Žyma: autobusai

Autobusų tvarkaraštį diktuoja… kapai ir atostogos

Uk­mer­gės vie­šo­jo trans­por­to tvar­ka­raš­čio pa­si­kei­ti­mui mies­te di­džiau­sią įta­ką da­ro me­tų lai­kai ir…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Politikui rastas naujas darbas

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ke at­si­ra­do nau­ja – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo –…

Pensininkus veš be bilietų

Spalio 1 d. minėsime Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Tradiciškai šia proga mūsų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Ukmergėje susirinko šimtai dviratininkų

Ant­ra­die­nį mies­to cen­tre su­si­rin­ko šim­tai dvi­ra­ti­nin­kų, aikš­tė­je prie­šais sa­vo dar­bo­vie­tę mankš­ti­no­si sa­vi­val­dy­bės…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Biblioteka dovanojo knygas

Ant­ra­die­nį į mies­te vy­ku­sią ak­ci­ją „Die­na be au­to­mo­bi­lio“ įsi­trau­kė ir Vla­do Šlai­to…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Lėšų skirs neįgaliesiems pritaikytiems autobusiukams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra numačiusi per trejus metus kasmet skirti…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios