Sodininkams – žinios apie ekologiją

Kiek­vie­nais me­tais pa­si­bai­gus ru­dens dar­bams į sma­gų pa­si­bu­vi­mą su­si­ren­ka ra­jo­no so­di­nin­kai. Ne­se­niai vy­ku­sia­me der­liaus pa­baig­tu­vių ren­gi­ny­je so­di­nin­kai ne tik links­mi­no­si, da­li­no­si iš ru­dens gė­ry­bių pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais, bet ir klau­sė pa­skai­tos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sodininkų šventėje.

Apie eko­lo­gi­ją su­si­rin­ku­sie­siems pa­sa­ko­jo Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė. Į eko­lo­gi­nio ga­mi­nio žen­klu pa­žy­mė­tus ga­mi­nius ji kvie­tė žiū­rė­ti at­sar­giau, pla­čiau, kri­tiš­kiau, o so­di­nin­kus ra­gi­no sa­vo skly­pe­liuo­se nau­do­ti ma­žiau che­mi­nių trą­šų.

At­kreip­tas dė­me­sys ir į so­dų ben­dri­jo­se gy­ve­nan­čių­jų svei­ka­tą – grės­mę jai ke­lia šu­li­nių van­duo. Gy­dy­to­ja pri­mi­nė, kad dau­ge­ly­je so­duo­se esan­čių šu­li­nių ko­ky­bė yra pras­ta – jų van­de­ny­je ap­tin­ka­mas leis­ti­nas nor­mas vir­ši­jan­tis nit­ra­tų kie­kis.

 

10-16-5_straipsnio_2_nuotr

„Da­gi­lė­lio“ saviveiklininkai šokio kvietė renginio dalyvius.


Lek­to­rė su­tei­kė daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ir apie ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tus pro­duk­tus. De­ja, tik po ke­lių de­šimt­me­čių pa­aiš­kės, ko­kią įta­ką at­ei­nan­čioms žmo­nių kar­toms tu­ri to­kio mais­to var­to­ji­mas. O var­to­ja­me jį be­veik vi­si, nes mo­di­fi­kuo­ti pro­duk­tai de­da­mi į dau­gu­mą pa­ša­rų. Juos ėda paukš­čiai ir gal­vi­jai, ku­rių mė­są, kiau­ši­nius, pie­ną var­to­ja­me.

Tie­sa, siū­lo­ma to­kių pa­ša­rų at­si­sa­ky­ti, bet kol kas to­kie pla­nai – tik svars­ty­mo sta­di­jo­je.

Gy­dy­to­ja siū­lė so­di­nin­kams ren­kan­tis mais­to pro­duk­tus va­do­vau­tis ke­liais eko­lo­giš­ku­mo prin­ci­pais: var­to­ti kuo dau­giau sa­vo ša­ly­je pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos, nes per­ve­ži­mui var­to­ja­mi ap­lin­ką ter­šian­tys de­ga­lai, pirk­ti kuo ma­žiau per­dirb­tą pro­duk­ci­ją, nes taip su­var­to­ja­mos mil­ži­niš­kos ener­gi­jos są­nau­dos, pirk­ti pro­duk­tus kuo di­des­nė­je ta­ro­je bei rū­pin­tis at­lie­kų tvar­ky­mu.

 

10-16-5_straipsnio_3_nuotr


Ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pa­si­da­li­no min­ti­mis apie ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pla­nus pa­reng­ti dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kų ga­li­my­bių stu­di­ją. Vi­ce­me­ras pa­lie­tė so­di­nin­kams ak­tu­a­lią su­si­sie­ki­mo su so­dų ben­dri­jo­mis vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu te­mą – ža­dė­jo, kad au­to­bu­sas Nr. 2 va­žiuos iki Del­tu­vos. Pri­min­ta ir at­lie­kų rū­šia­vi­mo te­ma. Žo­dį ta­rė ir Sei­mo na­rys Ju­lius Ve­sel­ka.

Su­si­rin­ku­siems kon­cer­ta­vo Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los vio­lon­če­lių kvin­te­to mu­zi­kan­tai, kul­tū­ros cen­tro sa­vi­veik­li­nin­kai, pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių ko­lek­ty­vas „Ru­de­nė­lis“ ir Jū­ra­tės Mar­tin­ku­tės va­do­vau­ja­mas fol­klo­ri­nis an­sam­blis „Da­gi­lė­lis“. Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo sma­gi va­ka­ro­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų