Posėdyje – apie aktualius klausimus ir audito ataskaitą

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje nagrinėti ukmergiškiams aktualūs klausimai, o bene daugiausiai diskutuota apie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro audito ataskaitą.

Posėdis pradėtas gėlėmis – su gimtadieniais pasveikinti šį mėnesį juos šventę savivaldybės tarybos nariai Danutė Užkurėlytė, Valdas Kersnauskas, Arūnas Civilka.

Piliečių tribūnoje ukmergiškė Miglė Kačinskienė kalbėjo apie savo atleidimą iš Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro. Centre buvo atsakinga už pagalbos į namus skyrių. Moteris teigė buvusi atleista neteisėtai.

Vilniaus regione

Bus steigiama Vilniaus regiono plėtros taryba. Prie to prisideda Vilniaus miesto, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus rajono ir Ukmergės savivaldybės.

Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas savivaldybės tarybos sprendimu įgaliotas pasirašyti Vilniaus regiono plėtros tarybos steigimo sutartį.

Į šios tarybos kolegiją iš Ukmergės taip pat deleguota vicemerė Agnė Balčiūnienė.

Gatvių pavadinimai

Savivaldybėje atsirado naujų gatvių. Lyduokiuose esančiai suteiktas Gerulių gatvės pavadinimas, Slabados kaime – Gerulių ir Juknonių, Juknonių kaime – Gerulių, Juknonių ir Slabados, Virkščių kaime – Slabados gatvės pavadinimas.

Melioracijos darbai

Pakeista rajono savivaldybės šių metų melioracijos darbų programa. Ji keičiama, nes, atlikus planuotų rangos darbų pirkimus, keitėsi lėšų poreikis. Sutaupytos lėšos perkeliamos kitų darbų ir paslaugų pirkimui.

Paslaugos jaunimui

Planuojamas projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų rajonų savivaldybėse“. 

Rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras paraišką teikia pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą.

Numatoma parama psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms. Numatomos veiklos: renginiai, mokymai, konsultacijos, apklausos, tyrimai, o partneriai – Molėtų ir Širvintų rajonų savivaldybės. Projektas truktų dvejus metus. Jame dalyvautų mūsų ir minėtų rajonų bendruomenių nariai. Numatoma vertė – 260 000 Eur. Visa suma būtų finansuojamas EEE finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Numatė sumą

Prieš ketverius metus į daugiabučių namų modernizavimo sąrašą įtrauktas pastatas Linų g. 6. Atlikti darbus pavesta UAB Ukmergės butų ūkiui. Numatyta modernizuoti pastatą, įrengiant 30 butų, kurie būtų naudojami kaip socialiniai būstai.

2018 m. liepą tarybos sprendimu buvo numatyta skirti lėšų šio pastato atnaujinimui. Jas planuota paskirstyti per trejus metus, tačiau nebuvo nurodyta konkreti suma.

Šiemet birželį nutarta Butų ūkiui suteikti 650 tūkst. Eur garantijos rajono biudžeto lėšomis pastato atnaujinimui.

Ukmergės butų ūkis atliko paskolos pirkimą ir žinoma, kokios bus palūkanos. Tad dabar numatyta, kad 707,2 tūkst. Eur (paskola – 650 tūkst., palūkanos – 57,2 tūkst.) bus skirta iš savivaldybės biudžeto 2020–2025 m.

Savivaldybė įsipareigoja skirti lėšas: šiemet – 4 984 Eur, o 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 metais – vidutiniškai po 140 tūkst. Eur kasmet.

Skirs lengvatų

Nutarta atleisti UAB ,,Ukmergės šiluma“ nuo šių metų nekilnojamojo turto mokesčio už rajone esančius nekilnojamojo turto objektus.

Lengvatų prašiusių UAB ,,Anykščių energetinė statyba“ ir AB ,,Lytagra“ nuo nekilnojamojo turto mokesčio nutarta neatleisti.

,,Ukmergės šiluma“ prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio motyvavo tuo, kad įmonė, vykdydama Aukščiausiojo Teismo nutartį, iš kredito įstaigos paėmė 1,2 mln. Eur paskolą, už kurią privalo mokėti palūkanas. Be to, įmonė turi ir kitų finansinių įsipareigojimų.

UAB „Anykščių energetinė statyba“ ir AB ,,Lytagra“ prašymus atleisti nuo mokesčio grindė apribojimais, susijusiais su COVID-19. Darbo grupės nariai sutarė, kad argumentai, jog įmonių veikla bus neigiama dėl ribojimų, nėra pakankami.

Nebereikia

Rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi Patalpų, priskiriamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondui, sąrašą.

Nutarta iš jo išbraukti būstą Dariaus ir Girėno g. 30-39. Pageidaujančių nuomotis nėra, butas laisvas nuo šių metų rugsėjo. Greitai atsilaisvins dar vienas tarnybinis būstas tame pačiame name, todėl, esant poreikiui, išnuomoti būstą bus galimybė.

Nauji įstatai ir stebėtojai

Pasikeitus įstatymams, atsirado būtinybė atnaujinti Ukmergės ligoninės įstatus. Juose numatoma Stebėtojų tarybos sudėtis bei jos sudarymo nuostatos.

Sprendimo projekte buvo pasiūlyta paskirti į VšĮ Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybą Ukmergės krašto neįgalių sąjungos pirmininkę Dalią Unikienę, Laičių bendruomenės pirmininkę Ramunę Varnienę, savivaldybės Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vyr. specialistę Daivą Radvilienę, Teisės skyriaus vyr. specialistę Aušrą Šičkinienę.

Socialdemokratas Arūnas Dudėnas į šią tarybą pasiūlė Stanislovą Laurinavičių, vadovaujantį pagyvenusius žmones vienijančiai organizacijai. Tačiau balsuojant siūlymui nepritarta. Pritarta sprendimo projektui.

Dėl tų pačių priežasčių atnaujinti ir Ukmergės PSPC įstatai. Juose taip pat numatyta Stebėtojų tarybos sudėtis.

Į ją siūlyta skirti savivaldybės Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėją Vidą Butkevičienę, Želvos bendruomenės atstovą Kęstutį Mikalajūną, III Antakalnio kaimo bendruomenės atstovę Jūratę Savickienę, savivaldybės Teisės skyriaus vyr. specialistę Justiną Markevičiūtę.

Socialdemokratas A. Dudėnas pasiūlė į stebėtojas neįgaliuosius vienijančios organizacijos vadovę Zitą Kviklienę. Tačiau siūlymui nepritarta. Balsuojant pritarta sprendimo projektui.

Metų mokytojai

Šiemet Geriausio metų mokytojo vardas  bus suteiktas lopšelio-darželio „Žiogelis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Laimutei Driukienei, Jono Basanavičiaus gimnazijos fizinio ugdymo mokytojui Sauliui Grigui ir Pašilės progimnazijos pradinių klasių mokytojai Rimai Mackevičienei. Šiems pasiūlytiems kandidatams pritarė savivaldybės taryba.

Nauji nuostatai

Rajono politikai pavasarį pritarė, kad savivaldybė partnerio teisėmis dalyvautų projekte „Pirčių komplekso įrengimas Veprių stovykloje“ pagal rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos LEADER programą.

Ši stovykla nuo rugsėjo perduota Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui. Norint dalyvauti projekte, centro nuostatuose buvo būtina patvirtinti sporto įrenginių eksploatavimo bei fizinės gerovės užtikrinimo veiklas. Tad įstaigos nuostatai dabar patvirtinti su minėtomis veiklomis.

Pakeista komitetų sudėtis

Vyriausioji rinkimų komisija rugpjūtį patenkino Andriaus Kalesniko prašymą atsistatydinti iš savivaldybės tarybos. Vietoje jo tarybos nare tapo Liucija Dzigienė.

Dabar posėdyje patvirtinta, kad L. Dzigienė buvusį kolegą pakeis Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete bei dirbs Kontrolės komitete.

Nuotoliniu būdu

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu neseniai pakeistas neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Jis papildytas nuostatomis dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis tuo pakeistas ir Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Pažymima, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio (ekstremalios temperatūros, gaisro, potvynio, pūgos), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būti įgyvendinama nuotoliniu būdu.

Pateikė audito ataskaitą

Savivaldybės kontrolierė Onutė Mikelienė pateikė informaciją apie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veikos audito ataskaitą.

Auditas yra pateikęs rekomendacijų įgyvendinimo planą. Paskui bus vertinama, ar į jį atsižvelgta, ar pasitaisyta.

Didžiausiu nusižengimu ataskaitoje įvardijamas 15 tūkst. eurų, išmokėtų iš pareigų atleistai darbuotojai. Tai nurodė padaryti Darbo ginčų komisija.

Kontrolierė vardijo ir kitus pastebėjimus – trūksta kai kurių tvarkų, neatitinka reikalavimų, direktorė nėra paskyrusi kasininko.

Įstaigą kuruojanti savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė sakė, kad kalbama ir apie mikroklimato tyrimą. Prieš porą mėnesių bendraujant su darbuotojais, didžioji dalis kolektyvo patvirtino, kad jis teigiamas. Tačiau, norint tiksliai išsiaiškinti situaciją, ketinama užsakyti mikroklimatą tiriančių specialistų paslaugas.

Pasak vedėjos, duoti terminai ištaisyti pažeidimams, sudarytas planas jų ištaisymui iki rugsėjo pabaigos.

Įstaigos direktorė Sigita Bakanauskienė patikino, kad į reikalavimus atsižvelgiama, o taip pat sakė, kad įstaigoje numatyti struktūros pokyčiai.

Tarybos narys Valdas Kersnauskas (komitetas „Tavo Ukmergė“) pažymėjo, kad atmosfera minėtame kolektyve nesveika nuo pavasario, situacija tik gilėja, o Darbo ginčų komisija pareiškė, kad darbuotojos atleidimas buvo neteisėtas.

Ragino, kad meras spręstų klausimą dėl direktorės likimo.

Meras R. Janickas pažymėjo, kad kiekvienas vadovas neša atsakomybę. Bet bus vertinama, ar pažeidimai piktybiški, ar rizikos buvo įvertintos. Mano, kad nereiktų kapoti galvų, neįvertinus situacijos iki galo.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė išsakė nuomonę, kad tikrai ne galvų kapojimas turi būti. Bet, norint ištaisyti klaidas, reikia pirmiausiai jas pripažinti, o dabar – nepripažįstama.

Paklausus S. Bakanauskienės, ar ji prisiima atsakomybę dėl finansinio nuostolio, ji sakė, kad neprisiima. Juk ir Darbo ginčų komisijos sprendimas – atleistai darbuotojai sumokėti išeitinę kompensaciją, bet į darbą jos negrąžinti.

Kęstutis Zinkevičius (Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) kvietė, kad atsakomybę dėl išmokėtos kompensacijos prisiimtų meras.

Socialdemokratas Valdas Petronis išsakė nuomonę, kad jei reikalaujam iš direktorės atsakomybės už klaidingus sprendimus, reikalaukim to iš visų savivaldybės įstaigų vadovų. Mano, kad privalu vertinti, ar dėl piktybinių veiksmų tai padaryta, o gal atleidimas buvo būtinas – būna situacijų, kai vadovas tiesiog negali kai kurių veiksmų toleruoti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+10 # Klausimas 2020-10-01 09:05
kada svarstisit nuostolius "katilinių" byloje? Kada svarstisit piliečių nuostolius rinkliavoje dėl tarybos neteisėto sprendimo? Kada bus svarstymas? Ir kas atligins piliečiams žalą? Atligins žalą dėl kalesniko veiklos?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+7 # o kada 2020-10-01 09:24
balciuniene svarstisit?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+5 # Stasys 2020-10-01 12:38
Auditas Ukmergeje?Na cia naujiena.....Va keista butu ,kad "rastu" kazka ne taip..Koks juokingas Krivickas, bet audita atliko.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+6 # Ukmerges 2020-10-01 17:27
auditu tiket??? !!!!! Prackailos auditu ... ???? Kv.metais privali but atliktas nepeiklausomas auditas. Kv.metais privalo but numatyti pinigai nepeiklausomam auditui!!!! Yra istatymas!!!!
Zinant kaip jie juos skaito, kaip skyriamos pareigos, kokie kknkursai... tai ir esant lesu pasisavinimi atceju, nepastebetu, nezinotu, neaptiktu ir t.t. kompetencijos tai nera, ziniu ir. Bet savi! Vat ir gaunasi ko norejo, ta ir gavo! Is savu neissireikalausi, kai kartu medzioji, projektus vykdai ir t.t.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # iasevod 2021-04-30 12:44
Iqurupox: http://slkjfdf.net/ Ivasiqoro eab.gcqc.ukzinios.lt.pkt.ro http://slkjfdf.net/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # ubuletiyedip 2021-04-30 12:57
Iobudv: http://slkjfdf.net/ Uotonku fyn.izux.ukzinios.lt.eku.rp http://slkjfdf.net/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # ilokusi 2021-04-30 13:11
Ohacareqa: http://slkjfdf.net/ Ayajeroli qom.sqbk.ukzinios.lt.ujs.xb http://slkjfdf.net/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # ootewerowawuw 2021-04-30 13:23
Ilodenzov: http://slkjfdf.net/ Iofodfaxi dts.baqf.ukzinios.lt.bby.pb http://slkjfdf.net/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # yufeqfu 2021-04-30 13:36
Ieimoxim: http://slkjfdf.net/ Sosawez pdg.yynf.ukzinios.lt.exn.up http://slkjfdf.net/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # exedamxoenani 2021-04-30 13:50
Aqidefuca: http://slkjfdf.net/ Iheceo bjs.alye.ukzinios.lt.xsg.ss http://slkjfdf.net/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų