Savivaldybė didina socialinių būstų fondą

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na pirk­ti ke­tu­ris bu­tus. Taip di­di­na­mas so­cia­li­nių būs­tų fon­das. La­biau­siai sto­ko­ja­ma mies­te esan­čių so­cia­li­nių būs­tų. Kai­mo vie­to­vė­se jų kra­to­si net tei­gian­tie­ji, kad ne­tu­ri kur gy­ven­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Savivaldybė ketina pirkti keturis butus.

Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei skir­ta 152 tūks­tan­čiai li­tų. Dar 23,9 tūks­tan­čio sa­vi­val­dy­bė ga­vo pri­va­ti­za­vu­si ke­le­tą bu­tų se­na­mies­ty­je. Šie pi­ni­gai pri­va­lo bū­ti pa­nau­do­ti so­cia­li­nių būs­tų plėt­rai.

Už tu­ri­mą su­mą ke­ti­na­ma įsi­gy­ti ke­tu­ris bu­tus, ku­rie bū­tų pa­nau­do­ti so­cia­li­niam būs­tui.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė sa­ko, kad per po­rą sa­vai­čių nuo kon­kur­so pa­skel­bi­mo gau­ti 14 uk­mer­giš­kių pa­siū­ly­mai.

Ji ne­sle­pia, kad sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, at­si­žvelg­da­mi į ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ką mū­sų mies­te, ti­kė­jo­si dau­giau pa­siū­ly­mų.

Vo­kų plė­ši­mo pro­ce­dū­ra įvy­ko pra­ėju­sią sa­vai­tę. Tuo­met ir pa­aiš­kė­jo, ko­kius bu­tus ir ko­kia kai­na sa­vi­val­dy­bei pirk­ti siū­lo gy­ven­to­jai.

Šiuo me­tu ko­mi­si­jos na­riai tik­ri­na gy­ven­to­jų pa­teik­tus do­ku­men­tus, jų tei­sin­gu­mą – ar jie už­pil­dy­ti pa­gal nu­ro­dy­tus kon­kur­so rei­ka­la­vi­mus. Jau da­bar aiš­ku, kad kai ku­rie iš par­da­vė­jų to ne­su­ge­bė­jo pa­da­ry­ti ir jų pa­siū­ly­mai bus at­mes­ti.

Ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma su­si­siek­ti su tvar­kin­gai do­ku­men­tus už­pil­džiu­siais bu­tų sa­vi­nin­kais, ap­žiū­rė­ti tin­ka­mus va­rian­tus.

Anot J. Ka­na­pec­kie­nės, pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai, į ku­riuos kreips dė­me­sį ko­mi­si­ja, – tai siū­lo­mo būs­to kai­na, jo vie­ta ir pa­tal­pų būk­lė.

Dau­giau kaip pu­sė iš sa­vi­val­dy­bei siū­lo­mų bu­tų – Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne. Du bu­tai yra mies­to cen­tre – Ge­di­mi­no ir Pi­lies gat­vė­se, po vie­ną – Kau­no ir Žie­do gat­vė­se.

Siū­lo­mų būs­tų kai­nos svy­ruo­ja nuo 38 iki 97 tūks­tan­čių li­tų.

„At­plė­šus vo­kus, pa­aiš­kė­jo, kad ga­li­me įsi­gy­ti ke­tu­ris bu­tus. Pirk­ti su vi­so­kiais eu­ro re­mon­tais ne­si­ruo­šia­me, bet ir ap­leis­tų ne­rei­kia. Dai­ry­si­mės va­rian­to, kad bū­tų tvar­kin­gi bu­tai, ku­riuo­se lau­kian­tie­ji so­cia­li­nio būs­to ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti iš kar­to, nes re­mon­tuo­ti lė­šų ne­tu­ri­me“, – sa­vi­val­dy­bės pla­nus at­sklei­dė pa­va­duo­to­ja.

Taip pat pir­me­ny­bė bus tei­kia­ma 1,5–2 kam­ba­rių bu­tams, esan­tiems mies­to te­ri­to­ri­jo­je.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je – 403 so­cia­li­niai būs­tai. Pa­gal plo­tą jie už­ima be­veik 17 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų. Juose ap­gy­ven­din­ti 976 nuo­sa­vo būs­to ne­tu­rin­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Ka­dan­gi so­cia­li­nių būs­tų ra­jo­ne trūks­ta, prie jų nu­tį­so ne­men­ka 312 šei­mų, lau­kian­čių­ bu­to, ei­lė.

Pa­gal būs­to sky­ri­mo mo­ty­va­ci­ją su­da­ry­tos še­šios at­ski­ros ei­lės. Dau­giau­sia šei­mų ben­dro­je ei­lė­je – 126. Būs­to lau­kia 74 jau­nos šei­mos, 63 ne­įga­lie­ji, 25 gau­sios šei­mos, 21 naš­lai­tis ar li­kęs be tė­vų glo­bos. Taip pat 4 as­me­nys ar šei­mos – būs­to pa­ge­ri­ni­mo ei­lė­je.

Pas­ku­ti­nį kar­tą du bu­tus mies­te sa­vi­val­dy­bė įsi­gi­jo 2007 me­tais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų