Laikinose patalpose gali tekti dirbti ilgai

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, ku­rio pa­tal­po­se už­fik­suo­ta de­šimt kar­tų nor­mą vir­ši­jan­ti gyv­si­dab­rio ga­rų kon­cen­tra­ci­ja, lai­ki­nai dir­ba Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre bei ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Lai­ki­nai teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis pa­sa­ko­jo, kad šiuos me­tus ten­ka pra­dė­ti la­bai su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je. Ga­li­ma sa­ky­ti, dar­bas pa­ra­ly­žiuo­tas, nes dar­buo­to­jai ne­tu­ri nei kom­piu­te­rių, nei jo­kių bal­dų. Daik­tų iš­si­neš­ti ne­lei­džia­ma, kol jie ne­iš­va­ly­ti nuo įsi­skver­bu­sio gyv­si­dab­rio.

Pa­sak R. Ada­mo­nio, kad ir kas bū­tų, yra daik­tų, ku­riuos iš se­no­jo pa­sta­to teks iš­si­neš­ti pir­miau­siai: tai – sei­fuo­se pa­lik­tos by­los.

Vis dėlto la­biau­siai šiuo me­tu teis­mo dar­buo­to­jai ne­ri­mau­ja ne dėl su­tri­ku­sio dar­bo, o dėl pa­ties bran­giau­sio sa­vo tur­to – svei­ka­tos.

Prieš ke­lias sa­vai­tes bu­vo at­lik­ti dar­buo­to­jų svei­ka­tos ty­ri­mai ir ne­tru­kus tu­ri pa­aiš­kė­ti pir­mi­niai jų re­zul­ta­tai.

„Lau­kia­me jų su ne­ri­mu. Ne­ži­no­me, kiek gyv­si­dab­ris pa­žei­dė mū­sų or­ga­niz­mus“, – kal­bė­jo R. Ada­mo­nis.

Pa­sak jo, ko­le­gos skun­džia­si įvai­riais ne­ga­la­vi­mais – nuo­var­giu, gal­vos svai­gi­mu, įvai­rio­mis aler­gi­jo­mis. Ar to­kių ne­ga­la­vi­mų at­si­ra­di­mą nu­lė­mė nuo­das, kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti.

„Pa­da­ry­tas tre­čia­sis oro ty­ri­mas pa­tvir­ti­no, kad oro už­terš­tu­mas gyv­si­dab­rio ga­rais nor­mas vir­ši­ja daug kar­tų. Tai pa­aiš­kė­jo pas­ku­ti­nė­mis pra­ėju­sių me­tų die­no­mis. Va­di­na­si, pri­ėmėm tei­sin­gą spren­di­mą iš­kel­ti įstai­gą į ki­tas pa­tal­pas“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė.

Anot jos, ty­ri­mas pa­tvir­ti­no, kad la­biau­siai oras už­terš­tas abie­jo­se teis­mo po­sė­džių sa­lė­se, ta­čiau ne vie­ną kar­tą leis­ti­nos nor­mos vir­ši­ja­mos ir tei­sė­jų ka­bi­ne­tuo­se.

Pa­aiš­kė­jus tre­čio­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tams, ar­ti­miau­siu metu bus per­ka­mos va­ly­mo, dez­in­fe­ka­vi­mo, gyv­si­dab­rio ša­li­ni­mo pa­slau­gos. Ka­dan­gi to­kios pro­ce­dū­ros už­trun­ka, ma­no­ma, kad lai­ki­no­se pa­tal­po­se teis­mo dar­buo­to­jams teks glaus­tis gal pus­me­tį ar net il­giau.

Ofi­cia­lios ver­si­jos, iš kur ir ka­da at­si­ra­do gyv­si­dab­ris, kol kas nė­ra, ta­čiau dar­buo­to­jai nuo­gąs­tau­ja dėl blo­giau­sio – nuo­din­gas me­ta­las sie­nų ply­šiuo­se ga­lė­jo tū­no­ti ne vie­ne­rius me­tus, o gal net de­šimt­me­tį.

Apie du ki­log­ra­mus gyv­si­dab­rio teis­mo pa­sta­te ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su­rin­ko gruo­džio 12 die­ną.

Nuo­din­gas me­ta­las bu­vo ap­tik­tas vyk­dant re­mon­to dar­bus. Gel­bė­to­jai at­li­ko che­mi­nę ir me­cha­ni­nę de­mer­ku­ri­za­ci­ją.

Ga­vus oro už­terš­tu­mo ty­ri­mo re­zul­ta­tus vi­sa įstai­ga bu­vo iš­kel­din­ta. Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre Kęs­tu­čio aikš­tė­je nag­ri­nė­ja­mos ci­vi­li­nės by­los, vei­kia teis­mo raš­ti­nė. Bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ja­mos Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas jau dau­giau nei pu­sę me­tų ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo. Teis­mų pir­mi­nin­kus ski­ria ša­lies pre­zi­den­tas. Ta­čiau ši pro­ce­dū­ra lai­ki­nai pri­stab­dy­ta. Lai­ki­ną­ja teis­mo pir­mi­nin­ke dir­bo tei­sė­ja Edi­ta Za­rem­bie­nė, jai atos­to­gau­jant da­bar šias pa­rei­gas ei­na tei­sė­jas R. Ada­mo­nis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų