Mokesčio prieš euro įvedimą nepadidino

Praeitą savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje pasijuto atostogų nuotaikos – dalyvavo 19 narių iš 25. Nepritarta diferencijuotam daugiabučių administravimo mokesčio nustatymui.

 

Autorės nuotr. Vasara praretino tarybos narių gretas.


 

Tarybos nariai baiminasi, kad mokesčio padidinimo priežastis gali būti susieta su artėjančiu euro įvedimu.

Šį posėdį piliečių tribūna liko tuščia – norinčių pasisakyti iš jos nebuvo. Tačiau buvo atsakyta į gegužę vykusio posėdžio metu ukmergiškių iškeltus klausimus.

Į juos atsakė UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Raimondas Ragauskas, nes priekaištai lietė šios įmonės veiklą – šilumos kainas, poilsiavietės prie Makio ežero remontą. Vadovas buvo kaltinamas lėšų švaistymu.

R. Ragauskas paaiškino, kad šilumos kainos skaičiuojamos atskirai Ukmergės ir Šventupės vartotojams. Vadovaujamasi Šilumos ūkio įstatymu, šilumos kainų nustatymo metodika ir kitais teisės aktais.

Pasak jo, bazinių šilumos kainų dedamąsias pernai liepą suderino Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, patvirtino rajono taryba. Bendrovė kas mėnesį perskaičiuoja kainas, atsižvelgdama į faktines pirkto kuro kainas.

Šventupės gyvenvietėje šilumos energija tiekiama 241 vartotojui. 69 vartotojams valstybė iš dalies kompensuoja šildymo ir karšto vandens sąnaudas. Karšto vandens tiekimo veikla nuostolinga ir Ukmergėje, ir Šventupėje.

Pasak R. Ragausko, šiuo metu rengiamas Ukmergės rajono centralizuoto šilumos tiekimo specialusis planas, kuriame bus teikiami pasiūlymai, kaip organizuoti centralizuotos šilumos tiekimą Šventupėje.

Direktorius priminė, kad poilsiavietė prie Makio ežero pastatyta daugiau nei prieš 30 metų. Ji nuosavybės teise priklauso UAB „Ukmergės šiluma“. „Savininkas turi pareigą prižiūrėti turtą, laiku ji remontuoti“, – teigė pranešėjas.

Atlikto remonto poilsiavietėje sąnaudos – 19,6 tūkstančio litų. Šios sąnaudos nėra įtraukiamos skaičiuojant šiluminės energijos kainą. Poilsiavietės metinės sąnaudos sudaro 4199 litus.

„Darbuotojai rado atidarytas namelio duris, ir nustebino, kad namelio vidaus nuotraukos pasirodė p. J. Kazėno „Facebook“ socialinėje paskyroje“, – paviešino R. Ragauskas.

„Bitė“ pakeitė planus

Ukmergės rajono meras Vydas Paknys perskaitė iš UAB „Bitė Lietuva“ gautą pranešimą, jog bendrovė atsisako nuomotis iš savivaldybės anksčiau planuotas buvusios Jaunimo mokyklos patalpas. Įtakos apsisprendimui turėjo vieningos nuomonės šiuo klausimu nebuvimas tarp politikų bei publikacijos apie tarybos narių ginčus viešojoje erdvėje. Apie tai jau rašėme „Ukmergės žiniose“.

Bendrovės vadovai paaiškino, kad Klientų aptarnavimo centrą vis tiek steigs Ukmergėje, tačiau tariamasi su privačiu sektoriumi. Planuojama, kad jame bus įsteigta nuo 50 iki 100 darbo vietų. Kurią įmonę pasirinko „Bitė“, nepranešama.

Padidinti atlyginimai

Vadovaujantis gegužės mėnesį išleistu kultūros ministro įsakymu, didinami kultūros darbuotojų atlyginimai. Visų kultūros darbuotojų atlyginimai padidinami vienodai – 244 litais. Toks Kultūros ministerijos sprendimas. Rajono taryba kaip steigėjas nustato savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientus.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientas – 23,2. Atlyginimas bus 2830 litų. Ukmergės kraštotyros muziejaus direktoriaus atlyginimo koeficientas – 21,7. Alga – 2647 litai. Koeficientą nustačius 23,4, Ukmergės kultūros centro direktoriaus alga padidės iki 2855 litų. Šie atlyginimai nurodyti neatskaičiavus mokesčių.

Sprendimas įsigalioja nuo liepos 1 dienos.

Tarybos nariai priminė, kad kultūros įstaigų vadovams atlyginimai per pusmetį keliami antrą kartą. Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė paaiškino, jog jie buvo vieni mažiausių respublikoje.

Pernai gruodį 171 „popieriniu“ litu pakeltas kultūros centro, 268 litais – bibliotekos, 207 litais – muziejaus vadovų atlyginimai. Per metus biudžetui tai kainavo 7754 litus.

Dabartinis visų kultūros darbuotojų atlyginimų didinimas savivaldybės biudžetui nekainuos nieko. Kultūros ministerija šiems metams skyrė 211 tūkstančių litų. Iš jų 61 tūkstantis litų skirtas darbo užmokesčiui.

Stebėtojų tarybose – pasikeitimai

Sveikatos priežiūros įstatyme numatoma, kad asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose penkeriems metams sudaroma stebėtojų taryba. Kadangi priėjo laikas tvirtinti naujas VšĮ Ukmergės ligoninės bei Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybas, šis klausimas buvo pateiktas svarstyti tarybos nariams.

Į VšĮ Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybą išrinkti Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Rolandas Janickas, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės rajono skyriaus valdybos pirmininkas Stanislovas Laurinavičius, Ukmergės rajono savivaldybės Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Radvilienė, VšĮ Ukmergės ligoninės profesinių sąjungų atstovė Irena Stakauskienė, Ukmergės rajono savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Šičkinienė.

Liberalcentristas Sigitas Masiulionis klausė, kodėl išbraukta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė Elena Mirinavičienė. Jam buvo atsakyta, kad dėl rotacijos.

Į Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą išrinkti Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Lionė Aleksienė, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Lyška, Ukmergės rajono savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Markevičiūtė, Ukmergės miesto seniūnė Zita Pečiulienė, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro profesinių sąjungų atstovė Daiva Širokina.

Vaikų skaičius susireguliuos

Tarybos nariai patvirtino rajono ikimokyklinio ugdymo grupes ir numatomą vaikų skaičių kitais mokslo metais.

Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė paaiškino, jog kai kuriose įstaigose yra grupių, viršijančių higienos normų leidžiamą vaikų skaičių.

Lopšelinukų grupėje gali būti 15 mažylių. Keliose yra po 16. Darželinio amžiaus, nuo 3 metų, vaikų grupės didesnės – po 20. Pagal sąrašą keliose yra po 21.

Tačiau perviršis labai nedidelis – po vieną vaiką ir tai problemos nekelia. Mat praktika rodo, kad maždaug iki einamųjų metų spalio mėnesio vaikų skaičius sumažėja – kai kurie tėvai vaikus atsiima dėl sunkios adaptacijos.

Be to, yra nustatyta, kad ankstyvojo amžiaus grupių vaikų lankomumas nebūna šimtaprocentinis – lanko vidutiniškai 10–12 vaikų. Jeigu į grupę ateitų visi į sąrašą įtraukti ugdytiniai, lopšeliai-darželiai turi papildomų lovelių, patalynės komplektų ir kitų būtinų priemonių.

Šiuo metu sąraše pagal tėvų prašymus – 1301 ikimokyklinukas. Pasak vedėjos, iki rugsėjo mėnesio dar gali padaugėti 10–20 vaikų.

Tapo gimnazija

Taip pat buvo patvirtintas klausimas dėl Taujėnų vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos. Švietimo ir mokslo ministras birželio 19 d. įsakymu akreditavo Ukmergės rajono Taujėnų vidurinės mokyklos vykdomą vidurinio ugdymo programą.

Nuo rugsėjo 1 dienos ši mokykla pakeičia tipą – tampa gimnazija. Patvirtinti šios švietimo įstaigos nuostatai.

Taujėnų gimnazija vykdys pradinio, pagrindinio ugdymo, akredituotą vidurinio ugdymo programas, priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą.

2014–2015 mokslo metais čia mokysis 168 mokiniai. Tapti gimnazija švietimo įstaiga gali, jei vienuoliktų ir dvyliktų klasių bendras komplektų skaičius sudaro ne mažiau kaip 30 moksleivių. Šią sąlygą Taujėnų gimnazija išpildys.

Tačiau pradinukų skaičius nėra didelis: pirmoje klasėje – 11, antroje – 8, trečioje – 14 vaikų.

Vienodo mokesčio nepatvirtino

Šiame posėdyje buvo pasiūlyta keisti daugiabučių gyventojų UAB Ukmergės butų ūkiui mokamo administravimo mokesčio apskaičiavimo būdą. Apie tai jau rašėme „Ukmergės žiniose“.

Sprendimo projekte siūlyta mokestį nustatyti nuo konkretaus namo dydžio, jo amžiaus, kitų kriterijų.

Tačiau rajono politikai tam nepritarė. Svarstant šį klausimą socialdemokratė Klavdija Stepanova priminė šalies premjero Algirdo Butkevičiaus patarimą atsargiai priimti sprendimus didinant kainas prieš euro įvedimą šalyje.

Dabar visiems daugiabučiams yra nustatytas vienodas administravimo mokestis – 0,14 lito už kvadratinį metrą bendro ploto.

UAB Ukmergės butų ūkio direktoriaus Jono Rinkevičiaus teigimu, politikų sprendimas taikyti tą patį administravimo mokestį visiems daugiabučiams įmonei nuostolingas.

Pastatuose – avarinė būklė

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pateikė tarybos nariams informaciją apie labiausiai „nugyventus“ savivaldybės pastatus, kuriems reikia remonto. Išsakyti ir pasiūlymai biudžete numatyti lėšų eksploatuojamiems, tačiau, kaip buvo įvardinta, avariniams pastatams.

S. Jackūnas atkreipė dėmesį į Lyduokių seniūnijos administracijos pastato būklę. Ji labai prasta – kiauras stogas, per lubas teka vanduo, šilumos nelaiko sienos.

Paprasčiausias remontas, kuris, beje, būtų laikinas – 3–4 metams, kainuotų apie 16 tūkstančių litų. Apšiltinant sienas pastatas būtų apsaugotas ilgam, tačiau kainuotų apie 34,6 tūkstančio litų.

Ukmergės kraštotyros muziejaus buvusios gaisrinės bokštas – taip pat apverktinos būklės. Jo remontui reikėtų rasti biudžete apie 7,5 tūkstančio litų.

Kitas objektas, kurį reikia remontuoti, – Tulpiakiemio kaimo bendruomenės pastato stogas. Per jo išlūžusį stogą į vidų teka vanduo. Remontui reikėtų apie 22 tūkstančių litų.

Ar pritars tarybos nariai išsakytiems pasiūlymams, paaiškės kituose tarybos posėdžiuose.

Liepos mėnesį tarybos nariai atostogaus ir į kitą posėdį susirinks tik rugpjūčio mėnesį.

Autorė: Ligita JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų