Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Seimas pritarė Aplinkos apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, kurios griežtina įmonių ir gyventojų atsakomybę už aplinkos teršimą.

Neretai sulaukus pensinio amžiaus žmones kamuoja vis didesnis vienišumo jausmas. Remiantis Vilniaus universiteto tyrimo duomenimis, keturi iš penkių senjorų neturi nė vieno sau svarbaus asmens, išskyrus giminaičius. Specialistų teigimu, sportas, savanoriavimas ar dalyvavimas kitose veiklose padėtų save realizuoti, atrasti naują bendruomenę ir sužadinti didesnį pasitenkinimą gyvenimu.

Teritorija ir gyventojai

 

Ukmergės rajonas įsikūręs šalies vidurio lygumoje, Panevėžio, Kėdainių, Jonavos, Anykščių, Molėtų, Širvintų rajonų kaimynystėje. Rajono padėtis strategiškai labai palanki: nuo Ukmergės iki Vilniaus – 78 kilometrai, iki Kauno – 69, iki Panevėžio – 71, iki Utenos – 64 kilometrai. Ties Ukmerge susikerta tarptautiniai keliai, jungiantys trijų Baltijos šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną. Tad ne veltui šis miestas vadinamas didžiausia Lietuvos kryžkele.

Ukmergės rajonas priklauso Vilniaus apskričiai. Rajono plotas – 1395 kv. km. 2004 metų statistikos duomenimis, rajone gyveno 47,76 tūkst. gyventojų. Iš jų 19,45 tūkst. – kaime. Kitaip nei kituose Vilniaus apskrities rajonuose, Ukmergėje pagal tautinę sudėtį daugiausia gyvena lietuvių. Kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų skaičius nuolat mažėja, rajonas „sensta“. Jauni žmonės važiuoja į Kauną ar Vilnių mokytis ir dirbti. Nemažai rajono žmonių dirba užsienyje. Tikslios pastaraisiais metais emigravusių žmonių statistikos nėra.

 

 

Džiaugsmas apėmė sužinojus, kad habilituotam mokslų daktarui žemiečiui Henrikui Zabuliui siūloma suteikti rajono Garbės piliečio vardą.

Henrikas Zabulis – buvęs Antano Smetonos gimnazijos, vėliau – Ukmergės mokytojų seminarijos auklėtinis. Prisimenu jį – aukštą, garbanotą, visad linksmą, puikios nuotaikos žengiantį į auditorijos tribūną. Tai buvo 1952–1956 metai. Studijavau tada Vilniaus valstybi-niame pedagoginiame institute.

 

Antanas Palidauskas, pedagogas, buvęs H. Zabulio studentas

Lai­ma JANČIAUSKAITĖ, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo ve­dė­ja

 

Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­ren­gia­mo­sios kla­sės mo­ki­niai ir mo­ky­to­ja Ge­nė Ba­ro­nie­nė pra­smin­gai ben­dra­dar­biau­ja su Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Tau­jė­nų fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­ke Gra­ži­na Žu­kaus­kie­ne. Mi­nint Na­cio­na­li­nę bib­lio­te­kų sa­vai­tę, ku­rios te­ma šie­met – „Bib­lio­te­ka yra Ta­vo“, mo­ki­nu­kai pir­mą­kart pra­vė­rė bib­lio­te­kos du­ris.

Gra­ži­nos Žu­kaus­kie­nės nuotr. Nau­jie­ji bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai at­si­svei­ki­no, ke­tin­da­mi dar ne kar­tą čia su­grįž­ti.

Puslapis 7 iš 1424

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų