Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Strim­gal­viais ri­ta­mės į pa­va­sa­rio glė­bį. Grei­tai bū­sim iš­bu­čiuo­ti sau­lės, gė­lių, lakš­tin­ga­lų gies­mių ir svai­gi­nan­čiai švel­nios ža­lu­mos.

Be­si­bai­gian­ti sa­vai­tė pra­plau­kia su vi­sa puokš­te at­min­ti­nų da­tų. Šven­ti­nių ir ne­la­bai.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, kas tre­čias moks­lei­vis Lie­tu­vo­je pa­ti­ria pa­ty­čias. Šiai pro­ble­mai iš­kel­ti penk­tą kar­tą skel­bia­ma „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“. Šie­met sie­kia­ma ypa­tin­gą dė­me­sį at­kreip­ti į pa­ty­čias elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je ir su­au­gu­sių­jų at­sa­ko­my­bę jas stab­dant.

 

Ko­vo 24-ąją Pa­sau­lio svei­ka­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos spren­di­mu mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė tu­ber­ku­lio­zės die­na. Ji skir­ta pla­čiau in­for­muo­ti žmo­nes apie šią klas­tin­gą ir la­bai pa­vo­jin­gą li­gą.

Ko­vo 25-oji mi­nė­ta kaip gan­dro šven­tė. Apy­tik­riai šią die­ną į Lie­tu­vą par­skren­da gan­drai. Ti­kė­ta – šie rau­don­ko­jai tar­si iš­vai­ko pas­ku­ti­nius žie­mos le­dus, o pir­mą kar­tą pa­ma­ty­tas gan­dras ga­li daug nu­lem­ti vi­siems me­tams. Jei pir­mą kar­tą pa­ma­tai gan­drą skren­dan­tį – vis­kas pui­kiai ir spar­čiai sek­sis, jei tu­pin­tį – vis­kas šie­met ei­sis iš lė­to. Ne­te­kė­ju­sioms mer­gi­noms skren­dan­tis gan­dras reiš­kė, kad jos šie­met iš­te­kės, o tu­pin­tis – kad te­be­tu­pės tė­vų na­muo­se...

Ka­ta­li­kų pa­sau­ly­je ko­vo 25-oji – Ap­si­reiš­ki­mas Šv. Mer­ge­lei Ma­ri­jai. Tai šven­tė, ku­rios me­tu pa­ger­bia­mas Ma­ri­jos pa­klus­nu­mas Die­vui. Da­ta pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai: at­si­žvel­giant į tai, kad Kris­tus gi­mė per Ka­lė­das – po de­vy­nių nėš­tu­mo mė­ne­sių. Be to, ma­ny­ta, kad pa­va­sa­rį bu­vo su­kur­tas ir vi­sas pa­sau­lis.

Ko­vo 27-oji – Tarp­tau­ti­nė te­at­ro die­na. Žo­dis „te­at­ras“ ki­lo iš grai­kų kal­bos ir tai reiš­kia vie­tą, skir­tą vai­dy­bai. Te­at­ro iš­ta­kų ga­li­ma ras­ti dar se­no­vės me­džio­to­jų ir žem­dir­bių apei­go­se, liau­dies pa­pro­čiuo­se...

Ne­ra­mu­mų pa­sau­ly­je kon­teks­te itin iš­si­ski­ria dar vie­na at­min­ti­na šios sa­vai­tės da­ta – šį šeš­ta­die­nį mi­ni­ma Lie­tu­vos įsto­ji­mo į NATO – Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­ją die­na.        

Į šią or­ga­ni­za­ci­ją mū­sų ša­lis įsto­jo ly­giai prieš de­šimt­me­tį, ko­vo 29-ąją. Ta­čiau koks svar­bus tai įvy­kis, su­vo­kia­me tik da­bar.

Juk iki Kry­mo oku­pa­ci­jos re­tas su­si­mąs­ty­da­vo­me apie re­a­lias grės­mes Lie­tu­vai. At­ro­dė – kas čia mus puls? Šian­dien min­tys vi­sai ki­to­kios. Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad dau­gu­ma lie­tu­vių jun­ta re­a­lią Ru­si­jos grės­mę.

Įvy­kiai Uk­rai­no­je ir di­džios kai­my­nės „pri­glaus­ta­me“ Kry­me te­be­lai­ko pri­kaus­tę vi­so pa­sau­lio dė­me­sį. Ypač skaus­min­gai į juos re­a­guo­ja Bal­ti­jos ša­lys. Kur ne­re­a­guo­si, jei Lu­ka­šen­ka vie­šai iš­rė­kė, kad Lie­tu­vai tei­sė­tai pri­klau­so tik Šiau­liai, Kau­nas ir Pa­ne­vė­žys. Vi­sa ki­ta esą tu­rė­tų pa­si­im­ti Ru­si­ja... 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų