Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Ap­lin­kui – daug per­mai­nų. Per­mai­nin­gas pas­ku­ti­nę ru­dens sa­vai­tę iš­ly­din­tis dan­gus, jau vi­sai pa­dvel­kęs žvar­ba. Per­mai­nin­ga bū­si­mų rin­ki­mų ka­ru­se­lę vis la­biau įsu­kan­ti ra­jo­no po­li­ti­nė pa­dan­gė. Mai­no­si vaiz­dai par­duo­tu­vė­se, kur jau „ža­liuo­ja“ eg­lės, rai­bu­liuo­ja pa­puo­ša­lai ir vis dau­giau ka­lė­di­nės mu­zi­kos.

Ir mū­sų tau­pyk­lė­se per­mai­nos: kra­tom ne­lies­tas il­gą lai­ką, ver­čiam vi­sus na­mų kam­pus, ieš­ko­da­mi už­si­gu­lė­ju­sių lie­tu­viš­kų cen­tų – rei­kia sku­bė­ti jais at­si­kra­ty­ti, nes tuoj ir liks tik eks­po­na­tu.

Jau kve­pia ka­lė­di­nė­mis ak­ci­jo­mis, re­kla­muo­ja­mos ad­ven­ti­nės va­ka­ro­nės, pa­mo­kė­lės. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras kvie­čia pa­si­mo­ky­ti iš spe­cia­lis­tų pin­ti, kar­py­ti, ga­min­ti šven­ti­nius at­vi­ru­kus. Įvai­rios de­ko­ra­ci­jos, Ka­lė­dų se­ne­liai ir el­niai iš te­le­vi­zi­jos tuoj „per­si­kels“ ir į mū­sų na­mus. Juos jau ga­mi­na­si dar­že­li­nu­kai, moks­lei­viai, be­si­ren­gian­tys kar­na­va­lams.

O vai­kų tė­vams pra­si­de­da dar ir ki­to­kie rū­pes­tė­liai. Su­si­rin­ki­muo­se jau ap­ta­ri­nė­ja­mi ka­lė­di­niai rei­ka­lai: rin­klia­vos, su­mos, do­va­nos... Tri­me­tę au­gi­nan­ti ma­ma pa­sa­ko­ja, jog dau­gu­ma tė­ve­lių nu­spren­dė rink­ti po 50 li­tų. Var­di­ja – po 10 li­tų do­va­noms gru­pės auk­lė­to­jai, at­ski­rai – auk­ly­tei, šei­mi­nin­kei... Li­kę – vai­ko do­va­nai.

Per tas rin­klia­vas nu­tin­ka ir ka­lė­di­nių „ste­buk­lų“. Vie­nos gru­pės tė­ve­liai su­ta­rė: rinks po 20 li­tų auk­lė­to­jų do­va­noms, o pi­ni­gus pa­tys įdės į ben­drą vo­ką ir už­ra­šys vai­ko, ku­rio šei­ma jau pri­si­dė­ju­si, var­dą. Vė­liau tė­vų ko­mi­te­tas pirk­si­ąs do­va­nas. Ir tai tau, kad no­ri – var­dų dau­giau ne­gu pi­ni­gė­lių...

Kai ku­riems tė­ve­liams di­des­nė pra­ban­ga au­gin­ti kaip tik dar­že­li­nu­ką, o ne mo­ki­nį. Pas­ta­rie­ji, sa­ko, da­bar ap­si­ei­na kad ir vien su į mo­kyk­lą at­vež­tu ka­lė­di­niu spek­tak­liu. Tuo me­tu su do­va­no­mis ma­žy­liams kai ku­rie tė­vai per­si­sten­gia. Nu­per­ka sa­viš­kiui to­kią, ku­ri vos tel­pa į Ka­lė­dų Se­nio mai­šą. Iš jo ge­ro­kai ma­žes­nę dė­žu­tę, ste­bint gru­pės drau­gams, iš­trau­ku­siam vai­kui ten­ka aiš­kin­ti, kad ir jo do­va­na – ypa­tin­ga.

Jau po ke­lių die­nų pra­si­de­da ad­ven­tas. Pri­me­na­mas me­tas šva­rin­tis, va­ly­ti min­tis, sie­lą. Iš­ei­tų jas pa­da­ry­ti dar skaid­res­nes, jei­gu ir ap­lin­kui bū­tų šva­riau, gra­žiau. Tik pa­žvel­gus į kai ku­rias mies­to erd­ves, žlun­ga vi­sos tvar­kin­ges­nės ap­lin­kos vil­tys. O tie ken­kė­jai – ne kas ki­tas, kaip mes pa­tys.

Nors at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­se ir tu­rė­tų bū­ti vien tik jie, ša­lia – daug „pa­puo­ša­lų“. Ne ka­lė­di­nių. Riog­so pa­dan­gos, se­ni bal­dai, ku­pe­tos ša­kų. Dar ir va­di­na­mie­ji sa­ni­ta­rai, tarp šiukš­lių ieš­kan­tys gė­ry­bių, pa­slau­gos tik­rai ne­pa­da­ro. Pa­si­ė­mę į kon­tei­ne­rį su­mes­tus mai­šus, juos pra­kra­to, o tu­ri­nys – lu­pe­nos, in­de­liai, po­pier­ga­liai – by­ra ant že­mės. De­ja, čia per­mai­nos kol kas ne­nu­ma­to­mos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų