Ne­se­niai „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie tai, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, pa­tik­ri­nu­si mū­sų sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bą, su­tar­tį dėl at­lie­kų tvar­ky­mo pa­skel­bė nie­ki­ne. Nors tar­ny­ba ją re­ko­men­duo­ja nu­trauk­ti, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to da­ry­ti ne­ke­ti­na.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pa­tik­ri­ni­mo me­tu Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­sta­tė, kad vyk­dant kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je 2010–2015 me­tais pa­slau­gos“ pa­da­ry­ta pa­žei­di­mų.

Jung­ti­nės veik­los sa­vi­val­dy­bės su­tar­tį su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“, UAB „Za­ra­sų ko­mu­na­li­nin­kas“ bei UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ Lan­gų cen­tru ji lai­ko nie­ki­ne ir ne­ga­lio­jan­čia. Tar­ny­bos iš­va­do­je re­ko­men­duo­ja­ma šią su­tar­tį nu­trauk­ti.

Sa­vi­val­dy­bė, per de­šimt die­nų iš­nag­ri­nė­ju­si Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos iš­va­das, pri­va­lė­jo pra­neš­ti šiai įstai­gai apie sa­vo to­li­mes­nius veiks­mus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys sa­ko, kad at­sa­ko­mą­jį raš­tą į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos pa­teik­tas pa­tik­ri­ni­mų iš­va­das jie jau iš­siun­tė. De­ta­li­zuo­ti, kas raš­te pa­ra­šy­ta, di­rek­to­rius at­si­sa­kė: „Ma­no­me, kad su­tar­tis tei­sė­ta. Dau­giau nie­ko ne­ko­men­tuo­siu“, – te­pa­sa­kė di­rek­to­rius.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Je­le­na Va­len­tu­ke­vi­čie­nė tei­gė, kad Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės at­sa­ko­mo­jo raš­to tar­ny­ba dar nė­ra ga­vu­si.

„Mū­sų spe­cia­lis­tai pa­tei­kė sa­vo iš­va­das ir re­ko­men­da­vo nu­trauk­ti su­tar­tį su at­lie­kų ve­žė­ju. Ši su­tar­tis su­da­ry­ta pa­žei­džiant įsta­ty­mą ir ne­ga­li bū­ti vyk­do­ma“, – sa­ko ji.

Pa­sak ve­dė­jos, jei sa­vi­val­dy­bė, ne­kreip­da­ma dė­me­sio į tar­ny­bos re­ko­men­da­ci­jas, to­liau vyk­dys mi­nė­tą su­tar­tį, Tar­ny­ba spręs klau­si­mą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. J. Va­len­tu­ke­vi­čie­nė tei­gia, kad to­kiu at­ve­ju bus krei­pia­ma­si į teis­mą.

Ka­dan­gi dėl Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bo Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai už­klau­si­mus pa­tei­kė Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, pa­tik­ri­ni­mo iš­va­dos per­duo­tos ir šiai ins­tan­ci­jai.

Vie­šą­jį pir­ki­mą dėl at­lie­kų tvar­ky­mo mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­skel­bu­si 2009 me­tų spa­lį. Ja­me da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai. Ma­žiau­sią pa­slau­gos kai­ną pa­siū­lė UAB „VSA Vil­nius”. At­plė­šus vo­kus, ko­mi­si­ja pra­dė­jo tik­rin­ti pre­ten­den­tų in­for­ma­ci­ją. Bu­vo ke­tin­ta nu­sta­ty­ti pre­li­mi­na­rią pa­siū­ly­mų ei­lę, o tuo­met skelb­ti lai­mė­to­ją.

Su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ju pla­nuo­ta pa­si­ra­šy­ti 2010 me­tų sau­sį. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė kreip­tis į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą dėl su­ti­ki­mo nu­trauk­ti kon­kur­są. Aiš­kin­ta, kad pa­si­kei­tė eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ir sa­vi­val­dy­bė vi­suo­ti­nei rin­klia­vai nė­ra pa­si­ruo­šu­si.

Bu­vo pa­skelb­tas nau­jas kon­kur­sas. Per­nai lie­pą vėl at­plėš­ti kon­kur­so „At­lie­kų tvar­ky­mas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je 2011-2015 me­tais“ vo­kai su da­ly­vių pa­siū­ly­mais. Lai­mė­to­ju pri­pa­žin­ta UAB „Dzūt­ra“, kon­kur­se da­ly­va­vu­si kar­tu su UAB „Izo­ba­ra“. Ant­ro­je są­ra­šo vie­to­je įra­šy­ta UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“, kon­kur­se da­ly­va­vu­si pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį su UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ Lan­gų cen­tru ir UAB „Za­ra­sų ko­mu­na­li­nin­kas“. Vė­liau UAB „Dzūt­ra“ nu­ta­rė ne­da­ly­vau­ti to­les­nė­se kon­kur­so pro­ce­dū­ro­se, tad su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su ant­ro­je po­zi­ci­jo­je bu­vu­sia „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų