Pa­ga­liau vie­na le­gen­da lyg ir pil­do­si, kad Uk­mer­gę vi­sais lai­kais gar­si­no mo­te­rys. Ne­mi­nė­siu vi­sų, ži­no­mų iki šiol. Šian­dien svar­biau­sia ži­nia ta, kad Uk­mer­gė – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­kės mies­tas.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

 

La­bai pa­tin­ka, kai te­le­vi­zi­ja ro­do gra­žų na­mą ir su­tvar­ky­tą ap­lin­ką, kai pa­gar­biai ta­ria ma­no mies­to var­dą.

Iki šiol mus ži­no­jo kaip pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­ro kraš­tą. O da­bar šis kraš­tas – re­a­lus bran­džios po­li­ti­kės gy­ve­ni­mas ir jos pė­dos, įmin­tos mies­to gat­vė­se.

Mes kiek­vie­nas sa­vaip pa­žįs­ta­me ir ži­no­me šią po­li­ti­kę. Svar­bu, kad ji pri­ėmė šį gy­ve­ni­mo iš­šū­kį ir ren­gia­si rim­tam dar­bui.

Ar jos iš­šū­kį pa­si­ruo­šęs pri­im­ti mū­sų kraš­tas?

Pra­si­de­dan­tis šil­dy­mo se­zo­nas – da­bar pa­ti ak­tu­a­liau­sia te­ma. Na­muo­se bus šil­ta. Pi­giai ar bran­giai – ki­tas klau­si­mas.

So­cia­li­nė erd­vė ir ap­lin­kos po­li­ti­ka ža­da tra­di­ci­nius ru­dens ir žie­mos mė­ne­sius: ma­žai švie­sos, dar­ga­na ir nuo­lat tos pa­čios gy­ve­ni­miš­kos pro­ble­mos. Spęs­ti jas sun­ku, nes nuo­lat trūks­ta pi­ni­gų. Ir dau­ge­lio na­muo­se, ir ra­jo­no biu­dže­te.

Bet juk to­kia re­a­li ga­li­my­bė pa­kil­ti ma­no mies­tui yra kaip tik šiuo me­tu, kuo­met jam pa­dė­ti pa­si­ruo­šę du LR Sei­mo na­riai ir pa­ti pir­mi­nin­kė?

Pa­gal­vo­kim, ko mes ga­lim pa­pra­šy­ti šių gar­bių ir la­bai daug ga­lin­čių po­nų?

Pir­miau­sia, aiš­ku, pa­sva­jo­kim apie pa­trauk­lius in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus. Apie tai, kad mies­te ar ra­jo­ne at­si­ras­tų ga­myk­la ar įmo­nė, kur dirb­tų jau­ni mies­te­lė­nai. Kad at­vyk­tų į sve­čius tur­tin­gi, mąs­tan­tys eu­ro­pie­čiai, su­si­ža­vė­tų mū­sų mies­tu – kryž­ke­le ir nu­tar­tų in­ves­tuo­ti.

Ir jie ne­ap­si­rik­tų, nes mes, uk­mer­giš­kiai, darbš­tūs žmo­nės. Ne­svar­bu, kad kar­tais pa­si­ba­ram ar su­si­pyks­tam, da­bar juk gy­ve­na­me ki­to­kį sta­tu­są tu­rin­čia­me mies­te.

Da­bar žur­na­lis­tai do­mi­si Po­nios pir­mi­nin­kės ast­ro­lo­gi­ja, dė­lio­ja įvai­rius jos pir­mų­jų žings­nių va­rian­tus.

Ta­čiau kad ir ko­kie bus jos spren­di­mai vals­ty­bei, svar­biau­sia, kad jie bū­tų pri­im­ti tiks­liai pa­skai­čia­vus, tie­siai įvar­din­ti.

Ma­nau, kad vyk­da­ma šar­vuo­tu au­to­mo­bi­liu na­mo, į Uk­mer­gę, ji kar­tais pa­gal­vos ir apie sa­vo mies­to ge­ro­vę, apie ei­li­nius mies­to žmo­nes, da­bar gy­ve­nan­čius Sei­mo pir­mi­nin­kės mies­te.

Autorė: Li­na SUKACKIENĖ

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų