Iš Ukmergės į Seimą – trise

Ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re Uk­mer­gė­je da­ly­va­vę kan­di­da­tai Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ju­lius Ve­sel­ka su­lau­kė apy­ly­gio uk­mer­giš­kių pa­lai­ky­mo. Vis dėl­to ke­lių pro­cen­tų bal­sų per­sva­ra tarp šių vien­man­da­ti­nin­kų per­ga­lę šven­čia J. Ve­sel­ka. Arū­nas Du­dė­nas ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė į Sei­mą pa­te­ko pa­gal par­ti­jų sąr­ašus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Seimo nariais tapo ukmergiškiai Arūnas Dudėnas, Loreta Graužinienė ir Julius Veselka.

Už par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­sto­vą J. Ve­sel­ką bal­sa­vo 48,3 proc. Uk­mer­gės rin­kė­jų, už Dar­bo par­ti­jos at­sto­vę L. Grau­ži­nie­nę – 45,75 proc.

276 rin­kė­jų bal­sų per­sva­ra J. Ve­sel­ka ket­vir­tą ka­den­ci­ją iš­rink­tas Sei­mo vien­man­da­ti­nin­ku Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Uk­mer­giš­kiai sa­vo at­sto­vu J. Ve­sel­ką ren­ką nuo 2000-ųjų me­tų. Pieš tai vie­ną ka­den­ci­ją šis po­li­ti­kas dir­bo kaip Aly­taus rin­ki­mų apy­gar­dos at­sto­vas.

 

Pa­te­ko pa­gal są­ra­šus

 

Ta­čiau Uk­mer­gė tu­rės ir dar du Sei­mo na­rius, par­la­men­ta­rais ta­pu­sius pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

Sei­me to­liau – jau tre­čią ka­den­ci­ją – dar­buo­sis dar­bie­tė L. Grau­ži­nie­nė. Šį pos­tą ji už­si­tik­ri­nu­si jau pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas taip pat šven­čia per­ga­lę.

Sek­ma­die­nį pa­aiš­kė­jo, kad jis už­si­tik­ri­no vie­tą par­la­men­te pa­gal sa­vo par­ti­jos są­ra­šą.

Trys uk­mer­giš­kiai per vie­nus rin­ki­mus Sei­mo na­riais tam­pa pir­mą kar­tą.

 

Ak­ty­vu­mas – men­kas

 

Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas ant­ra­ja­me tu­re mū­sų rin­ki­mi­nė­je apy­gar­do­je te­sie­kė 31, 22 proc. Tai­gi sa­vo pi­lie­ti­nę pa­rei­gą at­li­ko vos treč­da­lis rin­kė­jų. Lie­tu­vo­je šis pro­cen­tas kiek di­des­nis – 35,82 proc.

Ak­ty­viau­si mū­sų ra­jo­ne sek­ma­die­nį bu­vo Ba­le­lių, Krikš­tė­nų, Anykš­čių apy­lin­kių rin­kė­jai. Jų at­ėjo dau­giau nei 40 proc. Pa­sy­viau­si ant­ra­ja­me tu­re – Re­čio­nių, Anta­kal­nio, Sie­si­kų gy­ven­to­jai. Jų į rin­ki­mus at­ėjo 25–26 proc.

J. Ve­sel­ką la­biau­siai pa­lai­kė Sie­si­kų rin­ki­mų apy­lin­kė (72,36 proc.), L. Grau­ži­nie­nę – Li­nų rin­ki­mų apy­lin­kė (58,18 proc.).

Rin­ki­mai Uk­mer­gė­je sek­ma­die­nį vy­ko sklan­džiai, pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta ne­bu­vo.

 

Val­dys kai­rie­ji

 

Po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro Lie­tu­vos Sei­mo po­li­ti­nis vei­das ge­ro­kai pa­si­kei­tė. Po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos į val­džią vėl su­grį­žo kai­rie­ji.

Ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, so­cial­de­mok­ra­tai Sei­me tu­rės 38 man­da­tus, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai – 33, Dar­bo par­ti­ja – 28, Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas – 11, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 10, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 7, „Drą­sos ke­lias“ – 7. Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­ga ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ga­vo po 1 man­da­tą.

 

Po­ky­čiai – ir Uk­mer­gės ta­ry­bo­je

 

Sei­mo rin­ki­mai pa­keis ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos vei­dą. Va­do­vau­jan­tis rin­ki­mų įsta­ty­mu, Sei­mo na­riu ta­pęs A. Du­dė­nas tu­rės at­si­sa­ky­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to.

Šį pos­tą pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų, da­ly­va­vu­sių 2011 me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se, są­ra­šą tu­rė­tų už­im­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­ti­nio jau­ni­mo Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas An­drius Lyš­ka.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų