Siūlo didinti nekilnojamojo turto mokestį

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo di­din­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ju­ri­di­niams as­me­nims. Taip ti­ki­ma­si ap­kam­šy­ti ge­ro­kai sky­lė­tą sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Va­do­vau­jan­tis Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mu, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą, ku­ris ga­lios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, tu­ri nu­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Tai ji pa­da­ry­ti pri­va­lo iki bir­že­lio 1 die­nos. Įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad prie­šin­gu at­ve­ju ki­tą mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį bū­tų tai­ko­mas ma­žiau­sias – 0,3 pro­cen­to mo­kes­čio ta­ri­fas.

Ka­dan­gi to­kį ta­ri­fą tai­ky­ti bū­tų ne­nau­din­ga sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui, val­di­nin­kai su­sku­bo nu­sta­ty­ti ki­tų me­tų mo­kes­čių dy­dį.

Leng­viau at­si­pūs­ti ga­li tik fi­zi­niai as­me­nys bei la­bai ma­žų įmo­nių va­do­vai – jiems mo­kes­čio kel­ti ne­ke­ti­na­ma. Vi­soms ki­toms įmo­nėms šis mo­kes­tis tu­rė­tų pa­di­dė­ti.

Ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bus spren­džia­ma, ar ver­sli­nin­kai ki­tą­met pri­va­lės at­sei­kė­ti į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą di­des­nę da­lį nei šiais me­tais.

2013 me­tais fi­zi­niams as­me­nims siū­lo­ma pa­lik­ti to­kį pat, kaip ir šie­met, – 0,5 pro­cen­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ti­nės ver­tės – ta­ri­fą. Jei tam bū­tų pri­tar­ta, jis ne­si­keis­tų jau tre­čius me­tus iš ei­lės. Už­per­nai fi­zi­niai as­me­nys į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą su­mo­kė­jo 64,5 tūks­tan­čio, per­nai – 49,5 tūks­tan­čio li­tų.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad nuo ki­tų me­tų siū­lo­ma di­fe­ren­ci­juo­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ju­ri­di­niams as­me­nims pa­gal įmo­nės dy­dį.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­ta­me spren­di­mo pro­jek­te siū­lo­ma la­bai ma­žoms įmo­nėms pa­lik­ti per­nykš­tį ta­ri­fą – 0,7 pro­cen­to, o vi­siems ki­tiems pa­di­din­ti iki 0,9 pro­cen­to tur­to ver­tės.

La­bai ma­žos įmo­nės api­brė­ži­mas yra pa­teik­tas Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­me. Tai to­kia įmo­nė, ku­rio­je dir­ba ma­žiau kaip 10 dar­buo­to­jų ir ku­rios fi­nan­si­niai duo­me­nys ati­tin­ka bent vie­ną iš šių są­ly­gų: įmo­nės me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 7 mi­li­jo­nų li­tų  ir įmo­nės ba­lan­se nu­ro­dy­to tur­to ver­tė ne­vir­ši­ja 5 mi­li­jo­nų li­tų.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais, di­džiau­sią įsta­ty­mu nu­sta­ty­tą 1 pro­cen­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ti­nės ver­tės ta­ri­fą ir įmo­nėms, ir gy­ven­to­jams tek­tų mo­kė­ti už ne­pri­žiū­ri­mus ir ap­leis­tus sta­ti­nius ir pa­tal­pas.

V. But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad nuo pra­ei­tų me­tų su­ma­žė­ju­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė žen­kliai su­ma­ži­no įplau­kas iš ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio į biu­dže­tą.

Jei už­per­nai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas ga­vo apie 2,5 mi­li­jo­no li­tų, tai per­nai bu­vo gau­ta tik apie 1,5 mi­li­jo­no li­tų.

„Šis mo­kes­tis yra vie­nas iš di­des­nių sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų šal­ti­nių, o ga­vo­me vi­su mi­li­jo­nu ma­žiau. Tai­gi su­ma­žė­jus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tei, kad bent kiek iš­ly­gin­tume pra­ra­di­mus, siū­lo­ma pa­di­din­ti šio mo­kes­čio ta­ri­fą“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų