Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ant­ra­die­nį mi­nė­jo­me Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­ną. Tau­tie­čiai ra­gin­ti pri­si­min­ti sve­tur iš­vy­ku­sius sa­viš­kius, ko­le­gas, drau­gus: pa­la­bin­ti, pa­ra­šy­ti lin­kė­ji­mų, nu­siųs­ti bent trum­pą laiš­ką. Vi­si, tą­dien nu­si­lei­dę Vil­niaus oro uos­te, bu­vo pa­ma­lo­nin­ti su­ve­ny­rais, sa­vo lin­kė­ji­mus bei svei­ki­ni­mus prieš ka­me­ras ga­lė­jo per­duo­ti ke­liau­jan­tie­ji trau­ki­niais.

Įvai­riuo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se gy­ve­nan­čius lie­tu­vius su­kvie­tė sa­vait­ga­lį Prie­nų ra­jo­ne vy­kęs jau­ni­mo su­si­ti­ki­mas. Or­ga­ni­za­to­rių skai­čia­vi­mais, su­va­žia­vo per 3 tūkst. da­ly­vių iš dau­giau kaip 30 vals­ty­bių. Svei­kin­da­mi juos, ša­lies va­do­vai dė­ko­jo už vie­ny­bę ir lin­kė­jo keis­ti Lie­tu­vą, da­ry­ti ją ge­res­nę.

Tei­gia­ma, jog dau­giau­sia lie­tu­vių emig­ruo­ja į Di­dži­ą­ją Bri­ta­ni­ją, Ai­ri­ją, Is­pa­ni­ją. Sa­vo ben­druo­me­nes tau­tie­čiai ku­ria JAV, Ar­gen­ti­no­je, Bra­zi­li­jo­je, Ve­ne­su­e­lo­je, Urug­va­ju­je, Aust­ra­li­jo­je, Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je, dau­ge­ly­je ki­tų ša­lių. Čia jų vai­kai lan­ko lie­tu­viš­kas mo­kyk­las, lei­džia­ma lie­tu­viš­ka spau­da, ku­ria­mos ra­di­jo sto­tys...

De­mog­ra­fi­nę mū­sų ša­lies duo­bę at­spin­di ir fak­tai, su­si­ję su bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais. Pa­si­bai­gus jų se­si­jai, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius pa­ly­gi­no, jog eg­za­mi­nus šie­met lai­kė be­veik pen­kiais tūks­tan­čiais ma­žiau mo­ki­nių nei per­nai. Ne­nu­mal­do­mas moks­lei­vių ma­žė­ji­mas – vi­sos Lie­tu­vos mo­kyk­lų skau­du­lys...

Mi­nist­ras spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­li­jo­si ne vien liūd­no­mis min­ti­mis. Pa­si­džiaug­ta abi­tu­rien­tais, už eg­za­mi­nus ga­vu­siais po ke­lis šim­tu­kus, ir tuo, jog to­kių įver­ti­ni­mų gau­su ne vien did­mies­čių mo­kyk­lo­se. Po vie­ną mo­ki­nį, įver­tin­tą net­gi tri­mis šim­tu­kais, tu­ri be­veik vi­si Lie­tu­vos re­gio­nai: Elek­trė­nai, Jo­na­va, Ku­piš­kis, Pa­sva­lys, Prie­nai, Rie­ta­vas.

Dar vie­no­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je šią sa­vai­tę pri­sta­ty­ta ket­ve­rius me­tus reng­ta ir sau­sį pra­dė­ta grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos re­for­ma. Grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lių dis­pe­če­ri­nių stam­bi­ni­mą pla­nuo­ja­ma baig­ti iki rug­pjū­čio, ir Lie­tu­vo­je vie­toj 58 smul­kių grei­to­sios pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nių tu­rė­tų at­si­ras­ti 10 su­stam­bin­tų punk­tų.

Tei­gia­ma, jog svar­biau­sias re­for­mos tiks­las – pa­ge­rin­ti pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mą pa­cien­tui ir pa­grei­tin­ti grei­to­sios pa­gal­bos eki­pa­žų dar­bą. Tuo me­tu jau spė­ju­sie­ji su­si­dur­ti su nau­jo­vių są­ly­go­ja­mo­mis kliū­ti­mis pa­ste­bi, jog ši­taip me­di­ci­ni­nės pa­slau­gos to­li­na­mos nuo pa­cien­tų. Esą su­tau­py­ti gal ir pa­vyks, ta­čiau nesu­si­pra­ti­mai, kai me­di­kai nu­krei­pia­mi ne ten, gaiš­ta­mas lai­kas ir pa­vė­luo­tai su­teik­ta pa­gal­ba su­ke­lia daug keb­lu­mų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų