Be­lauk­da­mi re­konst­ruk­ci­jos, pa­tys ėmė­si „sta­ty­bų“

 

Tur­gaus par­da­vė­jai ge­rą de­šimt­me­tį lau­kė, kol iš­si­pil­dys sa­vi­nin­kų pa­ža­dai su­teik­ti jiems žmo­niš­kes­nes dar­bo są­ly­gas. Ne­ap­si­ken­tę ėmė sta­ty­tis sta­cio­na­rias pa­vė­si­nes, ap­sau­gan­čias nuo lie­taus ir vė­jo. Kai ku­riems to­kia „sta­ty­ba“ at­si­ė­jo net ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

„Da­bar vėl iš­gir­do­me gan­dus, kad tur­ga­vie­tės lau­kia per­mai­nos. Nie­kas mums apie tai ne­pra­ne­šė, gal bū­tu­me nė ne­si­sten­gę tūks­tan­čius iš­leis­ti. Jei da­bar mū­sų pa­vė­si­nės truk­dys pro­jek­tams ir jas nu­griaus?“ - svars­tė pre­kei­viai.

 

 

Eko­no­mis­tai tvir­ti­na, kad kri­zės me­tu smul­kio­ji pre­ky­ba pa­ly­gin­ti su di­džiai­siais cen­trais nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Jie jau bu­vo pri­sis­va­jo­ję apie kios­kus, ku­riuos ža­dė­jo sta­ty­ti tur­ga­vie­tės sa­vi­nin­kai. Bet su­pra­to, kad bu­vo tik pa­ža­dais mai­ti­na­mi. Tai­gi ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas ėmė­si sa­vo są­nau­do­mis.

Per mė­ne­sį UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ ad­mi­nist­ra­ci­ja par­duo­da apie šim­tą lei­di­mų nuo­la­ti­niams tur­gaus par­da­vė­jams. Ki­ta da­lis par­da­vė­jų pre­kiau­ti at­ei­na tik ret­sy­kiais.

Nu­si­lei­do ant že­mės

Dar prieš me­tus UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ bu­vo pa­si­ren­gu­si pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bai tur­gaus te­ri­to­ri­jo­je. „Nuo min­ties apie di­de­lį pre­ky­bos cen­trą nu­si­lei­do­me ant že­mės. Da­bar tik­rai ne tas lai­kas, ka­da ap­si­mo­kė­tų sta­ty­ti šį ob­jek­tą – ša­ly­je jau ne vie­nas pre­ky­bos cen­tras už­si­da­rė“, - sa­ko UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas.

Jis pa­pa­sa­ko­jo, kad iš­ki­lo bū­ti­ny­bė įreng­ti tur­ga­vie­tė­je nau­ją trans­for­ma­to­ri­nę, nes pa­dau­gė­jo vit­ri­nų ir elek­tros ener­gi­jos su­nau­do­ja­ma vis dau­giau. Taip pat pa­gal­vo­ta ir apie gam­ti­nių du­jų įve­di­mą.

Jau nu­ma­ty­ta vie­ta, kur ša­lia ha­lės pa­sta­to tu­rė­tų iš­kil­ti sto­gi­nės su pre­kys­ta­liais, skir­tos pre­ky­bai se­zo­ni­nė­mis pre­kė­mis, gė­lė­mis. „Jos bus ki­to­je vie­to­je – eis ne ly­giag­re­čiai Klai­pė­dos gat­vei, kaip yra da­bar, bet pa­lei ha­lę. Ir ma­no­me, kad už­teks tri­jų. Nors da­bar yra ke­tu­rios, vie­na sto­gi­nė daž­niau­siai bū­na apy­tuš­tė“, - sa­ko V. Ma­siu­kas.

Anot įmo­nės va­do­vo, juos ri­bo­ja ir sta­ty­bų se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je rei­ka­la­vi­mai. Ka­dan­gi tur­ga­vie­tė kaip tik yra se­na­mies­čio zo­no­je, ga­li­ma deng­ti tik šlai­ti­nį sto­gą. Ko­kią dan­gą jam pa­nau­do­ti, dar svars­to­ma. Di­rek­to­rius sa­ko, kad dau­ge­lį dar­bų ban­dys at­lik­ti be su­bran­go­vų – sa­vo įmo­nės jė­go­mis.

V. Ma­siu­kas pa­ti­ki­no, kad pre­kei­vių įsi­reng­tos sta­cio­na­rios pa­vė­si­nės nu­ma­to­miems dar­bams ne­truk­dys. „Ne­slo­pi­no­me jų ini­cia­ty­vos įsi­reng­ti to­kias nuo­la­ti­nes pre­ky­bos vie­tas. Gal jos ir ne­la­bai kaip at­ro­do, bet ma­nau, kad mū­sų tur­gui jos tin­ka­mos. Ran­ka ne­kil­tų jų nu­griau­ti. Juk pro­vin­ci­jos tur­gus tu­ri at­ro­dy­ti ki­taip nei sos­ti­nės ar pre­ky­vie­tė mies­to cen­tre“, - sam­pro­ta­vo pa­šne­ko­vas.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų