Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis džiu­gi­no ne tik dva­si­niais ma­lo­nu­mais – šv. Ve­ly­kų nuo­tai­ka, ben­dra­vi­mu šei­mo­se, bet ir orais. Šven­ti­nio sa­vait­ga­lio ir šios sa­vai­tės ši­lu­ma – tik­ra pre­liu­di­ja į va­sa­rą.

 

Nors iki tik­ros ka­len­do­ri­nės va­sa­ros li­ko dar ne­ma­ža lai­ko at­kar­pė­lė, šil­tus dra­bu­žius jau no­ri­si kai­šio­ti į to­li­mes­nius spin­tų kam­pe­lius. Gat­vė­se – trum­pa­ran­ko­vių, spal­vin­gų dra­bu­žių pa­ra­das. Gam­tos prie­globs­ty­je – šur­mu­liuo­jan­tys sto­vyk­lau­to­jai ap­link lau­že­lį, ke­pa­mos mė­sos kva­pas. Se­zo­nas ati­da­ry­tas. Ti­kė­ki­mės, kad per me­tus iš­mo­ko­me il­sė­tis gam­to­je – pa­pra­mo­ga­vę su­si­rink­si­me ir iš­si­ve­ši­me šiukš­les.

Tre­čia­die­nį taip pat mi­nė­jo­me die­ną, at­ve­rian­čią var­tus į va­sa­ros se­zo­ną, – Jur­gi­nes. Jos sie­ja­mos su ga­nia­vos pra­džia. Nuo se­no šią die­ną bu­vo šven­čia­ma gy­vu­lių glo­bė­jo Ga­nik­lio ir ža­lu­mos die­vo Jo­rio gar­bi­ni­mo šven­tė.

Į Lie­tu­vą at­ėjus krikš­čio­ny­bei, šios šven­tės su­ta­pa­tin­tos su Jur­gi­nė­mis, šv. Jur­gio var­do die­na.

Šv. Jur­gis – krikš­čio­ny­bės ne­šė­jas, gy­nė­jas, gy­vu­lių glo­bė­jas. Var­das Jur­gis ki­lęs iš žy­dų kal­bos ir reiš­kia „žem­dir­bys“. Tai­gi ir šven­tė – pa­va­sa­rį, kai at­gims­ta žem­dir­bys­tė.

Pa­sau­li­nė kny­gos ir au­to­ri­nių tei­sių die­na – taip pat tre­čia­die­nį. Am­ži­na ver­ty­bė pa­ra­šy­ta in­for­ma­ci­ja – ją žmo­nės per­duo­da tūks­tant­me­čius. Nuo pir­mi­nių ur­vi­nių pie­ši­nių ar pa­pi­ru­so ri­ti­nio iki su­dė­tin­giau­sių kom­piu­te­ri­nių tech­no­lo­gi­jų. Šimt­me­čius ne­nu­ke­lia­ma nuo pje­des­ta­lo kny­ga. Kaip in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį ją vis daž­niau „pa­va­duo­ja“ in­ter­ne­tas, ta­čiau, lai­mė, lais­va­lai­kio be kny­gos dau­ge­lis ne­įsi­vaiz­duo­ja.  

Penk­ta­die­nį grį­žę po dar­bų tu­rė­tu­me sku­bė­ti į dar­žus ir so­dus. Mat kaip tik ši die­na su­tam­pa su Šv. Mor­kaus ar­ba dar­žų die­na.

Dar vie­na la­bai sma­gi mi­nė­ti­na die­na – Ping­vi­nų die­na. Nors Lie­tu­vą nuo ping­vi­nų tė­vy­nės sie­ja de­šim­tys tūks­tan­čių ki­lo­met­rų, tu­ri­me pa­rei­gą ir mes pa­mi­nė­ti šią die­ną. Klai­pė­do­je esan­čia­me jū­rų mu­zie­ju­je gy­ve­na tri­jų rū­šių ping­vi­nai – An­tark­ti­niai, Ma­ge­la­no, Af­ri­kos.

Mu­zie­jaus dar­buo­to­jai sa­ko, kad ping­vi­nų prie­žiū­ra yra ne­leng­va. Jiems rei­ka­lin­gas mik­ro­kli­ma­tas, bū­ti­nas griež­tas sa­ni­ta­ri­nis re­ži­mas, li­gų pro­fi­lak­ti­ka ir gy­dy­mas, vi­ta­mi­ni­zuo­tas ir mi­ne­ra­li­zuo­tas mais­tas. Paukš­čiai še­ria­mi du kar­tus per die­ną, kiek­vie­nam jų ten­ka 1,2 kg stri­me­lių.

Gy­vy­bės die­na – sek­ma­die­nį. La­bai sim­bo­liš­ka, kad tą pa­čią die­ną mi­ni­ma ir Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­na. Svei­ki­ni­mai ir pa­dė­kos žo­džiai tu­rė­tų bū­ti skir­ti me­di­kams – tiems, į ku­riuos krei­pia­mės su­ne­ga­la­vę. Šios pro­fe­si­jos žmo­nės mus ly­di nuo pir­mos gi­mi­mo die­nos vi­są gy­ve­ni­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų