Neįgaliųjų šventėje – sveikinimai, muzika, gera nuotaika

Į šventę susirinko gausus būrys ukmergiškių. Į šventę susirinko gausus būrys ukmergiškių.

Gruo­džio 3 die­ną mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė žmo­nių su ne­ga­lia die­na. Ta pro­ga ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ra­jo­no ne­įga­liuo­sius pa­kvie­tė į šven­ti­nį ren­gi­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas, Sei­mo na­rio Ka­zio Gry­baus­ko pa­dė­jė­jas Jo­nas Gry­baus­kas, Uk­mer­gės svei­kuo­lių klu­bo pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Ka­se­lie­nė, SODROS Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jas Ša­rū­nas Pru­šins­kas, ki­ti sve­čiai.

Sa­vi­val­dy­bės me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas, svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius su šven­te, pa­brė­žė ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų svar­bą, ben­dra­dar­bia­vi­mo bū­ti­ny­bę sie­kiant ne­įga­lių žmo­nių ge­res­nio, svei­kes­nio gy­ve­ni­mo.

Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­ko­mis, as­me­ni­nė­mis do­va­no­mis ir gė­lė­mis ap­do­va­no­ti ak­ty­viau­sie­ji na­riai.

Už pa­gal­bą ir su­pra­ti­mą or­ga­ni­zuo­jant pa­gal­bą ne­įga­lie­siems ap­do­va­no­tas VšĮ Del­tu­vos se­ne­lių glo­bos na­mų va­do­vas Sau­lius Vens­kaus­kas, jam su­teik­ta Me­tų glo­bė­jo no­mi­na­ci­ja.

Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Ele­na Še­me­tie­nė pa­gerb­ta už da­ly­va­vi­mą ben­druo­se pro­jek­tuo­se su ben­dri­ja „Uk­mer­gės Vil­tis“, ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

UAB„Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riui Ri­mui Ar­lins­kui dė­ko­ta už pa­gal­bą Uk­mer­gės ne­įga­lių­jų drau­gi­jai, or­ga­ni­zuo­jant pa­ra­mą ne­įga­lie­siems.

Už pra­smin­gas veik­las ap­do­va­no­ti Uk­mer­gės ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ta­ry­bos na­rė An­ge­lė Va­lan­čie­nė, šios drau­gi­jos na­riai Eg­lė Kos­ma­nai­tė, Al­bi­nas Šu­kys, Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jas-vai­ruo­to­jas Al­vi­das Bur­lė­ga, Uk­mer­gės ne­įga­lių­jų są­jun­gos na­rės, sa­va­no­rės Ni­jo­lė Aman­ka­vi­čie­nė, Ja­ni­na Kup­rie­nė, Ni­jo­lė Gru­žaus­kie­nė, ne­įga­lių­jų spor­to klu­bo „Vil­kmer­gė“ na­rys Ne­das Aukš­ti­kal­nis.

Šven­tė­je kon­cer­ta­vo Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Ren­gi­nį ve­dė Do­nal­da Mei­že­ly­tė.

Apie šią šven­tę in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Da­lia Ivaš­ke­vi­čie­nė.

Ukmergės žinios

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų