Posėdyje – ir laidotuvės, ir gimtadieniai…

Posėdyje – ir laidotuvės

Pirmasis šiemet rajono tarybos posėdis praėjo taikiai, glaustai ir dalykiškai. Jo metu patvirtinti ukmergiškiams aktualūs klausimai ir pristatytas svarbiausiu metų dokumentu vadinamas rajono biužeto projektas.

Pagal „įsivažiuojančią“ tradiciją posėdžio pradžioje pirmiausiai sveikinami tą mėnesį gimę rajono tarybos nariai. Šįkart kolegų sveikinimai buvo skirti per Kūčias gimtadienį šventusiam Arūnui Jasaičiui bei sausio pradžioje gimusiems Elenai Mirinavičienei ir Algirdui Kopūstui.

Į profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės Jolantos Keburienės klausimą praėjusio  rajono tarybos posėdžio „Piliečių tribūnoje“ atsakė rajono mero pavaduotoja Klavdija Stepanova. Tąkart teirautasi apie situaciją Ukmergės PSPC greitosios pagalbos skyriuje.

Vicemerės teigimu, nuo sausio didėja „greitosios“ medikų atlyginimai, taip pat keičiasi atlyginimų apmokėjimų tvarka. Šiemet PSPC numato gauti du naujus „greitosios“ automobilius: vieną – pačios įstaigos, kitą – iš ministerijos lėšų.

Toliau posėdyje pereita prie tarybai teiktų, komitetuose išnagrinėtų, klausimų svarstymo.

Kolumbariumas – pigesnis

Prieš pradedant eksploatuoti Dukstynos kapinėse pastatytą kolumbariumą atsirado būtinybė nustatyti palaikų saugojimo jo nišoje tvarką, nuomos mokestį.

Nutarta, kad kolumbariumo niša bus nuomojama 99 metams. Mokamas vienkartinis nuomos mokestis. Tarybos sprendimui iš pradžių siūlytas nuomos mokestis siekė 1200 Eur. Tačiau po svarstymų komitetuose politikai sutarė, kad ši kaina – per didelė.

Koreguotą projektą su siūlomu 900 Eur mokesčiu pristatė Ukmergės miesto seniūnė Zita Pečiulienė. Taryba siūlymui pritarė.

Taip pat pritarta ir lankstesnei apmokėjimo tvarkai. „Šį mokestį galima sumokėti iš karto arba dalimis. Mokant dalimis būtina sumokėti 50 proc. mokesčio dydžio pradinį įnašą. Sumokėjus pradinį įnašą kolumbariumo niša rezervuojama. Likusi mokesčio dalis sumokama per 3 mėnesius nuo nuomos sutarties pasirašymo.

Be pateisinamos priežasties nesumokėjus likusios nuomos mokesčio dalies, sutartis neįsigalioja, nuomininkui grąžinama 50 proc. sumokėtos sumos.

Likusios nuomos mokesčio dalies nesumokėjus dėl pateisinamos priežasties (nuomininko ar jo šeimos narių liga, mirtis, staigus turto netekimas), nuomininkui grąžinama visa sumokėta suma“.

Palyginus kituose rajonuose kolumbariumo nišos nuomos kaina labai nevienoda. Kėdainiuose 99 metams ji nuomojama už 2000, Jonavoje visam laikui – už 725, Panevėžyje – už 550, Radviliškyje – 637 Eur.

Už nuomą gautos lėšos bus pervedamos į atskirą Ukmergės rajono savivaldybės sąskaitą ir bus naudojamos kitiems kolumbariumams įrengti. 

Atsižvelgiant į pasikeitimus ir atsiradusią naują palaikų laidojimo galimybę, buvo parengta ir nauja Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Ukmergės rajone tvarka. Ją taip pat tvirtino rajono taryba.

Pripažįstamos netekusiomis galios 2010 m. patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklės.

Patvirtino įkainius

Taryba patvirtino Ukmergės švietimo centro Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filialo teikiamų paslaugų įkainius.

Rekomenduojama už paslaugas surinktas lėšas naudoti filialo pastatų ir teritorijos atnaujinimo ir gerinimo darbams finansuoti, inventoriui įsigyti, reikalingoms paslaugoms pirkti, papildomiems darbuotojams samdyti.

Taip pat pritarta Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai.

Numatomas projektas

Rajono savivaldybė planuoja teikti pasiūlymą ES finansuojamam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“.

Jei būtų gautas finansavimas, numatomas jo pareiškėjas – UAB „Ukmergės vandenys“ – įgyvendintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrą Petronių, Siesikų, Lyduokių, Balelių, Viškonių kaimuose bei nuotekų valymo įrenginių statybą Petronyse ir Žeimiuose. Taip pat būtų rekonstruojami vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Ukmergėje.

Projekto autoriai prašo 50 proc. tinkamų projekto finansuoti lėšų numatyti savivaldybės biudžete.

Andrius Kalesnikas (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)) atkreipė dėmesį į tai, kad nauji vandentiekio tinklai Ukmergėje tiesti ir iki šiol, tačiau iškilo problema – pinigai investuoti, o gyventojai prie tinklų nesijungia – pigiau jiems naudotis savo šulinio vandeniu. Projektą pristačiusi Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Rima Boškevičienė pripažino, jog tokia situacija – visos šalies problema, o žmones priversti jungtos prie tinklų nėra galimybės. Rajono meras Rolandas Janickas patikino, kad būdų, kaip skatinti gyventojus, ieškoma – bendruomeniškai prisijungusieji prie tinklų gali tikėtis, kad į tai bus atsižvelgta sudarant gatvių asfaltavimo eiliškumą.

Pritaikys socialiniam būstui

Savivaldybė planuoja teikti paraišką ES lėšomis finansuojamo projekto „Socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimas ir pritaikymas“ paramai gauti.

Socialiniam būstui ketinama pritaikyti sovietmečiu Vilniaus gatvėje pastatytus vaikų globos namus. Pastaraisiais metais jie ištuštėjo vykdant Institucinės globos pertvarkos programą.

Vaikų globos namuose iš viso gyvena 60 vaikų. Tačiau pagrindiniame, beveik pusės tūkstančio kvadratinių metrų, pastate likę 35 ugdytiniai. Kiti prieš metus buvo perkelti į įstaigos padalinį Siesikuose.

Šiuo metu pusėje pastato – visiškai tuščia: nenaudojami apie 2000 kvadratinių metrų. Jų išlaikymas įstaigai – didelė našta, nes patalpas, kad ir minimaliai, būtina šildyti.

Planuojama tuščioje pastato dalyje įrengti socialiniam būstui pritaikytus butus. Būtų įrengti 32 butai. Iš jų 16 – vieno ir 16 – dviejų kambarių.

Nors vaikų globos namų pastatas yra iš lauko apšiltintas, pakeista stogo danga, viduje atliktas remontas, socialinių būstų įrengimas kainuotų didžiulius pinigus. Darbams numatoma 1 mln. 229 524 Eur. Tiesa, 85 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų būtų panaudota iš ES paramos. Savivaldybės indėlis siekų 184 428 Eur.

Šiuo metu Ukmergės rajone socialinio būsto laukia 235 šeimos bei asmenys.

Elektroniniams parašams

Ukmergės savivaldybės žinion perėjo naujas turtas –  10 valstybės tarnautojų pažymėjimų kortelių skaitytuvai ir suderintuvas.

Šio turto vertė siekia 17 458 Eur. Iš jų ES lėšomis finansuoti 14 839. Finansų ministerija pagal vykdytą ES finansuojamą projektą lėšų skyrė visoms savivaldybėms. Skaičiuotuvais naudosis valstybės tarnautojai, savo parašais tvirtinantys savivaldybės dokumentus.

Perves pinigus

Tarybos sprendimu leista Ukmergės kultūros centrui pervesti labdaros renginyje surinktas lėšas sunkiai sergančio vaiko šeimai.

Kalėdinio labdaros koncerto „Angelas baltas“ metu iš viso surinkta 938 Eur. Pinigus aukojo įstaigos, organizacijos ir pavieniai asmenys. Lėšos pervestos į asmeninę paramos gavėjų sąskaitą.

Gydys senolius

Senstant visuomenei didėja poreikis plėtoti slaugos, ilgalaikio gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugas.

Rajono taryba pritarė šiam VšĮ Ukmergės ligoninės siūlymui. Nutarta slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičių didinti nuo esamų 74 iki 100. Ligoninėje paliatyviosios pagalbos, teikiamos stacionare, lovų skaičius padaugėtų nuo buvusių dviejų iki 10.

Pagal pasirašytą sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa finansuojamas lovų išlaikymas iš PSDF biudžeto.

Taip pat pritarta, kad Ukmergės ligoninėje dalis vidaus ligų profilio lovų būtų perprofiliuotos į 10 geriatrijos (senatvės ligų gydymo) profilio lovų. Nutarta nedidinti bendro vidaus ligų profilio lovų skaičiaus.

Skelbs konkursą

Tarybos sprendimu bus skelbiamas konkursas Ukmergės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms eiti.

To prireikė, kai pernai gruodį iš šių pareigų savo noru buvo atleista ankstesnioji tarnybos direktorė Dalia Glodenienė.

Patikslino sprendimą

Nutarta pakeisti rajono tarybos pernai gruodį priimto sprendimo „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ punktą.

Nuo 2012 m. savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo dydis, kuris sudarė 0,15 Eur/kv. m, buvo įskaičiuojamas į nuomos mokesčio dydį ir nebuvo apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu.

Pasikeitus nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai, taryba pernai gruodį  paliko tokį  mokestį per mėnesį, tačiau jame nenurodyta, kad toks tarifas yra neįskaitant PVM. 

Nutarta patikslinti nurodant, kad savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo mokestis per mėnesį yra 0,15 Eur/kv. m, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Gyventojų kišenei šis sprendimas niekaip neatsispindės.

Bus daugiau pusryčiautojų

Nuspręsta pakeisti rajono tarybos 2010 m. patvirtintą Mokinių nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose tvarkos aprašą siekiant, kad daugiau vaikų galėtų valgyti nemokamus pusryčius.

Pusryčiai skiriami tik ypatingais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai anksti atvykstama į ugdymo įstaigą.

Šiuo metu mūsų rajone mokyklose nemokamai pusryčiauja 60 mokinių. Pernai pusryčiams panaudota 6 688 eurai.

Mokyklų vadovai pastebi, kad papusryčiauti namuose neturi galimybės gerokai daugiau vaikų. Tačiau vadovaujantis ankstesne tvarka nemokamiems pusryčiams panaudojama iki 2 proc. išlaidoms produktams ir administravimui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Tarybai patvirtinus naują aprašą panaudojus iki 4 proc. išlaidoms produktams ir administravimui skirtų valstybės biudžeto lėšų, atsiras galimybė nemokamus pusryčius skirti 120 mokinių.

Nustayta ir nauja dokumentų teikimo tvarka. Sprendimas įsigalioja nuo vasario 1 d.

Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Valdonės Ginaitienės, šiuo metu nemokamą maitinimą iš viso gauna 1347 rajono mokiniai. Tai daugiau nei 40 proc. visų mokinių. Šiems mokslo metams nemokamam maitinimui mūsų rajone skirta 288 tūkst. eurų.

Kovos su smurtautojais

Rajono policijos komisariato  duomenimis, 2012–2014 m. Ukmergėje pradėti 474 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto, 379 iš jų  perduoti teisminiam nagrinėjimui. Pernai registruotas 101 smurto artimoje aplinkoje atvejis.

Kovai su tokiais nusikaltimais taryba patvirtino Ukmergės rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2016–2020 metų programos ir jos priemonių planą.

Programos įgyvendinimas vykdomas naudojantis Lenkijos Stepono Batoro fondo patirtimi. Šis fondas apie 20 metų sėkmingai įgyvendina Intervencinę smurto artimoje aplinkoje mažinimo programą. Remiantis kaimynų pagalba, minėtą programą nutarta įgyvendinti ir Ukmergės rajone.

Bus dirbama ne daugiau  kaip 10 asmenų grupėse. Su jomis dirbs apmokyti asmenys, gavę sertifikatus. Programa vienai grupei trunks pusmetį. Manoma, kad tuo pačiu metu turi vykti darbas su keliomis grupėmis.

Programos įgyvendinimas planuojamas iš rajono biudžeto. Numatomas poreikis metams – 15 tūkt. Eur.

Susirinkimą atidėjo

Svarstymui buvo teiktas projektas dėl rajono mero R. Janicko įgaliojimo atstovauti Ukmergės rajono savivaldybei neeiliniame visuotiniame UAB „VAATC“ akcininkų susirinkime. Pagrindinis jame ketintas nagrinėti klausimas – dėl vartų mokesčio.  Tačiau susirinkimo datą akcininkai nukėlė, tad ir klausimas dėl mero delegavimo į jį buvo atidėtas.

Pakeisti nuostatai

Etikos komisijos pirmininkė Elena Mirinavičienė informavo apie Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimus.

Jie priimti, nes pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas ir Valstybės politikų elgesio kodeksas.

Nuo šiol pati, iš 9 narių susidedanti, komisija privalės posėdžiauti ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Anksčiau posėdžiai būdavo šaukiami gerokai rečiau – tik reikalui esant.

Mirinavičienė priminė, kad keisis posėdžio dalyvių nusišalinimo nuo balsavimo tvarka. O tai vyksta beveik kiekviename posėdyje, kuomet vienas ar kitas politikas pareiškia nebalsuosiąs, esą yra tiesiogiai susijęs su sprendžiamu klausimu.

Nuo šiol reikės viešai pasakyti, kodėl politikas nusišalina nuo klausimo svarstymo – įvardinti konkrečią priežastį.

Viešai turės būti pranešama ir dėl kokios konkrečiai priežasties tarybos narys nedalyvauja posėdyje.

Gautus pažeidimus svarstanti Etikos komisija nebegalės, kaip lig šiol, apsiriboti tiesiog svarstymu. Privalės pateikti išvadas: pažeidė tarybos narys etiką, ar – ne.

Etikos sergėtojai taip pat įpareigoti peržiūrėti kolegų taryboje viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijas.

Koregavo ir reglamentą

Taryba savo darbe vadovaujasi Rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Vadovaujantis įstatymais šį dokumentą pati taryba tvirtina bei keičia.

Vienokie ar kitokie Reglamento keitimai vyksta kiekvieną kadenciją ir ne po vieną kartą.

Šiame posėdyje vėl balsuota už pasikeitimus. Šį kartą jų prireikė pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, Valstybės politikų elgesio kodeksui ir patvirtinus naujus Etikos komisijos veiklos nuostatus.

Be kita ko naujame reglamente tikslinti komisijų sudarymo, mero atstovavimo teismuose, gyventojų apklausų rengimo ir kai kurie kiti punktai.

Pateikė informaciją

Posėdyje pateikta aktuali informacija.

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pristatė rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projektą.

Savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova informavo, kaip buvo panaudotos Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšos.

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Vilija Grabauskienė pateikė statistiką apie  atliekų surinkimo ir tvarkymo situaciją praėjusiais metais.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *