Sveikinimai, lengvatos ir nauji etatai

Sveikinimai

Praėjusią savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje be didesnių diskusijų išnagrinėta 16 tarybos svarstymui teiktų klausimų, atsakyta į piliečių tribūnos klausimus, pateikta informacija, pasveikinti gimtadienius šį mėnesį šventę politikai.

Sveikinimai gimtadienio proga buvo skirti sausio pradžioje gimusiems tarybos nariams – bendrapartiečiams „valstiečiams“, posėdžių suolo draugams Elenai Mirinavičienei ir Algirdui Kopūstui. Jiems ir įteiktos gėlės, padovanoti laikrodžiai.

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos poskyrio vedėja Vilija Grabauskienė atsakė į praėjusiame tarybos posėdyje išsakytą klausimą apie Pabaisko seniūnijoje Sargelių kaime žadėtą įrengti, bet taip ir neįrengtą atliekų rūšiavimo aikštelę. To priežastis – pokyčiai teisinėje bazėje bei mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio veiklos pradžia.

 Aiškinta, kad 2013 metais (iki sutarties pasirašymo) buvo parengtos ir patvirtintos planavimo sąlygos dėl UAB „Ukmergės vandenys“ valdomo žemės sklypo Sargelių kaime pertvarkymo, siekiant pritaikyti atliekų rūšiavimo linijos statybai. Dėl įvairių tarpinstitucinių žemės sklypo derinimo klausimų bei nuo  2014 m. pasikeitusio Teritorijų planavimo įstatymo poįstatyminių teisės aktų pasikeitimų šie darbai užsitęsė.

Pasak V. Grabauskienės, tiek pokyčiai teisinėje bazėje, tiek Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklos pradžia buvo nežinomi 2012 m., todėl pirkimo objektas buvo apibrėžtas pagal tuo metu buvusią padėtį. Situacijai pasikeitus, rūšiavimo linijos atsisakyta. Nesutarus dėl kainos kompensavimo mechanizmo – paslaugos teikėjui nesutikus iš paslaugos įkainio išskaičiuoti rūšiavimo linijos kaštų, kreiptasi į teismą dėl sutarties sąlygų keitimo ir žalos atlyginimo.

Atsipirktų negreitai

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas atsakė į kitą piliečių tribūnoje išsakytą klausimą – siūlymą miestą apšviesti LED lempomis. Pasak direktoriaus, prieš dešimt metų buvo pabaigta miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizacija – pakeisti visi šviestuvai, valdymo spintos. Dauguma gatvių rajone dabar apšviesta natrio dujų lempų šviestuvais. Kaip rodo kitų savivaldybių patirtis, keičiant dabartinę į LED technologijų apšvietimo sistemą, atsipirkimo laikas siektų iki 17 metų.

Direktorius pažymėjo, kad gatvių apšvietimo sistemos modernizuojamos kartu su rekonstruojamomis gatvėmis. Rajono savivaldybė numato statant naujus ar rekonstruojant senus apšvietimo tinklus naudoti LED šviestuvus. Artimiausiais metais numatoma pradėti Vasario 16-osios, Paupio, A. Smetonos, Sodų gatvių rekonstravimo darbus, Pakalnės gatvės, Tolučių kaimo gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimą. 2018 metais numatoma modernizuoti dalį Siesikų, Taujėnų, Želvos, Dainavos gatvių apšvietimo sistemų.

Perves lėšas

Rajono tarybos sprendimo reikėjo, kad būtų leista Ukmergės kultūros centrui kalėdinio labdaros koncerto „Angelas baltas“ metu surinktas lėšas – 3905 Eur – pervesti į Loretos Raugevičiūtės asmeninę sąskaitą.

Šis oficialus leidimas suteiktas. Ukmergiškių ir miesto svečių paaukotos lėšos bus skirtos moters sūnaus gydymo poreikiams.

Pakeistos sudėtys

Tarybos sprendimu pakeista 2015 m. sudarytos darbo grupės Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrajam planui parengti sudėtis. Vietoje Seimo nariu tapusio Juozo Varžgalio įrašyta tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narės Danutės Užkurėlytės pavardė.

J. Varžgaliui tapus Seimo nariu, pakeista ir Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo tarybos sudėtis. Vietoje jo įtraukta tarybos narė Elena Mirinavičienė.

Posėdyje taip pat buvo paviešintas opozicinių partijų rajono taryboje kreipimasis į rajono merą dėl to, kad mažumos rajono taryboje koalicijos vadove tapo E. Mirinavičienė.

Patvirtinta programa

Patvirtintas laikino pobūdžio viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašas bei šių darbų organizavimo šių metų programa.

Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriuje, sausio 1 d. duomenimis, registruoti 2586 bedarbiai, bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų sudaro 12,2 proc. 45,6 proc. visų bedarbių – kaimo gyventojai, 28 proc. – ilgalaikiai, 34,6 proc. – nekvalifikuoti bedarbiai.

Mūsų rajono savivaldybei dalyvauti įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas šiems metams skirta 143,7 tūkst. Eur.

Dalį šių lėšų – 34,3 tūkst. Eur – planuojama panaudoti viešiesiems darbams vykdyti, kitą dalį – Užimtumo didinimo programai finansuoti nuo 2017 m. liepos 1 d.

Numatoma, kad programa bus visiškai finansuojama iš savivaldybei skirtos dotacijos, tad paliekama didesnė lėšų dalis II pusmečiui. Per I pusmetį į viešuosius darbus planuojama nusiųsti 75, o II pusmetį per Užimtumo didinimo programą – 90 asmenų.

Suteikė lengvatą

UAB „Ukmergės šiluma“ įvykdė teismo nutartį ir UAB „Miesto energija“ sumokėjo 715 918 Eur. Tačiau dabar įmonei trūksta apyvartinių lėšų, būtinų atsiskaityti už kurą, elektrą, darbo užmokesčiui, mokesčiams, tad „Ukmergės šiluma“ prašo iš dalies atleisti ją nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Ukmergės savivaldybei vienašališkai nutraukus sutartį, teisminiai ginčai su buvusiu šilumos ūkio nuomininku „Miesto energija“ dėl kompensacijos vyksta daugiau nei penkerius metus. „Miesto energija“ prašo priteisti kompensaciją už atliktus turto pagerinimus bei kitas patirtas išlaidas.

Praėjusių metų spalio 27 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dalį „Miesto energijos“ prašymų atmetė, dalį grąžino iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui bei dalį prašymų tenkino ir priteisė iš UAB „Ukmergės šiluma“ UAB „Miesto energija“ naudai 715 918 Eur.

Teismo sprendimas yra įvykdytas – „Ukmergės šiluma“ priteistą sumą apmokėjo. Nurodomi ir apmokėjimo šaltiniai. 432 128 Eur – užskaityta „Miesto energijos“ įsiskolinto turto nuomos mokesčio suma, 250 000 Eur – AB „Šiaulių bankas“ paskola, 33 790 Eur – nuosavos apyvartinės lėšos. Paskolą bendrovė privalės padengti ir mokėti metines palūkanas, kurios sudarys apie 8125 Eur per metus.

Taryba prašymą patenkino – leista ,,Ukmergės šilumai“ 73 proc. sumažinti nekilnojamojo turto mokestį. Tai sudarytų apie 42 tūkst. Eur. Lengvata suteikta savivaldybės biudžeto sąskaita.

Šiuo klausimu susilaikė Nijolė Giedraitienė. Jos nuomone, atleidimui nėra rimtų argumentų.

Trejiems metams

Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios kainos dedamųjų. Kintamoji kainos dedamoji koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą, pirktos šilumos, elektros energijos kainas.

Pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į infliacijos, realizuoto šilumos kiekio pokyčio, investicijų nusidėvėjimo ir kitų nuo tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksnių.

2013 m. UAB „Ukmergės šiluma“ patvirtintos bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpis buvo 3-eji metai.

Taryba pritarė siūlymui tokiam pačiam laikui ir vėl patvirtinti šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpį.

Prašo perduoti

Nutarta prašyti Vyriausybės perduoti Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį Taujėnų seniūnijoje, Užulėnio kaime.

37,5 ha sklype, kurio naudojimo paskirtis konservacinė (kultūros paveldo objektų žemės sklypai), būtų vykdomas projektas „Užugirio (A. Smetonos) dvaro parko tvarkymas“.

Perduotas turtas

Ukmergės kraštotyros muziejus pateikė paraišką projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)“ finansavimui gauti.

Priemonės finansavimo sąlygos reikalauja, kad rajono savivaldybei priklausantis pirties pastatas būtų perduotas muziejui. Taryba šiam reikalavimui pritarė.

Pasinaudojant ES fondų programos finansavimu, planuojama sutvarkyti šį dvaro pirties pastatą. Jis bus pritaikytas turizmo, kultūrinėms ir edukacijos reikmėms.

Pakoreguoti sąrašai

Taryba pernai vasarą pripažino netinkamais naudoti tris savivaldybės būstus. Vienas iš jų – Vytauto gatvėje esantis butas – pernai gruodį buvo parduotas, tad iš šio posėdžio tarybos sprendimų sąrašo išbrauktas.

Taip pat išbrauktas vienas punktas iš parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo. Į jį yra įtraukti visi savivaldybės būstai su daliniais patogumais ir jų priklausiniai, esantys kaimiškose vietovėse bei mieste ir kurie nėra įtraukti į socialinio būsto fondo sąrašą. Jų nuomininkai turi teisę teikti prašymus parduoti jiems nuomojamas gyvenamąsias patalpas.

Pernai lapkritį savivaldybė pardavė nuomininkui būstą Šaltalankių gatvėje. Jis išbrauktas iš sąrašo.

Pakeitė aprašą

Nuspręsta pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2015 m. rugpjūčio 27 d.

To priežastis – nuo metų pradžios įsigalioję Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai.

Daugėja darbuotojų

Vienam socialiniam darbuotojui nuo šių metų turi tekti ne daugiau kaip 10 socialinės rizikos šeimų. Siekiant sumažinti darbo krūvius ir gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, papildomai savivaldybėse bus įsteigta apie 330 pareigybių. Naujų darbuotojų darbo užmokesčiams, socialinio draudimo įmokoms ir iš dalies profesinei kompetencijai tobulinti papildomai skirta apie 2,6 mln. Eur.

Iš valstybės biudžeto darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybėms Ukmergės rajonui šiemet iš viso skirta 234,6 tūkst. Eur. Finansuojamų socialinių darbuotojų pareigybių numatyta 24. Papildomai metams gautas finansavimas 8 pareigybėms.

Papildomi etatai Ukmergėje priskirti Nestacionarių socialinių paslaugų centrui. Ateityje jam bus priskirti ir su rizikos šeimomis dirbantys seniūnijų socialiniai darbuotojai. Kadangi didėja Nestacionarių socialinių paslaugų centro darbo krūvis, tarybos sprendimu numatyta papildoma vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybė.

Šiam etatui reikia 959,96 Eur per mėnesį (11159,5 Eur per metus) iš savivaldybės biudžeto, 8 socialinių darbuotojų etatams – 5951,73 Eur per mėnesį (71420,77 Eur per metus) iš valstybės dotacijų. Darbui užtikrinti būtini 2 lengvieji automobiliai, patalpos ir lėšos naujoms darbo vietoms įkurti.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius – 66.

Socialinės rizikos šeimų apskaitoje yra per 230 šeimų, jose auga 470 vaikų. Su šeimomis dirba 16 socialinių darbuotojų, iš kurių 4 darbuotojai – Nestacionarių socialinių paslaugų centre, 12 – kaimiškose seniūnijose.

Atsakydama į posėdžio dalyvių klausimus projektą pristačiusi Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė teigė, kad pirmiausia bus ieškoma darbuotojo, socialinį darbą galinčio dirbti Siesikuose. Šiame krašte yra daugiausiai rajone – net 38 – socialinės rizikos šeimos. Vedėja priminė, kad seniūnas yra atsakingas už socialinę situaciją seniūnijoje. Tikimasi, kad ateityje pasikeitus socialinių darbuotojų, dirbančių kaime, pavaldumui, problemų, tarkim, dėl galimybės pasinaudoti seniūnijos transportu, tikrai neturėtų kilti.

Patvirtino programą

Patvirtinta savivaldybės 2017 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programa.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus ir rajono mero potvarkiu sudaryta darbo grupė vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros klausimams spręsti, vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programoje nustatytais vertinimo kriterijais, kasmet iki sausio 31 d. patikslina programą ir pateikia tvirtinti rajono tarybai.

Galimi finansavimo šaltiniai: ES fondų lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa, savivaldybės biudžetas, taip pat verslo, gyventojų lėšos.

Priėmus sprendimą, savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto, rekonstravimo, statybos darbai šiemet bus vykdomi pagal programoje numatytą eiliškumą.

Pakeista tvarka

Pakeistas Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo savivaldybės tarybai tvarkos aprašas.

2013 m. tvirtintame Apraše savivaldybės įmonių vadovų ataskaitų teikimas savivaldybės tarybai nebuvo aiškiai aptartas. Dabar jis yra reglamentuojamas detaliau, taip pat patikslinami ataskaitų rengimo reikalavimai ir pateikimo savivaldybės tarybai tvarka.

Miškininkus palaiko

Tarybos nariams posėdžio pabaigoje buvo paviešintas miškininkų bendruomenės kreipimasis į šalies savivaldybių merus dėl valstybinių miškų valdymo reformos neigiamų padarinių.

Prašoma, kad tarybos palaikytų miškininkus ir tokiu būdu padėtų išsaugoti dabar egzistuojančias miškų urėdijas. Vykdant numatytą reformą, jas planuoja naikinti.

Taryba protokoliniu sprendimu miškininkų iniciatyvai pritarė.

Parėmė verslą

Informaciją dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo pateikė savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova. Ji išvardijo visas įmones, kurioms pernai buvo suteikta fondo parama. Fondas pernai gavo 36 rajono įmonių prašymus paramai gauti. Subsidijuotas 31 prašymas. Šioms įmonėms iš viso paskirstyta 8100 Eur parama, nors prašyta dvigubai didesnės sumos.

Pasak vicemerės, didžiausias dėmesys buvo skirtas naujoms darbo vietoms kurti.

Kadangi visų įmonių, pernai gavusių paramą, sąrašas kol kas nepaviešintas, K. Stepanova pažadėjo, kad tai bus padaryta: sąrašas bus paskelbtas Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro interneto svetainėje.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *