Ant Velykų stalo – ir mėsa, ir pyragai

Ve­ly­kos nuo se­no bu­vo sie­ja­mos su sta­lo kul­tu – val­giais, gė­ri­mais, tuo, kuo sta­las den­gia­mas ir puo­šia­mas. Gau­sių vai­šių prieš šven­tes gy­ven­to­jai plūs­ta į par­duo­tu­ves, kva­pai sklin­da iš šei­mi­nin­kių vir­tu­vių. Ta­čiau su­kio­tis prie puo­dų pa­tin­ka ne vi­siems: ga­ta­vų pa­tie­ka­lų dai­ro­ma­si ki­tur.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Per Velykas susėsime prie nekasdieniškai atrodančių stalų.

Pa­sak et­no­lo­gų, lie­tu­viai itin pai­sė ve­ly­ki­nių vai­šių ruo­ši­mo pa­pro­čių. Šven­ti­niai pa­tie­ka­lai tu­rė­jo pa­dė­ti už­si­tik­rin­ti šei­mos ge­ro­vę, sim­bo­li­za­vo lai­mę, ge­rą der­lių. Tei­gia­ma, jog be mar­gin­tų kiau­ši­nių vie­nas bū­ti­niau­sių Ve­ly­kų sta­lo val­gių bu­vo ne kas ki­ta, o rū­ky­ti, sū­dy­ti ir vir­ti la­ši­niai. Šven­tė taip pat ne­įsi­vaiz­duo­ta be rū­ky­to avie­nos kum­pio, ko­pūs­tais ir gry­bais įda­ry­tų py­ra­gų, įvai­rių rū­šių krie­nų pa­da­žų, Ve­ly­kų bo­bos.

Kaip kei­čia­si mū­sų įpro­čiai, pa­ste­bi mais­to ga­min­to­jai, ku­rie ar­tė­jant Ve­ly­koms su­lau­kia pra­šy­mų pa­ruoš­ti šven­ti­nių val­gių. To­kią pa­slau­gą kai ku­rios įmo­nės siū­lo tiems, ku­rie pa­tys ne itin mėgs­ta su­kio­tis vir­tu­vė­je.

Vie­na to­kių – ka­vi­nė „For­tū­na“. Jos dar­buo­to­ja Ne­rin­ga Miš­ki­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog uk­mer­giš­kiai pa­gei­dau­ja kep­tų mė­sos vy­nio­ti­nių, mie­li­nių py­ra­gų, ša­ko­čių, skruz­dė­ly­nų. Dėl ga­ta­vos pro­duk­ci­jos krei­pia­si ne tik dar­bo­vie­čių ko­lek­ty­vai. „Pra­šo ir pa­vie­niai gy­ven­to­jai – tie, ku­rie no­ri na­mi­nio mais­to“, – sa­kė ji.

 

Nė­ra kam švęs­ti...

 

Mo­te­ris ly­gi­na – šios Ve­ly­kos ne­be to­kios gau­sios už­sa­ky­mų. Svars­to, jog žmo­nės daug ko ne­be­įsten­gia įpirk­ti. „Ir iš­vis nė­ra kam pirk­ti: ne­be­li­ko mū­sų klien­tų – dau­gu­ma jų iš­va­žia­vo į už­sie­nį“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.

Kai ku­rių ka­vi­nių šei­mi­nin­kai nu­spren­dė dirb­ti per pa­čias Ve­ly­kas. Na­muo­se per šven­tes už­si­bū­ti ne­no­rin­čių klien­tų su­lauk­ti ti­ki­si „Vieš­na­gė“. Ta­čiau vie­na jos sa­vi­nin­kių Sta­sė Ankš­tu­tie­nė pa­ste­bi, jog žmo­nės to­mis die­no­mis ne­lin­kę ši­taip pra­mo­gau­ti – gal tik jau­ni­mo dau­giau už­su­ka. Tuo me­tu di­des­nių mies­tų ka­vi­nės vi­lio­ja net­gi spe­cia­liai Ve­ly­koms pa­gal se­no­vi­nius lie­tu­vių re­cep­tus pa­ga­min­to­mis vai­šė­mis.

 

Vai­šių už­si­sa­ko

 

Dau­giau dar­bo prieš šven­tes ir „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­no šei­mi­nin­kėms, mė­sos, žu­vies ir ki­tus pa­tie­ka­lus ga­mi­nan­čioms pa­gal už­sa­ky­mus. Švie­žių ga­mi­nių ga­li­ma už­si­sa­ky­ti bet ku­rio­je ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­je. „To­kią nau­jo­vę bu­vo­me su­gal­vo­ję prieš Ka­lė­das, ir ji pa­si­tei­si­no. To­dėl na­mi­nių pro­duk­tų siū­lo­me ir Ve­ly­kų sta­lui“, – sa­kė įmo­nės di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė.

Pir­kė­jams už pri­ei­na­mą kai­ną siū­lo­ma įvai­rių vy­nio­ti­nių su lie­žu­viu, žir­ne­liais, sly­vom, viš­tie­nos vy­nio­ti­nis su ra­zi­nom, kep­ta kiau­lie­nos šo­ni­nė, kep­ta žu­vis, jū­ros ly­de­kos vy­nio­ti­nis.

Klien­tai įver­ti­no ir ki­tą nau­jo­vę: par­duo­tu­vė­je ga­li­ma už­si­sa­ky­ti šim­ta­la­pį, ku­ris ve­ža­mas iš Aly­taus. Pa­sak A. An­dri­ko­nie­nės, šio dzū­kų ke­pi­nio pa­gei­dau­ja ne­ma­žai uk­mer­giš­kių.

Prieš šven­tes gy­ven­to­jai ne­lin­kę iš­lai­dau­ti. In­ten­sy­vi ve­ly­ki­nė pre­ky­ba pra­si­de­da ir par­duo­tu­vės už­plūs­ta­mos sa­vai­tės pa­bai­go­je. „Tuo­met prie mė­sos, py­ra­gų sto­vi mo­te­rys, prie stip­res­nių ga­mi­nių – vy­rai“, – šyp­so­si pa­šne­ko­vė.

Ji sa­ko, kad ir par­duo­tu­vė­se pa­si­ruoš­ta Ve­ly­koms, ku­riant šven­ti­nę nuo­tai­ką: „Kad žmo­gui už­ėjus bū­tų švie­su, gra­žu, par­da­vė­jos iš­ra­din­gai vis­ką puo­šia. Vi­sur ža­lu­ma, pra­žy­din­ti ber­že­liai, ka­čiu­kai.“

 

Puo­šia­si na­mus

 

Pa­va­sa­riu, Ve­ly­ko­mis dvel­kia ir Kau­no gat­vė­je esan­čio­je Uk­mer­gės gė­li­nin­kų drau­gi­jos par­duo­tu­vė­je. Čia pir­kė­jai tei­rau­ja­si puokš­te­lių, kom­po­zi­ci­jų ne tik šven­ti­niam sta­lui, bet ir na­mams.

„Per­ka hia­cin­tus, nar­ci­zus, tul­pes, pra­šo ve­ly­ki­nių kom­po­zi­ci­jų. Da­rom jas su žir­gi­nė­liais, ka­čiu­kais, de­ko­ruo­jam pum­pu­rais, kiau­ši­nu­kais, įtup­dom paukš­čiu­kų. Su­kam liz­de­lius – jie reiš­kia ir šei­mą, gau­su­mą“, – pa­sa­ko­jo par­duo­tu­vė­je dir­ban­ti Lai­ma Ju­za­kė­nie­nė.

Na­tū­ra­lias me­džia­gas mo­te­ris taip pat nau­do­ja, puoš­da­ma sa­vo na­mus. Iš anks­to pri­si­džio­vi­na sa­ma­nų – jo­mis de­ko­ruo­ja va­zo­nė­lius. Pa­ta­ria už­si­au­gin­ti kvie­čių, kviet­ru­gių žel­me­nų – į juos pa­tup­dy­tas paukš­čiu­kas at­ro­dys itin gra­žiai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų