Paminėtas tautai skausmingas jubiliejus

Šie­met su­kan­ka 70 me­tų nuo ta­da, kai pir­mie­ji trem­ti­nių eše­lo­nai iš Lie­tu­vos pa­su­ko link Šiau­rės – į So­vie­tų Są­jun­gos gi­lu­mą. 1941-ųjų bir­že­lio 14-osios nak­tį pra­si­dė­jo ma­si­niai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mai – to­ta­lus mū­sų tau­tos nai­ki­ni­mas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mies­to cen­tre eis­mas bu­vo už­da­ry­tas – prie Lais­vės pa­min­klo vy­ko  pir­mų­jų trė­mi­mų su­kak­čiai pa­mi­nė­ti skir­tas ren­gi­nys.

 

 

Lie­tu­vos oku­pa­ci­ja pra­si­dė­jo 1940 m. bir­že­lio 15 die­ną. Ta­čiau is­to­ri­niai do­ku­men­tai by­lo­ja, kad dar 1939 me­tų spa­lį Mask­vo­je pa­si­ra­šy­tas NKVD įsa­ky­mas ir pa­reng­tos in­struk­ci­jos apie an­ti­ta­ry­bi­nio ele­men­to lik­vi­da­vi­mą Pa­bal­ti­jo ša­ly­se. Di­des­ni ir ma­žes­ni trė­mi­mai vy­ko kas­met iki 1953 me­tų.

Uk­mer­gė­je skau­dūs Lie­tu­vai įvy­kiai bu­vo pa­mi­nė­ti  kul­tū­ros cen­tro ren­gi­niu prie Lais­vės pa­min­klo. Apie jo pra­džią pra­ne­šė Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios var­pas. Dai­na­vo kul­tū­ros cen­tro miš­rus cho­ras „Trem­ti­nys“ (vad. Ju­li­ja Juo­die­nė), po­eti­nę kom­po­zi­ci­ją pa­ro­dė Duks­ty­nos pagrindinės mo­kyk­los moks­lei­viai.

 

06-17-3_straipsnio_2_nuotr


 

Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Sa­vo pri­si­mi­ni­mais ir min­ti­mis apie tau­tos dra­mą da­li­no­si trem­ty­je gi­mu­si ra­jo­no ta­ry­bos na­rė, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kė Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė.

 


Į dan­gų bu­vo pa­leis­tas trem­ti­nės di­zai­ne­rės Onu­tės Ku­je­lie­nės su­kur­ta „Vil­ties paukš­tė“. Tie­sa, dan­gaus ji ne­pa­sie­kė – įstri­go par­ko me­džiuo­se.

Bu­vo pa­gerb­ti žu­vę Lie­tu­vos par­ti­za­nai, ku­rių kū­nai bu­vo iš­nie­kin­ti prie mies­to tur­gaus. Prie pa­min­kli­nio ak­mens, sto­vin­čio Va­sa­rio 16-osios ir Klai­pė­dos gat­vių san­kir­to­je, bu­vo pa­dė­ta gė­lių.

 

06-17-3_straipsnio_3_nuotr


 

Pet­ro ir Pau­liaus baž­ny­čio­je šv. mi­šios buvo skir­tos ne­grį­žu­siems iš trem­ties. Po šv. mi­šių dai­na­vo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės miš­rus cho­ras „Jau­na mu­zi­ka“.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ta pro­ga ati­da­ry­ta pa­ro­da „Trem­ties pra­džios 70-me­tis“. Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vyko trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių po­ezi­jos ir dai­nų va­ka­ras bei do­ku­men­tų pa­ro­da.

 

06-17-3_straipsnio_4_nuotr

O tuo me­tu ki­to­je gat­vės pu­sė­je...


 

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų