Krepšinio rungtynes stebėsime nelegaliai?

No­rė­da­mi ro­dy­ti per te­le­vi­zi­ją tran­sliuo­ja­mas Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to rung­ty­nes, ba­rų ir ka­vi­nių sa­vi­nin­kai pri­va­lo įsi­gy­ti lei­di­mus. Ta­čiau abo­nen­to su­tar­čių su tie­sio­giai rung­ty­nes tran­sliuo­sian­čiu „Via­sat“ gru­pės ka­na­lu kol kas ne­su­da­rė nė vie­na mū­sų ra­jo­no vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Krep­ši­nis – ant­ro­ji lie­tu­vių re­li­gi­ja...

Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to rung­ty­nės star­tuo­ja rug­pjū­čio 31 die­ną. Jos bus tie­sio­giai tran­sliuo­ja­mos „Via­sat“ gru­pės ka­na­lais – TV3 ir „Via­sat Sport Bal­tic“. Lei­di­mus tu­ri įsi­gy­ti tiek pa­gei­dau­jan­tys vie­šo­sio­se vie­to­se tran­sliuo­ti „Via­sat Sport Bal­tic“, tiek TV3. Kaip tei­gia „Via­sat Sport Bal­tic“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vė Dia­na Lie­pi­ny­tė-Kyt­rie­nė, ar­tė­jant čem­pio­na­tui at­si­ran­da vis dau­giau no­rin­čių­jų įsi­gy­ti to­kias tei­ses.

„Ka­vi­nės jau nuo va­sa­ros pra­džios la­bai ak­ty­viai do­mi­si ga­li­my­be le­ga­liai ro­dy­ti Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tą. Lei­di­mus tran­sliuo­ti krep­ši­nio rung­ty­nes per­ka ir pa­tys ma­žiau­si ša­lies už­kam­py­je esan­tys ba­rai, ir di­de­li res­to­ra­nų tin­klai“, – sa­ko ji.

 

Gre­sia bau­dos

 

To­kį aki­vaiz­dų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų su­si­do­mė­ji­mą tran­slia­ci­jų tei­sė­mis le­mia ke­le­tas da­ly­kų. Spor­to rung­ty­nių, pri­kaus­tan­čių prie te­le­vi­zo­riaus ek­ra­nų mi­nias žiū­ro­vų, de­monst­ra­vi­mas už­tik­ri­na jo­se lan­ky­to­jų pa­gau­sė­ji­mą. Tai ka­vi­nėms bei ba­rams ža­da di­des­nį pel­ną to­mis die­no­mis. „Kai ku­rių spor­to ba­rų at­sto­vai tei­gia, kad pas juos jau da­bar re­zer­vuo­ja­mos vie­tos ar net ba­ro da­lis žiū­rė­ti čem­pio­na­to rung­ty­nes“, – ti­ki­na at­sto­vė spau­dai.

Mai­ti­ni­mo įstai­gų sa­vi­nin­kams tu­rė­tų rū­pė­ti ir le­ga­lu­mo svar­ba – pi­ra­ta­vi­mas anaip­tol nė­ra įmo­nės so­li­du­mo bruo­žas.

Be to, pa­sak D. Lie­pi­ny­tės-Kyt­rie­nės, šiais me­tais „Via­sat” pra­dė­jo in­ten­sy­vią veik­lą dėl le­ga­laus jos au­to­ri­nių ka­na­lų tran­slia­vi­mo. Nuo­lat vyk­do­mi pa­tik­ri­ni­mai vie­šo­sio­se įstai­go­se, ar rung­ty­nės ro­do­mos tu­rint su­tar­tį. In­ten­sy­ves­ni pa­tik­ri­ni­mai pra­dė­ti šiais me­tais, o at­ei­ty­je pla­nuo­ja­mi dar daž­niau. Bus tik­ri­na­ma ir čem­pio­na­to me­tu, ben­dra­dar­biau­ja­ma su tei­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. O ne­le­ga­lams gre­sia ne tik sig­na­lo nu­trau­ki­mas, bet ir bau­dos.

 

Le­ga­li­zuo­tis ne­sku­ba

 

Pa­si­tei­ra­vus, ko­kių ka­vi­nių, ba­rų sa­vi­nin­kai iš Uk­mer­gės ra­jo­no krei­pė­si dėl li­cen­ci­jų, „Via­sat“ at­sto­vės at­sa­ky­mas su­kė­lė įta­ri­mų, kad už­su­kę į krep­ši­nio rung­ty­nes ro­dan­čią ka­vi­nę, jas ste­bė­si­me ne­le­ga­liai.

„Šiuo me­tu Uk­mer­gė­je nė­ra ka­vi­nių, pa­si­ra­šiu­sių su­tar­tis su „Via­sat“ dėl „Via­sat“ gru­pės ka­na­lų tran­slia­vi­mo“, – tei­gia ji.

D. Lie­pi­ny­tė-Kyt­rie­nė in­for­muo­ja, kad dėl lei­di­mo tran­sliuo­ti „Via­sat“ gru­pės ka­na­lus (TV3, „Via­sat Sport Bal­tic“, „TV1000“ gru­pės ka­na­lus, do­ku­men­ti­kos ir ki­tus) rei­kia kreip­tis tie­sio­giai į „Via­sat“ ar­ba į įga­lio­tuo­sius „Via­sat“ at­sto­vus „Hoist Tech­no­lo­gy“.

Ti­ki­ma­si, kad ka­vi­nės ne­ati­dės tran­slia­ci­jų tei­sių įsi­gi­ji­mo iki pas­ku­ti­nės mi­nu­tės, kad bū­tų ga­li­ma spė­ti su­mon­tuo­ti įran­gą. „Jei prieš krep­ši­nio čem­pio­na­tą per die­ną gau­si­me ko­kių šim­tą pra­šy­mų, fi­ziš­kai bū­si­me ne­pa­jė­gūs su­mon­tuo­ti  įran­gą įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­se esan­čio­se mai­ti­ni­mo įstai­go­se“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Pa­pras­tai su­tar­tys dėl ka­na­lų tran­slia­vi­mo vie­šo­je vie­to­je pa­si­ra­šo­mos me­tams ar­ba il­ges­niam lai­ko­tar­piui. D. Lie­pi­ny­tė-Kyt­rie­nė ma­no, kad žiū­ro­vams svar­bus ne tik ar­tė­jan­tis čem­pio­na­tas, bet ir ki­ti spor­to tur­ny­rai – ru­de­nį pra­si­dė­sian­ti Eu­ro­ly­ga, taip pat UEFA Čem­pio­nų ly­ga, For­mu­lė 1, Mo­to GP, ATP te­ni­so tur­ny­ras ir ki­ti.

Li­cen­ci­jos kai­na pri­klau­so nuo įstai­gos dy­džio. Pa­sak „Via­sat“ at­sto­vės, ma­žoms ka­vi­nėms kai­nos yra žen­kliai ma­žes­nės nei di­de­lėms. Kai­nos vie­šo­sioms įstai­goms ski­ria­si nuo kai­nų fi­zi­niams as­me­nims. Pas­ta­rie­siems li­cen­ci­ja kur kas pi­ges­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Krašto turtas
Praeities integracija

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar jau planuojate keliones į užsienį?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų