Nenustatytos tapatybės asmenis laidos Pašilėje

Ne­at­pa­žin­ti ar ar­ti­mų­jų ne­pa­lai­do­ti uk­mer­giš­kiai at­guls Pa­ši­lės ka­pi­nė­se. To­kia tvar­ka įsi­ga­lio­jo ra­jo­no ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus ne­nu­sta­ty­tos ta­pa­ty­bės žmo­gaus pa­lai­kų lai­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pa­gal anks­čiau ga­lio­ju­sią tvar­ką ne­nu­sta­ty­tos ta­pa­ty­bės ar ar­ti­mų­jų ne­tu­rin­tys as­me­nys bu­vo lai­do­ja­mi Duks­ty­nos ka­pi­nė­se. Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad šių žmo­nių pa­lai­kams lai­do­ti bu­vo skir­ta at­ski­ra ei­lė. To­je pa­čio­je ei­lė­je bu­vo lai­do­ja­mi mi­ru­sie­ji, ku­rių lai­do­tu­vė­mis jų ar­ti­mie­ji pa­si­rū­pin­ti at­si­sa­ky­da­vo.

 

Ra­do tin­ka­mą plo­tą

 

Ka­dan­gi ka­pi­nių ei­lė, ku­rio­je bu­vo 29 lai­do­ji­mo vie­tos, jau už­pil­dy­ta, iš­ki­lo bū­ti­ny­bė iš­rink­ti ki­tą vie­tą.

Pa­ši­lės ka­pi­nės, se­niū­no tei­gi­mu, pa­si­rink­tos dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – jo­se dau­giau­sia tam tin­ka­mo nuo­ša­laus plo­to – net 45 lai­do­ji­mo vie­tos.

Pa­si­rink­ta tvar­ka mi­ru­siuo­sius, ku­rių ka­pa­vie­čių tik­rai ne­tvar­kys ar­ti­mie­ji, lai­do­ti tam skir­to­je ka­pi­nių te­ri­to­ri­jos vie­to­je. Ji pa­to­gi tuo, kad se­niū­ni­jai pa­to­giau pri­žiū­rė­ti to­kius ap­leis­tus ka­pus. Per vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą įdar­bin­ti as­me­nys ke­le­tą kar­tų per me­tus juos su­tvar­ko. Esant ga­li­my­bei, ka­pa­vie­tės pa­žy­mi­mos pa­min­kli­niais ak­me­ni­mis.

S. Jac­kū­nas sa­ko, kad Pa­ši­lės ka­pi­nė­se nu­ma­ty­to­je da­ly­je pas­ku­ti­nį prie­globs­tį taip pat at­ras ir tie, ku­rie ne­tu­rė­jo jų pa­lai­kais pa­si­rū­pin­ti ga­lin­čių ar­ti­mų­jų, bei ve­lio­nys, ku­rių ar­ti­mie­ji jų lai­do­ti ne­pa­no­ro.

 

Ne­at­pa­žin­tų – ma­žai

 

Ne­at­pa­žin­tų as­me­nų mū­sų ra­jo­ne lai­do­ja­ma la­bai ma­žai. Se­niū­no tei­gi­mu, per de­šimt­me­tį te­bu­vo tik du, ku­rių as­me­ny­bės taip ir li­ko pa­slap­ty­je.

Ne­nu­sta­ty­tos ta­pa­ty­bės bei gi­mi­nai­čių ne­tu­rin­čių as­me­nų lai­do­tu­vė­mis rū­pi­na­si se­niū­ni­ja. Jei mi­ru­sy­sis ne­at­pa­žin­tas, pro­ku­ra­tū­ra iš­duo­da se­niū­ni­jai ati­tin­ka­mą do­ku­men­tą. Jei ne­nu­sta­ty­ti ar­ti­mie­ji ar jie lai­do­ti at­si­sa­ko, raš­tą iš­duo­da po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Lie­tu­vos pi­lie­čių „val­diš­koms“ lai­do­tu­vėms vals­ty­bė ski­ria 1040 li­tų. Jei mi­ru­sy­sis – pen­si­nin­kas, dar pri­de­da­ma ir jo mir­ties mė­ne­sio pen­si­ja.

Ne­nu­sta­ty­tos ta­pa­ty­bės ve­lio­niui pa­lai­do­ti vals­ty­bė pi­ni­gų ne­ski­ria – mo­ty­vuo­ja­ma tuo, jog ne­aiš­ku, ar jis – Lie­tu­vos pi­lie­tis. Jų lai­do­tu­vė­mis se­niū­ni­ja pa­si­rū­pi­na nau­do­da­ma­si lė­šo­mis iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus fon­do, skir­to iš anks­to ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams.

S. Jac­kū­nas pa­sa­ko­ja su­si­dū­ręs ir su pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jais. Kar­tą į se­niū­ni­ją at­ėju­si už val­diš­kus pi­ni­gus pa­lai­do­to­jo gi­mi­nai­tė pa­reiš­kė, kad se­niū­ni­ja pa­si­sa­vi­no lai­do­tu­vių pi­ni­gus. Tik pa­ro­džius jos pa­čios pa­tvir­tin­tą raš­tą, kad ji at­si­sa­ko pa­lai­kais rū­pin­tis, ap­ri­mo.

Pa­sak se­niū­no, ne­ran­dant gi­mi­nių, lai­do­ti ve­lio­nio ne­sku­ba­ma – mor­ge jis pa­lai­ko­mas bent sa­vai­tę. Ne­re­tai il­ges­nės pa­ieš­kos duo­da vai­sių ir gi­mi­nės at­si­ran­da.

Ben­dras vi­sų mies­to ka­pi­nių plo­tas – per 14 hek­ta­rų. Pa­ši­lės ka­pi­nių plo­tas – 1,9 hek­ta­ro. Di­džiau­sios mies­te yra Duks­ty­nos ka­pi­nės. Jos už­ima dau­giau kaip 7 hek­ta­rus plo­to. Il­ga­lai­kiuo­se pla­nuo­se nu­ma­ty­ta jas iš­plės­ti iki 27 hek­ta­rų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų