Oninių proga – koplytstulpį ir knygą

Šešuo­liuo­se gy­ve­nan­tis is­to­ri­kas, et­no­gra­fas Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis su ben­dra­min­čiais mies­te­liui pa­do­va­no­jo gra­žių do­va­nų. Šių­me­ti­nius tra­di­ci­nius Še­šuo­lių at­lai­dus – Oni­nes pa­žen­kli­no ke­li uni­ka­lią is­to­ri­nę ver­tę tu­rin­tys ak­cen­tai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kny­ge­lę ir me­da­lį Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis įtei­kė vie­nam iš ben­dra­min­čių – kal­viui Juo­zui Ši­mo­niui.

Pa­čia­me Še­šuo­lių cen­tre sek­ma­die­nį bu­vo pa­šven­tin­tas kop­lyt­stul­pis. Jo idė­jos krikš­ta­tė­vis – S. Bud­rai­tis, o su­ma­ny­mo įgy­ven­din­to­jai – skulp­to­rius Va­len­ti­nas But­kus, kal­viai Pet­ras ir Juo­zas Ši­mo­niai, mies­te­lio se­niū­nas Jo­nas Dik­čius.

Ąžuo­li­nis me­ta­li­niais ak­cen­tais iš­puoš­tas še­šių met­rų aukš­čio kop­lyt­stul­pis pui­kiai įsi­kom­po­na­vo į mies­te­lio erd­vę. Ne­to­lie­se – 1923 me­tais sta­ty­tas pa­min­klas Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bei, už jo – mies­te­lio baž­ny­čia. Idė­jos su­ma­ny­to­jai įsi­ti­ki­nę – to­kia do­va­na – tai pui­kus įro­dy­mas, kad ben­dro­mis jė­go­mis kiek­vie­ną gra­žų su­ma­ny­mą ga­li­ma įgy­ven­din­ti. Tie­sa, skulp­to­riui už dar­bus lė­šas dar teks su­rink­ti, ta­čiau ti­ki – ben­dro­mis jė­go­mis tai pa­vyks pa­da­ry­ti.

 

08-02-2_straipsnio_2_nuotr

Še­šuo­lius pa­puo­šė kop­lyt­stul­pis.


Dar vie­ną kop­lyt­stul­pį S. Bud­rai­tis pa­sta­tė sa­vo so­dy­bo­je. Ir ne­at­si­tik­ti­nai – kop­lyt­stul­piai, kry­žiai šiam prieš ket­ve­rius me­tus  Še­šuo­liuo­se ap­si­gy­ve­nu­siam et­no­gra­fui – iš­skir­ti­nai bran­gus is­to­ri­nis pa­li­ki­mas. Ma­no, kad jį bū­ti­na iš­sau­go­ti.

Puo­se­lė­da­mas šią min­tį vy­ras su­rin­ko me­džia­gą apie kraš­to kry­žius, kop­lyt­stul­pius, ka­pi­nai­tes, var­pus, baž­ny­čią ir jo­je tar­na­vu­sius ku­ni­gus ir iš­lei­do kny­gą.

Kny­go­je „Še­šuo­lių se­niū­ni­jos kry­žiai ir kop­lyt­stul­piai“ taip pat pa­žy­mė­ti vi­si šių apy­lin­kių kai­mai. Toks lei­di­nys – uni­ka­li do­va­na, apie ku­rią ga­lė­tų sva­jo­ti kiek­vie­no kai­mo ben­druo­me­nė.

Kny­gą au­to­rius iš­lei­do sa­vo lė­šo­mis. Už pa­gal­bą dė­ko­ja rė­mė­jams: kle­bo­nui mon­sin­jo­rui Juo­za­pui Dab­ra­vols­kui ir ūki­nin­kui Jur­giui Pa­liu­kui.

Au­to­rius pa­sa­ko­jo, kad šia­me kraš­te bū­da­mas nau­ja­ku­riu la­bai no­rė­jo pa­žin­ti apy­lin­kes. Grei­tai pa­ma­tė, kad kai ku­rios so­dy­bos – tik­ri is­to­ri­jos klo­dai, pa­žen­klin­ti kry­žiais, kop­lyt­stul­piais, rū­pin­to­jė­liais.

Mo­to­cik­lu S. Bud­rai­tis ap­va­žia­vo ir pats nu­fo­tog­ra­fa­vo įdo­miau­sias so­dy­bas, o svar­biau­sia – prie jų sto­vin­čius kry­žius. Il­gai ana­li­za­vo ir baž­ny­ti­nius ar­chy­vus. Me­džia­gą kny­ge­lei rin­ko po­rą me­tų. Iš vi­so įam­ži­no apie 50 kry­žių. Kai ku­rie iš jų – se­nu­tė­liai, ap­leis­ti, gal­būt at­ei­ty­je tik nuo­trau­ko­se ir be­lik­sian­tys.

Kny­ge­lė­je pa­nau­do­tos po­etės Da­nu­tės Vas­ke­lai­tės ei­lės. Lei­di­nys iš­leis­tas 150 eg­zem­plio­rių ti­ra­žu.

Is­to­ri­nių do­va­nų mies­te­liui kom­po­zi­ci­ją vai­ni­ka­vo ke­ra­mi­ki­nis me­da­lis, su­kur­tas ir pa­ga­min­tas mies­te­lio se­niū­no Jo­no Dik­čiaus už­sa­ky­mu. Per Oni­nes šiuo me­da­liu bu­vo ap­do­va­no­ti kraš­to is­to­ri­ją puo­se­lė­jan­tys še­šuo­liš­kiai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # Dovydas 2017-04-06 23:39
Sveiki ar galima butų sužinoti Va­len­ti­nas But­kus kontaktus dėl koplystulpio informacijos
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų