Bylinėsis su Vyriausybe

Bylinėsis su Vyriausybe / Posėdyje dalyvavo savivaldybės skyrių vadovai

Ketvirtadienį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje priimta rezoliucija dėl esą neteisėtų Vyriausybės reikalavimų. Jie susiję su įvykdytais savivaldybės administracijos struktūros pokyčiais, kurie vertinami kaip pažeidimas. Ukmergės politikai savivaldos teisių pažeidimu kaltina pačią Vyriausybę.

Į paskutinį posėdį prieš atostogas susirinko visi 25 tarybos nariai, svarstyta per 20 klausimų. Kolegos pasveikino tarybos narį Juozą Galiauską, kuriam birželio 28 d. sukako 64-eri, dalytasi kelionių įspūdžiais. Tačiau kai kurios posėdžio akimirkos nebuvo tokios šventinės.

Bene daugiausia prieštaravimų kilo, priminus apie Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje Vildos Vaičiūnienės atsiųstą raštą. Skelbiama, kad sprendimas sujungti Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrius, įkuriant du atskirus poskyrius, prieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Naujasis skyrius su dviem poskyriais – vaiko teisių apsaugos bei socialinės paramos administravimo – buvo įsteigtas, vykdant savivaldybės administracijos reformą. „Ukmergės žiniose“ skelbėme, kad rajono tarybai ir merui teikiamame rašte, be kita ko, pažymima, kad, vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatomis, vaikai dėl ypatingos savo padėties (neveiksnumo) yra išskirtinė asmenų grupė, kuri savo teisėms pati atstovauti negali.

Mūsų šalies Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatyta, kad valstybė ir vietos savivaldos institucijos steigia ir finansuoja vaiko teisių apsaugos institucijas. Galiojantys teisės aktai apibrėžia vaiko teisių apsaugos skyriaus vietą savivaldybės administracijos struktūroje. Šis padalinys negali būti kito administracijos struktūrinio padalinio sudėtyje.

„Naują struktūrą išlaikysim“

Tačiau Vyriausybės atstovės pastabos apie tai, jog skyrių sujungti nereikėjo, vadinamos nepagrįstomis.

„Turim konsoliduoti savo struktūras ir pajėgas, kad mažintume socialinę atskirtį, o tai daryti siekiama, telkiant abu skyrius“, – savo argumentus dėstė meras Rolandas Janickas. Jį stebina, kodėl savivaldybė kaltinama tokiu savo sprendimu pažeidžianti Vyriausybės nuostatas. Pakomentuoti situaciją paprašė savivaldybės Teisės skyriaus vedėjo Rimo Jurgilaičio. 

„Vyriausybės atstovė reikalauja, kad mes vaiko teisių apsaugos skyrių kažkaip kitaip reglamentuotume. Tačiau mes nesutiksim su tokiu reikalavimu. Išnagrinėjom situaciją: Vyriausybė neturėtų priimti tokių sprendimų, nes savivaldos kompetencija šiuo atveju neribojama. Galim įgyvendinti panašius sprendimus savo nuožiūra, atsižvelgdami į vietos situaciją, specifiką“, – kalbėjo šis. 

Sakė, jog tartasi su advokatu, minėjo apie analogišką situaciją Širvintose ir Marijampolėje, nusikėlusią į teismus. „Tačiau Širvintose teisme niekas savo argumentų negynė. O mes priėjom prie išvados, kad galim bylinėtis, nes įstatymai reglamentuoja savivaldos teisę savo ribose nusistatyti struktūrą. Išimtinė tarybos kompetencija – pasitvirtinti savo administracijos struktūrą. Todėl pasibylinėsim su Vyriausybe ir naują struktūrą išlaikysim“, – neabejoja R. Jurgilaitis. 

Meras, kviesdamas „eiti teisine kryptimi“, paragino paviešinti rezoliuciją – politikams pasiūlyta ją priimti ir kreiptis į Vyriausybę, kad būtų panaikintas reikalavimas, varžantis savivaldybės teises.

Pritarė ne visi

Tarybos narys Regimantas Baravykas šią susidariusią situaciją pavadino „neapibrėžtumu ir migla“. Be to, bylinėjamasi, anot jo, juk bus ne už dyką. „Ar ne geriau pripažinti – suklydom, atsiprašom, pasitaisysim“, – siūlė jis. 

R. Jurgilaitis atrėmė, jog šitaip „bandoma apginti savivaldybių garbę ginti savo teises, suteiktas įstatymų“. Esą valstybė negali riboti šios savivaldybių kompetencijos. „Tai kaži kiek nekainuoja“, – į pastabą apie išlaidas atsakė jis.

Sutikti su rezoliucija nenorėjo ir tarybos narė Nijolė Giedraitienė. Teigė nespėjusi su ja susipažinti, o vien šitaip posėdyje paskelbti, anot jos, neužtenka.

Vis dėlto meras prašė nebesileisti į svarstymus ir balsuoti: „Rezoliuciją paruošė mūsų teisininkai. Jei mes jais nepasitikim, tai esam geresni teisininkai? Liepą posėdžio nebus, siūlau neatidėti šio klausimo.“

Už rezoliuciją balsavo 13 politikų iš 25, 2 susilaikė, 10 nebalsavo. Rezoliucijai buvo pritarta. 

Didėja algos

Posėdyje patikslintas rajono savivaldybės 2016 m. biudžetas. Klausimas dėl pateiktos naujos sprendimo projekto redakcijos jau prieš tai buvo svarstytas komitetuose, jam pritarta. Vienas iš punktų – padidinti 60 448 Eur dotaciją, skirtą savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. Tam politikai pritarė. 

Įrengs aikšteles

Pritarta projekto „Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)“ įgyvendinimui.

Savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą. Iš 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos vykdytas projektas „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Įgyvendinant jį uždaryti visi 19 rajone veikę mažieji sąvartynai, įrengta 19 komunalinių atliekų aikštelių seniūnijose bei stambiagabaričių atliekų aikštelė. Individualių namų bei sodo sklypų savininkams išdalytos kompostavimo dėžės.

Planuojamu projektu bus įrengtos 42 aikštelės komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti sodininkų ir garažų bendrijų teritorijose bei įsigyti 265 konteineriai. Numatomas lėšų poreikis 805 000 Eur. ES paramos dalis sudaro iki 85 proc.

Laukia rekonstrukcija

Pritarta ir projekto „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymo I etapas: Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis atnaujinimas bei įrengimas (Kęstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis)“ įgyvendinimui. Planuojama teikti paraišką ir pasinaudoti ES parama.

Numatoma atlikti Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcijos darbus. Šiuo metu rengiamas techninis projektas, kuriame projektuojamos minėtos viešosios erdvės. Bendra projekto vertė – 2 520 000 Eur, iš jų 85 proc. – ES parama. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc., tačiau įgyvendinus projektą, galimas iki 7,5 proc. pareiškėjo išlaidų dalies susigrąžinimas iš valstybės biudžeto lėšų. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 2016–2018 m.

Tęsiamas projektas 

Savivaldybės administracija teiks paraišką ES finansuojamo projekto „Turizmo maršruto Elektrėnai–Širvintos–Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.

Ukmergės, Molėtų, Širvintų ir Švenčionių vietos veiklos grupės jau įgyvendino bendrą projektą – parengtas rajonus sujungiantis dviračių turistinis maršrutas, išleistas informacinis leidinys su žemėlapiu, sukurta maršruto internetinė svetainė, įrengti du informaciniai terminalai.

Vykdant projekto tęstinumą, norima įrengti informacinius kelio ženklus, taktilinius žemėlapius, informacinius stendus, informacines rodykles. Bendra projekto vertė – 317 067 Eur, iš jų 85 proc. – ES paramos lėšos, 15 proc. – savivaldybių indėlis. Lėšų paskirstymas tarp Elektrėnų, Širvintų ir Ukmergės rajono savivaldybių vyks lygiomis dalimis, todėl mūsų rajonui tenkanti ES paramos lėšų dalis – 89 835 Eur, o indėlis – 15 853 Eur. Numatoma projektą įgyvendinti iki 2018 m.

Veikla plečiasi

Patvirtintas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausias leistinas etatų skaičius – 57.

Dėl didėjančių darbų apimčių šioje įstaigoje reikia dar 11 etatų. Nuo vasario centras vykdo globėjų ir įtėvių rengimo veiklą. Tam buvo skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto. Reikalingos dvi globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų pareigybės. Jos finansuojamos iš valstybės biudžeto.

Be to, šiemet centras pradėjo teikti pagalbos į namus paslaugas Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Želvos seniūnijose. Tam būtini du socialinio darbuotojo padėjėjo etatai ir padengiamos kelionės išlaidos.

Nuo rugsėjo centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugas gauti norėtų šeši sunkią negalią turintys asmenys. Šiuo metu skyrių lanko 17 asmenų, tad reiktų steigti antrą grupę. Tam reikalingi 6 etatai. Iš savivaldybės biudžeto 1 mėnesiui reikalinga 1960 Eur. Lėšų poreikis iki šių metų pabaigos 11 760 Eur.

Posėdyje taip pat pritarta naujiems nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatams.

Perduos patalpas

Savivaldybės patalpos – archyvas Gedimino g. 11-2, kurio plotas 310,76 kv. m, tarybos sprendimu bus perduotos Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Dėl šių patalpų Nacionalinė žemės tarnyba į rajono tarybą kreipėsi pernai rugsėjį. Tąsyk patvirtintas tarybos sprendimas „Dėl negyvenamųjų patalpų Gedimino g. 11, Ukmergėje, perdavimo“. Tačiau Turto bankas informavo, kad pirmiausia būtina patalpoms suformuoti atskirą turtinį vienetą.

Teko užsakyti projektą atskirti patalpas į dvi ir atlikti naujus kadastrinius matavimus: I aukštui suteiktas adresas Gedimino g. 11-1 ir II aukštui – Gedimino g. 11-2. Atliekant kadastrinius matavimus pasikeitė patalpų plotas, todėl naujame sprendime perduodama 310,76 kv. m (buvo 311,03 kv. m).

Nacionalinės žemės tarnybos Ukmergės skyrius šiuo metu įsikūręs Vlado Šlaito viešajai bibliotekai skirtose patalpose. Jų panaudos sutartis galioja iki šių metų gruodžio 31 d.

Taip smarkiai nebedidės

Tarybos sprendimu pakeistas prieš trejus metus tvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Nustatoma pastovioji mėnesinės algos dalis – 350 Eur, taikant koeficientus, atsižvelgiant į įmonės kategoriją. Atsiradus šiems pakeitimams, savivaldybės įmonių vadovų ir buhalterių algos nesumažės. Tačiau ir nebedidės, kaskart šalyje didėjant minimaliai mėnesinei algai. Būtent taip buvo lig šiol. Naujoji tvarka įsigalios nuo liepos 1 d.

Kiti klausimai

Pakeisti Ukmergės rajono kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos nuostatai. Todėl svarstytas klausimas ir dėl šios programos projektų vertinimo komisijos sudarymo. Pasiūlius į ją įtraukti Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininką, tam pritarta. Šiam komitetui vadovauja Vytautas Česnaitis.

Taryba taip pat pritarė sprendimui dėl Kultūros paveldo komisijos sudėties pakeitimo. V. Česnaičio siūlymu, į šią komisiją buvo įtraukta tarybos narė Birutė Žilėnienė.   

Dar vienas posėdyje svarstytas klausimas – dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl pritarimo projektui „Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Užugirio kadastrinės vietovės melioracijos griovių bei juose esančių įrenginių ir vidaus kelių rekonstrukcija“ pakeitimo ir papildymo. Jam pritarta.

Išbraukė iš darbotvarkės

Posėdyje buvo numatyta svarstyti klausimą dėl pritarimo Ukmergės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo, prijungiant prie Ukmergės švietimo centro, sąlygoms. Tokį siūlymą pateikė savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius.

Tačiau, sulaukus Vyriausybės atstovo teisininko pastabos, jis išbrauktas iš tarybos posėdžio darbotvarkės. „Reorganizaciją reikėtų baigti iki rugpjūčio 31 dienos, o mes ir geriausių norų turėdami to nespėsim. Kad neįsiveltume į teisinius ginčus, siūlau klausimą išbraukti“, – sakė šio skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė.     

Kelionių įspūdžiai

Posėdžio pabaigoje apžvelgti savivaldybės delegacijų pastarųjų viešnagių užsienyje įspūdžiai.

Vokietijoje, Unstrut-Hainich regione, svečiavosi mero R. Janicko vadovaujama delegacija. Dalyvauta susitikimuose dėl bendradarbiavimo turizmo srityje. Šiame krašte taip pat viešėjo rajono švietimo darbuotojai.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė papasakojo apie dalyvavimą projekto „Pilnavertis vaikų augimas“ konferencijoje Švedijoje, Herrljungoje. Čia veikiančiame Šeimos centre stebėti jaunų mamų užsiėmimai su mažais vaikais, semtasi kitos patirties.

Mero pavaduotoja Klavdija Stepanova pasidalijo įspūdžiais iš darbo vizito Norvegijoje, mero patarėja Laima Gambickienė – iš Ukrainos, kur būrelis savivaldybės darbuotojų dalyvavo Podolės Kameneco miesto šventėje.

Dar viena jos delegacija ką tik sugrįžo iš kelių dienų viešnagės Lenkijoje.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Bylinėsis su Vyriausybe / Posėdyje dalyvavo savivaldybės skyrių vadovai

Bylinėsis su Vyriausybe / Posėdyje dalyvavo savivaldybės skyrių vadovai

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *