neįgaliesiems. Lifto projektavimo darbams numatoma skirti 37,9 tūkst. Eur.

Plečiant veiklą, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui skirta 11,6 tūkst. Eur 10 vnt. kompiuterių įsigyti. Probleminių šeimų vaikų išlaikymui globos įstaigose papildomai skirta 1000 Eur.

Skirta lėšų patalpų remontui ir inventoriui įsigyti vaikų lopšeliams-darželiams „Eglutė“ ir ,,Saulutė“ bei darželiui-mokyklai „Varpelis“; lopšeliui-darželiui ,,Buratinas“ – lėšų laiptų į daržovių rūsį įrengimui.

800 Eur skirta Ukmergės meno mokyklos organizuojamam tarptautiniam projektui „Grokime kartu“, kuris vyks birželio 16–18 d. Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filiale. Dalyvaus 22 moksleiviai.

Atsižvelgiant į Kultūros ir turizmo skyriaus siūlymą, 9000 Eur skirta kultūros įstaigų reikmėms.

Taip pat nutarta iš rajono biudžeto skirti 15 tūkst. Eur nupirkti Ukmergės meno mokyklai koncertinį fortepijoną. Rajono meras informavo, kad kitą pusę – dar 15 tūkst. eurų brangiam instrumentui skyrė pati mokykla.

Pakeistos taisyklės

Po to, kai buvo pakeistas Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, pagal šio įstatymo nuostatas keičiamos ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. patvirtintos triukšmo prevencijos Ukmergės rajono viešosiose vietose taisyklės.

Esminis pasikeitimas – paros laikas, kai įvairaus triukšmo skleidimas yra leistinas. Anksčiau dienos metu šis laikas buvo leistinas nuo 6 val. ryto iki 18 val. vakaro, o pagal naująjį įstatymą – nuo 7 iki 19 val. Šis laikas įvardijamas kaip dienos triukšmo rodiklis.

Yra ir kitas – vakaro triukšmo – rodiklis. Jis buvo nuo 18 iki 22 valandos. O dabar bus nuo 19 iki 22 val.

Nakties triukšmo rodiklis buvo nuo 22 iki 6 val., o dabar – nuo 22 iki 7 val. ryto.

Patvirtintos taisyklės skelbia, kad tyliosiose zonose nuo 22 val. iki 7 val., o vaikų ugdymo įstaigų teritorijose nuo 7 val. iki 18 val. maksimalus garso lygis leidžiamas iki 55 dBA.

Teiks dializės paslaugas

Pritarta, kad VšĮ Ukmergės ligoninėje būtų teikiamos stacionarinės dializės paslaugos. Ligoninės Anesteziologijos-reanimacijos skyriuje tam bus įsteigtos dvi papildomos lovos ir ligoninė galėtų teikti paprastąją ir sudėtingąją hemodializę.

Ligoninė iš savo lėšų įsigis papildomos medicinos įrangos, personalas išklausys specialų kvalifikacijos tobulinimo kursą. Tačiau procedūra būtų teikiama tik čia gydomiems pacientams.

Dializės paslaugas Ukmergės ligoninė perka iš UAB ,,Nefrologų pagalba“ pagal sutartį. Ši įstaiga šiuo metu nuomojasi patalpas ligoninėje, tačiau artimiausiu metu įsikurs jau pastatytame ir baigiamame įrengti pastate Vytauto gatvėje, netoli neįgaliųjų bendrabučiu vadinamo daugiabučio.

Patvirtino sąrašą

Patvirtintas asfaltuotinų valstybinių žvyrkelių ruožų Ukmergės rajone prioritetinis sąrašas. Pirmas prioritetas sąraše – kelio Lokėnai–Vepriai–Gelvonai 6 km ilgio atkarpa, antrasis prioritetas – kelio Rečionys–Obeliai 3,6 km atkarpa, trečias – kelio Vepriai–Deltuva–Tatkūnai 3,5 km ilgio atkarpa, ketvirtas – Želva–Šešuoliai 2,39 km atkarpa, penktas – 3,5 km atkarpa kelyje Kreiviai–Siesikai.

Šie projektai būtų įgyvendinami valstybės lėšomis. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, atsižvelgdama į tai, ar ruožu kursuoja viešasis transportas, ar, išasfaltavus ruožą, padidės eismo intensyvumas visame kelyje, ar išasfaltuotas ruožas pagerins lankytinų vietų, administracinių centrų pasiekiamumą, koks yra vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, į visuomenės prašymų skaičių, projektų ekonominius rodiklius, skyrė ruožams iki 80 balų ir atliko visos Lietuvos valstybinių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų pradinę atranką.

Kadangi Kelių direkcija pradinę atranką atliko pagal daugelį rodiklių, savivaldybė savo balus skiria 5 pirmiems pradinėje atrankoje nurodytiems objektams. Tokiu būdu padidėja bendras ruožų atrankos balų skaičius.

Pagal prioritetus penkiems svarbiausiems savivaldybei projektams atitinkamai bus skiriami 20, 16, 12, 8 ir 6 papildomi balai.

Nori renovuoti

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti III etape, sąrašas. Gauti 5 daugiabučių namų gyventojų prašymai dėl namų renovacijos: Miškų g. 33 (24 butų), Anykščių g. 11 (45 butų), Dariaus ir Girėno g. 8 (55 butų), Jaunimo g. 40 (20 butų). Šiuose namuose įsteigtos bendrijos. Taip pat reikiamas parašų skaičius surinktas ir į sąrašą įtrauktas 5 butų Ukmergės butų ūkio administruojamas namas Vytauto g. 29.

Daugiabučiams namams, kurių gyventojai pritaria renovacijai, reikia parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus.

Šiuo metu Ukmergėje atnaujinami 4 daugiabučiai namai, kuriuos planuojama baigti modernizuoti šiemet. Iš viso renovuoti 32 daugiabučiai.

Darbo užmokestis

Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių. Pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio koeficientais, atsižvelgiant į įmonės kategoriją. Kintamoji, kuri negali viršyti 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies, priklauso nuo įmonės praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.

Atsižvelgdama į pateiktus skaičiavimus, taryba patvirtino kelių savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų algas.

Patvirtintas UAB Ukmergės autobusų parko vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas – 4,2 (pastovioji mėnesinės algos dalis – 350 Eur); kintamoji dalis – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies.

UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas – 4,9 (pastovioji mėnesinės algos dalis – 350 Eur); kintamoji dalis – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies.

UAB Ukmergės butų ūkio vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas – 4,2 (pastovioji mėnesinės algos dalis – 350 Eur); kintamoji dalis – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies. Skaičiavimai bus taikomi darbo užmokesčiams nuo birželio 1 d.

Rekomenduojama UAB „Ukmergės šiluma“ valdybai nustatyti šios įmonės vadovo atlyginimo dydį vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių įmonių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarka.

Perdavė turtą

Vykdomame Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekte „Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose“ Ukmergės rajono savivaldybė dalyvauja partnerio teisėmis.

Pagal projektą numatyta aprūpinti abiejų rajonų švietimo įstaigų sveikatos kabinetus reikalinga įranga. Ukmergės rajono savivaldybės administracija nupirko šiems kabinetams skirtos įrangos, kurios vertė – 9 293 Eur. Tarybos sprendimu turtas perduotas Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. 85 proc. projekto finansuojama iš ES lėšų, likusi dalis – iš valstybės biudžeto.

Gavo autobusą

Ukmergės rajono savivaldybė perėmė Švietimo ir mokslo ministerijos skirtą mokyklinį M2 klasės autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 514CDI“. Automobilio vertė 34 679 eurai. Jis bus skirtas Želvos gimnazijos mokinių pavėžėjimui.

Pardavė pastatą

Atsižvelgiant į tarybos šių metų kovo 30 d. sprendimą „Dėl Ukmergės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo, prijungiant prie Ukmergės švietimo centro“, šios įstaigos bus sujungtos ir abi įsikurs patalpose Klaipėdos g. 17.

Tarybos sprendimu Ukmergės švietimo centrui perduotos šios patalpos, kurias lig šiol valdė Ukmergės meno mokykla bei Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Patvirtinus sprendimą bus pradėtas pastato modernizavimas. Šiuo metu nesuremontuota dalis pastato antrame aukšte, ji neapšiltinta, nesutvarkyta stogo danga. Neremontuotoje pastato dalyje nekeistos inžinerinės sistemos.

Įvykdė reikalavimą

Rajono meras R. Janickas informavo, kad gautas Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimas Ukmergės kultūros centre įsteigti Kultūros tarybą. Ji buvo įsteigta. Į ją įeina savivaldybės darbuotojai, kultūros centro darbuotojai, tarybos nariai.

Liko painiavos

Rajono taryba neseniai pakeitė Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles. Jose atsirado reikalavimas, kad visi miesto daugiabučiai namai rūpintųsi savo aplinka.

Gyventojai turi apsispręsti, kas rūpinsis jų kiemais ir žolynais: patys, jų samdyti valytojai ar namus administruojantis Ukmergės butų ūkis. Ši daugiabučius administruojanti įmonė jau sudarė sutartį su rangovu – Vilniuje įsikūrusia įmone, kuri ir rūpinsis kiemų švara.

Tačiau mokestis bus išskaičiuojamas iš gyventojų. O šie, žinoma, ne visi tuo patenkinti.

 Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Aidas Dutkus informavo, kad baudos už taisyklių nesilaikymą bus ir skirtos tam, kas įsipareigojo tvarkytis. Pasak vedėjo, kaip tik neseniai buvo pastebėtas „tvarkdarys“, kraunantis į bendruosius konteinerius žalienas. Jis teisinosi, kad taip tvarkytis liepė jį pasamdžiusi įmonė, pastaroji aiškina, kad žmogus ne taip suprato…

Informuota, kad ginčytinos priklausomybės plotais rūpinsis miesto seniūnija.

Pasigedo viešinimo

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro koordinatorė Sabina Aukštuolienė pateikė labai išsamią informaciją apie projektą „Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“.

Tačiau tarybos nariai turėjo priekaištų. Jų įsitikinimu, nei politikai, nei juo labiau Ukmergės jaunimas nieko nežino apie šį projektą. Jis mažai viešinamas, tad mažai kas ir pasinaudoja paslaugomis.

Keliavo į užsienį

Posėdyje pateiktos net trys informacijos apie politikų vizitus į svečias šalis, ten patirtus įspūdžius ir vykdytas veiklas.

Elena Mirinavičienė papasakojo apie rajono savivaldybės delegacijos vizitą Švedijoje, Arvydas Pėšina – apie viešnagę Ukrainoje. Mero pavaduotoja Klavdija Stepanova papasakojo apie oficialią kelionę į Gruziją.

Pateikta dar viena su užsienio valstybe susijusi informacija – apie ketinimų protokolo pasirašymą su Estijos Respublikos Polva savivaldybe. Tai bus dar vienas užsienio miestas, su kuriuo draugaus Ukmergė. Ketinimų bendradarbiauti protokolas tarp abiejų miestų buvo pasirašytas šeštadienį vykusio iškilmingo rajono tarybos posėdžio metu. Ta proga iš Estijos į Ukmergėje vykusią šventę buvo atvykę naujųjų partnerių atstovai.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *